Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 มี.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ช่อมฝาท่อถนนหน้าศาลจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 23 มี.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ช่อมฝาท่อถนนหน้าศาลจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 มี.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม นำแผงกั้นผาท่อระบายน้ำชำรุดรอซ่อม และขุดลอกผักตบ วัชพืชข้างบ่อพักน้ำฝนครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 มี.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขโรงคัดแยกขยะครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 4 มี.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม วางท่อ สุขสวัสดิ์ซอย 7 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 28 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาท่อระบายน้ำชำรุด หน้าอู่แสงจันทร์ ในซอยฉิมพลี ชุมชนธาตุดุม 3 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้าง เป่าท่อ ชุมชนหนองหารหลวง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 25 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีตซ่อมคืนผิวถนนนาอ้อยซอย 3 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อมท่อระบายน้ำเสียลงธนาคารน้ำใต้ดินครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 20 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขโรงคัดแยกขยะครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 15 ก.พ. 62 งานบำบุ่งรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาบ่อพัก ที่หน้าโรงเรียนอนุบาลสกลนคร, ดูดลอกท่อซอยเรืองสวัสดิ์ 6 และเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าโรงเรียนเทศบาล 2 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 13 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป่าล้างท่อระบายน้ำ หน้า สนง.ที่ดินจังหวัด ฯ และแก้ไขน้ำเสียชุมชนนาอ้อยครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 12 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขร่องระบายน้ำโรงคัดแยกขยะและตัดถนนวางท่อระบายน้ำข้ามถนนเข้าธนาคาร เพื่อแก้ไขการระบายน้ำ นาอ้อยซอย 3 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขุดทำธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขน้ำเสียนาอ้อยซอย 3 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 6 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตรวจสอบดินตะกอนถนนรัฐพัฒนาช่วงเล็งเส็ง-อู่ค้ำ และ ล้างเป่าท่อระบายน้ำประชาอุทิศซอย 6 ตามคำร้อง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำรวจดินตะกอนในท่อระบายน้ำและบ่อพักถนน ต.พัฒนา ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 4 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขงานโรงคัดแยกขยะครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขท่อระบายน้ำถนนเปรมปรีดา ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 29 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขุดลอก ตัดต้นไม้ที่กีดขวางทางน้ำห้วยนาหลุมตามคำร้องขอ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 28 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขปัญหาการระบายน้ำ นาอ้อยซอย 3 ทางเข้าเรือนจำ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 25 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำบ่อพักฝาตะแกรงแก้ไขท่อประปาขวางทางระบายน้ำหน้าร้านสามกะสนามมิ่งเมือง, ลอกท่อระบายน้ำจากร้านสหช่างพิมพ์ดีดถึงสี่แยกโรงเรียนอนุบาล, แก้ไขฝาท่อถนนรอบเมืองช่วงข้างวัดแจ้ง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 24 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ช่อมฝาท่อซอยข้างโรงพยาบาลสกลนคร (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 23 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บแปลงผักลอยน้ำเสร็จแล้วคงเหลือเก็บเศษผักตบที่ตกค้างและจะเก็บในวันต่อไปครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 ม.ค. 62 งาานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันหน้าร้านสามกะครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขการระบายน้ำถนนมรรคาลัยช่วงสนามมิ่งเมืองและวันนี้ย้ายเกาะลอยน้ำอีกวันครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 17 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขน้ำเสียบ้านเรือนไม่มีที่ระบายซอยสุขาวดี 13 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 14 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำเสียสุขาวดี 13 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันและมีกลิ่นแยกซอยเดชา ตามคำร้องเรียน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาบ่อพัก ถนนสุขสวัสดิ์ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 ม.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม งานแก้ไขที่โรงงานคัดแยกขยะ ฯ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแก้ไขฝาบ่อพักตลาดหน้าเทศบาล, เตรียมการ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 25 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาบ่อพัก คสล.