Get Adobe Flash player

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 15 ธ.ค. 60 - ทำป้ายจำกัดความเร็ว(ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 60

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ วันที่ 14 ธ.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแก้ไข เปลี่ยนวัสดุ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 60

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

14 ธ.ค. 60 - กางเต็นท์+ส่งโต๊ะ เก้าอี้ จัดสถานที่ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 14 ธ.ค. 2560 บริการประชาชนเกี่ยวกับงานอาคาร

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

ปฏิบัติงานวันที่ 14 ธ.ค. 60 - เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61