Get Adobe Flash player

งานสวนสาธารณะ 62_1

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 13 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ร่วมกับพัฒนาที่ดินจังหวัด ตรวจสอบดินที่สวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 4 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมห้องน้ำสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 1 ธ.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำความสะอาดสถานที่ ดอนสวรรค์และซ่อมห้องน้ำ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, พลังจิต)

 

วันที่ 29 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมป้าย ซ่อมห้องน้ำและทำความความสะอาดสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 28 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ รดน้ำ พรวนดิน ทำความสะอาด ดูแลสวน, ทาสี ซ่อมปรับปรุงป้ายในสวนสมเด็จ ฯ ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

 

วันที่ 16 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีศาลาลอยพระประทีป และตัดแต่งกิ่งไม้ริมถนนสกลนคร-นาแก ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ในสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีคันหินรอบสระพังทองและย้ายต้นหูกระจง ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 7 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้าที่สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์)

 

วันที่ 6 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ดูแล รดน้ำพรวนดิน ต้นไม้ และทำความสะอาดสวนหนองทรายขาวและหนองบัว ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เกาะกลางถนนสกลนคร-นาแก, เก็บกวาดทำความสะอาด หนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์)

 

วันที่ 1 พ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดทำความสะอาด หนองทรายขาว, จัดตกแต่งสวน, ประดับเวที ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์, เอกพงษ์)

 

วันที่ 31 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ดูแลสวนหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : แมน ดีอินทร์)

 

 

วันที่ 29 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เปลี่ยนอุปกรณ์ สุขภัณฑ์ ห้องน้ำเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 28 ต.ค. 61 สโมสรไลอ้อนส์ภาค 310 e ปลูกต้นชมพูพันธ์ุทิพย์บริเวณสวนสมเด็จ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 26 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตกแต่งเต็นท์งานกฐินเทศบาลนครสกลนคร 2561 ด้วยกระถางดอกไม้ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 24 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตกแต่งไม้ดอกเพิ่มเติมที่ประตูเมืองครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 23 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ประดับตกแต่ง สวนหย่อมและเวเทีสนามมิ่งเมือง และเก็บ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดตกแต่งสวนหย่อม สถานที่จัดงาน สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 21 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์ปั้มน้ำตก, ประดับตกแต่งสถานที่, ภาพบรรยากาศที่สวนสมเด็จวันนี้ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 20 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ พัฒนาทำความสะอาดดอนสวรรค์ครับ (ภาพโดย : สราวุธ, เอกพงษ์)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ใช้สถานที่สวนสมเด็จจัดงานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สมเด็จย่า) และซ่อมห้องน้ำลาน ร.5 ครับ(ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ซ่อมสุขภัณฑ์ห้องน้ำลาน ร.5, ล้างทำความสะอาดศาลาลอยพระประทีป ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 15 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีกระถางต้นไม้และทำคอกใส่กระถางให้สวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 13 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัด ประดับ ตกแต่ง ฟุตบาท ถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 12 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดตกแต่ง เปลี่ยนต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และทำคอกไม้ใส่กระถางต้นใม้เพื่อประดับสถานที่ให้สวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกสำนักงาน ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดสวนประดับตกแต่ง ฟุตบาททางเท้า หน้าสำนักงานเทศบาลนครสกลนครและทำความสะอาดบริเวณตลิ่ง ครับ

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดสถานที่สวนสมเด็จเป็นสภาพกาแฟ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ตรวจเช็คกังหันน้ำและทำคอกใส่กระถางต้นไม้เพิ่มเติม (ภาพโดย : เอกพงษ์, สราวุธ)

 

วันที่ 6 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ จัดวางกระถางไม้ดอก ไม้ประดับตามแนวถนนเพื่อความสวยงาม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 5 สวนสาธารณะ นำไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งสถานที่ วัดพระธาตุเชิงชุม และจัดสถานที่ที่ลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทำคอกใส่ต้นไม้ และนำกระถางต้นไม้ประดับตกแต่งสำนักงาน ฯ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ทาสีรั้วสวนสมเด็จครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ กั้นห้องเก็บวัสดุ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 งานสวนสาธารณะ เทฐานเครื่องทำน้ำเย็นและทาสีคันหินสระพังทองครับ (ภาพโดย : สราวุธ)