Get Adobe Flash player

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 21 ต.ค. 61 งานสถานที่ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ ที่สนามมิ่งเมือง, ติดตั้งเวที จ้ดเก้าอี้ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานสถานที่ ประดับตกแต่งเต็นท์กองอำนวยการงานออกพรรษาฯ สนามมิ่งเมือง, สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่สวนสมเด็จฯ , สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 17 ต.ค. 61 งานสถานที่ ติดตั้งซุ้มประตูที่สนามมิ่งเมือง, ปูพื้นฟอร์เต็นท์กองอำนวยการงานออกพรรษาฯ ที่สนามมิ่งเมืองครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 16 ต.ค. 61 งานสถานที่ รื้อถอน & เก็บโครงป้ายเตือนน้ำท่วม ฯ , เตรียมๆไฟเส้นประดับ , ตรวจวัดความสูงของสายไฟฟ้าข้ามถนนตามเส้นทางขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา, พลังจิต)

 

วันที่ 15 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 (ต่อ) ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 14 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานแห่ปราสาทผึ้ง 2651 (ต่อ) ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 13 ต.ค. 61 งานสถานที่ กางเต็นท์ จัดสถานที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ โครงการจิตอาสา สร้างปะรำพิธี ฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 12 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณืแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และตั้งนั่งร้านที่วัดพระธาตุเชิงชุม ตามคำขออนุเคราะห์ ฯ (ภาพโดย : เชษฐา)

 

วันที่ 8 ต.ค. 61 งานสถานที่ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ สวนสมเด็จสถานที่จัดสภากาแฟ, สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

/p>

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่ทำบุญใส่บาตวันที่ 5 ต.ค. 61 ที่ห้องประชุมสุขเกษมชั้น 5 และกางเต็นท์ ส่งโต๊ะเก้าอี้งานต้อนรับรองผู้ว่าฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่งานศพ ที่วัดสะพานคำ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)