งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 30 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เปลี่ยนพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯ เสร็จทั้งสองจุดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 29 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมซุ้มทรงพระเจริญและเปลี่ยนพระบรมสาทิสลักษณ์ ฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 28 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค จัดประดับธง หน้าวัดธาตุเชิงชุม, ซ่อมถนนซอยสันติภาพ, ปรับเกลี่ยพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์เด็กเล็กนาอ้อย และซ่อมถนนชุมชนนาเวง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค จัดเตรียมธงชาติประดับสถานที่, ซ่อมถนนชุมชนหน้าค่าย และเกลี่ยปรับพื้นที่สนามเด็กเล่นศูนย์เด็กนาอ้อยครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขาวดี, ชุมชนหน้าค่าย และซ่อมทางเท้าแยกทองดี ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยประชาอุทิศ 3 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยอู่ชาตรี, สุขาวดีซอย 8, ปากซอยอรุณสวัสดิ์, ตรวจสอบไหล่ทางทรุดหลังวัดหนองทรายขาว และซ่อมไหล่ทางครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยอู่ชาตรี, สุขาวดีซอย 8, ปากซอยอรุณสวัสดิ์, ตรวจสอบไหล่ทางทรุดหลังวัดหนองทรายขาว และซ่อมไหล่ทางครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนมะขามป้อม, ตรวจสอบทางสาธารณ ซอยทวีคูณ, ซ่อมถนนทรัพย์เจริญ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 มี.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยบัวบาลและทรัพย์เจริญ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 25 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนธาตูดูม 4 และถนนศูนย์ราชการ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 23 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยทรัพย์เจริญ, หมู่บ้านไตรภพ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยทรัพย์เจริญ, หมู่บ้านไตรภพ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)


 

วันที่ 21 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหมู่บ้านไตรภพ, ถนนรุ่งพัฒนา 5 และสนับสนุนรถบรรทุกน้ำช่วยงานดับเพลิง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 15 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจ ตรวจสอบ สะพานข้ามรางเปิดคูเมืองชำรุด, ซ่อมถนนรุ่งพัฒนา, ร่วมกับงานบำรุงรักษาฯ นำแผ่นเหล็กวางให้ยานพาหนะผ่านได้ชั่วคราวตรงสะพานคูเมืองชำรุด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรุ่งพัฒนา ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรุ่งพัฒนาครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับทางเท้าถนนประชาราษฏร์ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยเสรีไทย 9, แยกเสรีไทย 11 และคูสุด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค จัดระเบียบทางเท้าถนนสกล~อุดร ฯ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค จัดระเบียบทางเท้าถนนสกล~อุดร ฯ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ก.พ. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาราษฏร์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 29 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจตรวจสอบพื้นที่ เตรียมงานจิตอาสา, ลงลูกรังซ่อมถนนซอยสุขสันต์ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรอบเมือง, ถนนศูนย์ราชการ, ถนน ไอ.ที.ยู และเก็บแบริเออร์เตรียมงานกาชาด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรอบเมือง, ถนนศูนย์ราชการ, ถนน ไอ.ที.ยู และเก็บแบริเออร์เตรียมงานกาชาด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 21 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรอบเมือง, ถนนศูนย์ราชการ, ถนน ไอ.ที.ยู และเก็บแบริเออร์เตรียมงานกาชาด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 ม.ค. 62 ส่วนการโยธา ย้ายแปลงผักลอยน้ำออกจากพื้นที่หน้าสวนแม่สวนลูก ตามบัญชาท่านนายกฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 18 ม.ค. 62 งานบำรุงทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค ทำความสะอาดถนนศูนย์ราชการครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยโบราณสถาน 1, คูสุด, รุ่งพัฒนา ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 15 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับปรุงเกาะกลางคูสุดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 14 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยนํ้าเผ และศาลากลางครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

 

วันที่ 10 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตัดกอไผ่ซอยหลังวัดป่าสุทธาวาส ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศ, เก็บเศษใบไม้ที่วัดป่า ฯ , และถมดินลาน ร 5. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจถนนประชาอุทิศ 16/1, ซ่อมถนนประชาอุทิศ, ซ่อมถนนรอบเมือง, ตรวจลานตลาดบายพลาสครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหลัง สสจ.สกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวถนนในบริเวณสวนแม่สวนลูก ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 ม.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขาวดีแยก 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 25 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตรวจสอบถนนก่อนคืนหลักประกันสัญญา ถนนซอยภูพาน (เก่า) และถนนดงพัฒนา ซอย 4 ครับ (ภาพโดย : ชัยณรงค์)

 

