Get Adobe Flash player

งานสวนสาธารณะ 62

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดตกแต่งสวนหย่อม สถานที่จัดงาน สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 21 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปั้มน้ำตก, ประดับตกแต่งสถานที่, ภาพบรรยากาศที่สวนสมเด็จวันนี้ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 20 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาดดอนสวรรค์ครับ (ภาพโดย : สราวุธ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ใช้สถานที่สวนสมเด็จจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และซ่อมห้องน้ำลาน ร.5 ครับ(ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำลาน ร.5, ล้างทำความสะอาดศาลาลอยพระประทีป ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีกระถางต้นไม้และทำคอกใส่กระถางให้สวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 13 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัด ประดับ ตกแต่ง ฟุตบาท ถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดตกแต่ง เปลี่ยนต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และทำคอกไม้ใส่กระถางต้นใม้เพื่อประดับสถานที่ให้สวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดสวนประดับตกแต่ง ฟุตบาททางเท้า หน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนครและทำความสะอาดบริเวณตลิ่ง ครับ

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดสถานที่สวนสมเด็จเป็นสภาพกาแฟ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตรวจเช็คกังหันน้ำและทำคอกใส่กระถางต้นไม้เพิ่มเติม (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 6 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดวางกระถางไม้ดอก ไม้ประดับตามแนวถนนเพื่อความสวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 สวนสาธารณะ นำไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่ วัดพระธาตุเชิงชุม และจัดสถานที่ที่ลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำคอกใส่ต้นไม้ และนำกระถางต้นไม้ประดับตกแต่งสำนักงาน ฯ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีรั้วสวนสมเด็จครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ กั้นห้องเก็บวัสดุ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เทฐานเครื่องทำน้ำเย็นและทาสีคันหินสระพังทองครับ (ภาพโดย : สราวุธ)