เป็นฝาตะแกรงตรงมุมโรงเรียน กกส้มโฮง, ซ่อมฝาบ่อพักถนนเจริญเมือง, ฉีดล้างท่อระบายน้ำไตรภพซอย 2 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 24 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฉีดล้างไขมันข้างร้านโชกุนครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างท่อเป่าท่อข้างโรงรับจำนำ เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขการระบายน้ำตรงมุมโรงเรียนบ้านกกส้มโฮงครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปฏิบัติภารกิจที่โรงคัดแยกขยะครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 18 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปฏิบัติงานที่ โรงงานคัดแยกขยะ ฯ , ภารกิจแก้ไขตามคำร้องทางศูนย์ดำรงธรรมที่หนองมันปลาซอย 6 และลอกวัชพืชผักตบและแหนแดง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 17 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปฏิบัติงานที่โรงคัดแยกขยะ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 13 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปฏิบัติงานที่โรงคัดแยกขยะ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างอัดฉีดท่อระบายน้ำอุดตันอาคารบริเวณบขส. (เก่า), ที่สถานีคัดแยกขยะครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ธ.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อมท่อที่ชำรุดพร้อมเรียงเศษปูนยาแนวหน้าท่อหนองสนม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่เตรียมต้อนรับ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และคณะ ที่สวนเด็จ ฯ (สระพังทอง) (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 29 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงบ่อพักท่อระบายน้ำ ถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมถนนซอยมรรคลัย 5 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ภารกิจทำคันคู ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมบ่อพักฝาตะแกรงทางออกบิ๊กซี และซ่อมแก้ไขฝาตะแกรงเหล็กชำรุดทางตลาดหน้าเทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 15 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บผักตบและวัชพืช ในหนองหาร, เทคอนกรีตทำฝาสำรองเตรียมไว้ใช้งาน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 13 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมหลังท่อสี่แยกทางเข้าวัดธาตุดูม และปากท่อหนองสนม, ล้างท่อระบายและบ่อพักน้ำหน้าร้านยายปราณีครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 12 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขท่อระบายน้ำที่น้ำเซาะเป็นโพรงหักทรุด จากพัฒนาการลงหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 พ.ย. 61 งานบำรุงษาและซ่อมแซมเทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ชำรุดถนนใสสว่างด้านหน้าโรงเรียนสกลราชฯครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาตะแกรงทางเข้าศาลากลางครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแก้ไขท่อระบายน้ำ ประชาอุทิศซอย 9 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงบ่อบัก ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร, ซ่อมแก้ไขท่อฯทรุดในชุมชนห้วยโมง, เทคอนกรีตฝาท่อฯสำรองไว้ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 6 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ลอกดิน ผักตบ วัชพืช ทางน้ำออกบ่อบำบัด, แก้ไขซ่อมแซมท่อระบายน้ำที่ชำรุดระบายลงห้วยโมงหลังไอยรา, แก้ไขฝาตะแกรงบ่อพักชำรุดถนนสุขเกษมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ที่ชำรุดซอยหลังเทศบาลครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 31 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำแก้ไขกลิ่นหน้าร้านน้องนิด ถนนเจริญเมือง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในท่อระบายน้ำหน้าร้านน้องนิด ถนนรอบเมือง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 29 ต.ค.61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป่าล้างท่อตันจากบ้านประชาชน ซอยสกลทวาปี 21, เก็บผักตบและวัชพืชหนองหารบริเณสวนผักลอยน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บฝาบ่อพักเก่าเรืองสวัสิ์, ลอกผักตบและวัชพืช ครับ(ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 25 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฉีดล้างท่อถนนมรรคาลัยหน้าร้านเลือดหมูหมอตุ้มและะเปรมปรีดา 3 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ชำรุดพร้อมเปลี่ยนฝา ถนนรอบเมือง, ถนนศาลากลางจังหวัดครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ชำรุดพร้อมเปลี่ยนฝา ถนนรอบเมือง, ถนนศาลากลางจังหวัดครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฟุตปาธเป็นโพรงแยกวัดธาตุ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ซ่อมแก้ไขฝาตะแกรงเหล็กเสียงดังถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

 

วันที่ 16 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมแก้ไขฝาตะแกรงชำรุด หน้าโรงเรียนเทศบาล 3 และหน้าเรือนจำเก่า , ติดตั้งราวกันตกหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สูบน้ำเสียเข้าบำบัด, ล้างฟุตบาทหนองสนมและเก็บเครื่องสูบน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ตั้งเครื่องสูบน้ำสองเครื่องสูบน้ำเสียไปบ่อบำบัด, เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯชำรุดถนนสายหน้าเรือนจำใหม่ชุมชนบ้านนาอ้อย ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เป่าลอกท่อระบายน้ำ ซอยสกลทวาปี 21 ตามคำร้องเรียน (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมสูบน้ำเสียเข้าบำบัดครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เตรียมย้ายเครื่องสูบไปท้ายบ่อพักเพื่อสูบน้ำเสียออกบ่อบำบัด และเชื่อมฝาตะแกรงเปลี่ยนที่ชำรุดซอยร่วมใจพัฒนาบ้านรุ่งฯ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาท่อข้าง สนง.เกษตรจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)