วันที่ 24 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เสริมคันดินทำคันกั้นสนุนผักตบชวา ช่วงระหว่างถนนคูเมืองและสวนแม่สวนลูก ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 21 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนลูกรัง ซอยนวลมณี และซ่อมถนนหน้า บขส.2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 20 ธ.ค 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนและบ่อพัก หน้าอู่เครือและ บขส.2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค 19 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งโครงเพื่อประดับไฟ ช่วงเทศกาลคริสต์มาส ที่ลานคนเมือง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 18 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจสถานที่กางเต็นท์ พื้นที่เทศบาลตำบลท่าแร่ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งโครงเหล็กเพื่อประดับไฟต้นคริสต์มาส ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 14 ธ.ค. 61 งานซ่อมบำรุงทาง ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้าอูเครือ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บธง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บธงทิวข้ามถนน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 28 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวถนนเส้นทางปั่นจักรยาน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต

 

วันที่ 28 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวถนนเส้นทางปั่นจักรยาน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต

 

วันที่ 27 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตรวจเส้นทางปั่นจักรยาน, เกลี่ย บดอัด บริเวณรอบศาลาหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมทางเท้าสวนแม่สวนลูก, ตรวจสอบนํ้าท่วมผิวทาง ข้างโรงเรียนกกส้มโฮงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมสถานที่ งานลอยพระประทีปพระราชทานและงานลอยกระทง 2561 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 20 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศ, ถนนไอ.ที.ยู.ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 พ.ย. 61 ซ่อมถนนซอยหน้าตลาดศรีคูณเมือง, หลังเทศบาล, หนองสนมและถนน ไอทียู. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 16 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตรวจสอบแนวเขตทางสาธารณะ, ซ่อมซอยตรงข้ามตลาดศรีคูณเมือง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 15 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค แก้ไขถนนหลังเทศบาล โครงการไทยนิยม และวางอัฒจันทร์ที่โรงเรียนอนุบาลสกลนคร และ โรงเรียน ชรก. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจ ตรวจสอบ ถนนข้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน ซอยประชาอุทิศ 15 , พ่นสีเป็นแนวให้ผู้รับจ้างแก้ไขการก่อสร้าง ซอยหลังเทศ พร้อมพบปะ เจรจาหารือทำความความเข้าใจ ประชาชนในชุมชน, ซ่อมถนนคูสุด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกประชาอุทิศ 7 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนหนองแดงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 พ.ย. 61 ฝ่านสาธารณูปโภค ซ่อมถนนลูกรัง ชุมชนมะขามป้อม, ซ่อมตลิ่งหนองสนม, ซ่อมถนนแยกตะวันแดง, เก็บอัฒจันทร์, เตรียมงานลอยกระทง 2561 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณุปโภค ซ่อมตลิ่ง ถนนรอบหนองสนม, ถนนชุมชนมะขามป้อม ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานฝ่ายสาธารณูปโภค นำเศษวัสดุ คอนดรีต ลูกรัง ดิน ซ่อมตลิ่งหนองสนม ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 พ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกตะวันแดงและเก็บอัฒจันทร์ปะรำครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

วันที่ 31 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกตะวันแดงและเก็บอัฒจันทร์ปะรำครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

 

วันที่ 29 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บนั่งร้่านทางเข้าวัดป่า,ใช้รถเครนที่วัดคำผักแพรว, ซ่อมถนนข้างอู่ชาตรี, ถนนประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต) /p>

 

วันที่ 16 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขเกษม, ถนนรัฐพัฒนา ช่วงคิวว่าง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูโภค รับอัฒจันทร์จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคร่วมประชุมเตรียมงานจิตอาสา ฯ ในวันที่ 12 ต.ค. 61, ซ่อมถนนซอยอู่ชาตรี และซ่อมถนนซอยยศทอง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนต.พัฒนา 1 , ซอยยศทอง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ขนย้ายวัสดุเก่าโรงจำนำนำส่งให้ โรงเรียน ท.3 และกองสวัสดิการ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ต.ค. ฝ่ายสาธารณูปโภค ขนย้ายเครื่องสูบน้ำออกจากหนองสนม, ปรับผิวจราจรลานจอดรถหน้าตลาดพบายพาส และซ่อมถนนธาตุดุมซอย12 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรอบเมือง, ขนเต็นท์ที่กองกำกับ, ถนนโบราณสถาน, ซอยคำสะอาด 2 และแยกอู่คํ้าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหนองสนม และรับอัฒจันทร์ที่โรงเรียน เซนต์ยอแซฟสกลนครครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับผิวซอยถวิลและลงลูกรังซอยข้างโรงเรียน ท4. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรัฐบำรุง, สนามมิ่งเมือง, รุ่งพัฒนาและรับอัฒจันทร์ที่โรงเรียนเซนต์ยอแซฟสกลนครครับ (ภาพโดย : พลังจิต)