Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 16 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขเกษม, ถนนรัฐพัฒนา ช่วงคิวว่าง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูโภค รับอัฒจันทร์จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคร่วมประชุมเตรียมงานจิตอาสา ฯ ในวันที่ 12 ต.ค. 61, ซ่อมถนนซอยอู่ชาตรี และซ่อมถนนซอยยศทอง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนต.พัฒนา 1 , ซอยยศทอง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ขนย้ายวัสดุเก่าโรงจำนำนำส่งให้ โรงเรียน ท.3 และกองสวัสดิการ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ต.ค. ฝ่ายสาธารณูปโภค ขนย้ายเครื่องสูบน้ำออกจากหนองสนม, ปรับผิวจราจรลานจอดรถหน้าตลาดพบายพาส และซ่อมถนนธาตุดุมซอย12 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรอบเมือง, ขนเต็นท์ที่กองกำกับ, ถนนโบราณสถาน, ซอยคำสะอาด 2 และแยกอู่คํ้าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหนองสนม และรับอัฒจันทร์ที่โรงเรียน เซนต์ยอแซฟสกลนครครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับผิวซอยถวิลและลงลูกรังซอยข้างโรงเรียน ท4. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรัฐบำรุง, สนามมิ่งเมือง, รุ่งพัฒนาและรับอัฒจันทร์ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครครับ (ภาพโดย : พลังจิต)