Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 12 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บธง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บธงทิวข้ามถนน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 28 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวถนนเส้นทางปั่นจักรยาน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต

 

วันที่ 28 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวถนนเส้นทางปั่นจักรยาน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต

 

วันที่ 27 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตรวจเส้นทางปั่นจักรยาน, เกลี่ย บดอัด บริเวณรอบศาลาหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมทางเท้าสวนแม่สวนลูก, ตรวจสอบนํ้าท่วมผิวทาง ข้างโรงเรียนกกส้มโฮงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมสถานที่ งานลอยพระประทีปพระราชทานและงานลอยกระทง 2561 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 20 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศ, ถนนไอ.ที.ยู.ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 พ.ย. 61 ซ่อมถนนซอยหน้าตลาดศรีคูณเมือง, หลังเทศบาล, หนองสนมและถนน ไอทียู. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 16 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ, ซ่อมซอยตรงข้ามตลาดศรีคูณเมือง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 15 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค แก้ไขถนนหลังเทศบาล โครงการไทยนิยม และวางอัฒจันทร์ที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร และ โรงเรียน ชรก. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจ ตรวจสอบ ถนนข้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน ซอยประชาอุทิศ 15 , พ่นสีเป็นแนวให้ผู้รับจ้างแก้ไขการก่อสร้าง ซอยหลังเทศ พร้อมพบปะ เจรจาหารือทำความความเข้าใจ ประชาชนในชุมชน, ซ่อมถนนคูสุด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกประชาอุทิศ 7 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนหนองแดงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 พ.ย. 61 ฝ่านสาธารณูปโภค ซ่อมถนนลูกรัง ชุมชนมะขามป้อม, ซ่อมตลิ่งหนองสนม, ซ่อมถนนแยกตะวันแดง, เก็บอัฒจันทร์, เตรียมงานลอยกระทง 2561 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณุปโภค ซ่อมตลิ่ง ถนนรอบหนองสนม, ถนนชุมชนมะขามป้อม ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานฝ่ายสาธารณูปโภค นำเศษวัสดุ คอนดรีต ลูกรัง ดิน ซ่อมตลิ่งหนองสนม ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกตะวันแดงและเก็บอัฒจันทร์ปะรำครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

วันที่ 31 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกตะวันแดงและเก็บอัฒจันทร์ปะรำครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

 

วันที่ 29 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บนั่งร้่านทางเข้าวัดป่า,ใช้รถเครนที่วัดคำผักแพรว, ซ่อมถนนข้างอู่ชาตรี, ถนนประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต) /p>

 

วันที่ 16 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขเกษม, ถนนรัฐพัฒนา ช่วงคิวว่าง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูโภค รับอัฒจันทร์จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคร่วมประชุมเตรียมงานจิตอาสา ฯ ในวันที่ 12 ต.ค. 61, ซ่อมถนนซอยอู่ชาตรี และซ่อมถนนซอยยศทอง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนต.พัฒนา 1 , ซอยยศทอง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ขนย้ายวัสดุเก่าโรงจำนำนำส่งให้ โรงเรียน ท.3 และกองสวัสดิการ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ต.ค. ฝ่ายสาธารณูปโภค ขนย้ายเครื่องสูบน้ำออกจากหนองสนม, ปรับผิวจราจรลานจอดรถหน้าตลาดพบายพาส และซ่อมถนนธาตุดุมซอย12 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรอบเมือง, ขนเต็นท์ที่กองกำกับ, ถนนโบราณสถาน, ซอยคำสะอาด 2 และแยกอู่คํ้าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหนองสนม และรับอัฒจันทร์ที่โรงเรียน เซนต์ยอแซฟสกลนครครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับผิวซอยถวิลและลงลูกรังซอยข้างโรงเรียน ท4. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรัฐบำรุง, สนามมิ่งเมือง, รุ่งพัฒนาและรับอัฒจันทร์ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครครับ (ภาพโดย : พลังจิต)