งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62_1

วันที่ 30 มี.ค. 62 งานสถานที่ ติดตั้งป้ายพร้อมประดับผ้า ประตูสามสวนสมเด็จฯ , แยก ธ.อ.ส. ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 28 มี.ค. 62 งานสถานที่ ติดตั้งป้ายขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ (ติดตั้ง 4 จุด) ดังนี้ หน้าเทศบาลฯ, หน้าลาน ร.5, ประตูสามสวนสมเด็จฯ, แยก ธอส.ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 27 มี.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ๆอาคารอเนกประสงค์..ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 21 มี.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ และ ติดตั้งเวที โครงการจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ณ ลานจอดรถห้างโรบินสัน ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 20 มี.ค. 62 งานสถานที่ สำรวจดูสถานที่จัดงานจิตอาสา 22 มี.ค.62 ที่ห้างโรบินสัน, กางเต็นท์สถานที่เลือกตั้ง หน่วยที่ 2 , 3 โรงแรมสกลแกรนด์, หน่วยที่ 10 บนลานคนเมือง, หน่วยที่ 39 บริเวณสวนสาธารณะหนองทรายขาว และหน่วยที่ 30 ที่พักสงฆ์บ้านคำสะอาด ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 14 มี.ค. 62 งานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจดูสถานที่จัดงาน "วันท้องถิ่นไทย 18 มีค.62" ณ ลาน ร.5 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 7 มี.ค. 62 งานสถานที่ ส่งโต๊ะ+เก้าอี้+พัดลม เพิ่มจำนวนจากของเดิมที่ศาลานามประกาย งานศพนาย วิทยา นาถโกษา และติดตั้งป้าย เวที ที่สวนสมเด็จฯ ตามบันทึกขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 5 มี.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่งานศพ นาย วิทยา นาถโกษา เจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ที่วัดป่าสุทธาวาส ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 27 ก.พ. 62 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมคณะผู้บริหาร ฯ ตรวจสถานที่ จัดงานพิธีมอบเครื่องสูบน้ำที่บ่อบำบัดเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)


 

วันที่ 26 ก.พ. 62 งานสถานที่ จัดห้องทำงาน ผอ.สำนักการช่าง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 22 ก.พ. 62 งานสถานที่ ติดตั้งเวทีที่ร้านจานเป ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 16 ก.พ. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ร่วมกับการไฟฟ้าฯ สำรวจแนวรั้วในศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานฯ เพื่อติดหลอดไฟ ความยาวประมาณ 200 ม. เตรียมการรับเสด็จฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 13 ก.พ. 62 งานสถานที่ ติดตั้งซุ้มรับเสด็จฯ สนามบินค่าย มทบ.29 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 11 ก.พ. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ งานชุมนุมลูกเสือ-ยุวกาชาด ในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร ที่ สนามกีฬาเทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 6 ก.พ. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ ส่งโต๊ะ ที่ โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 3 ก.พ. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่เวทีกลางงานกาชาด 2562 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 2 ก.พ. 62 งานสถานที่ ติดตั้งป้ายฉากหลังเวทีและจัดเวทีงานกาชาด ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา, พลังจิต)

 

วันที่ 1 ก.พ. 62 งานสถานที่ ปูหญ้าเทียมเพิ่มต่อจากของเดิม หน้าเวทีกลางงานกาชาด 2562 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 31 ม.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ๆอาคารอเนกประสงค์ฯ ตามคำขออนุเคราะห์ , จัดสถานที่เวทีเดินแบบแฟชั่นผ้าย้อมคราม ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง และกางเต้นท์เพิ่มสำหรับที่นั่งพักผู้เข้าร่วมเดินแบบฯ งานกาชาด ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 29 ม.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ เวทีรำวงงานกาชาด 2562 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 24 ม.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่เวทีกลางงานกาชาด 2562 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 24 ม.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่เวทีกลางงานกาชาด 2562 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 23 ม.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่จุดเวทีกลางงานกาชาด ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 17 ม.ค. 62 งานสถานที่ ตกแต่งซุ้มรับเสด็จ ที่สนามบินค่าย มทบ.29 และติดตั้งโครงฉากหลังเวทีกลางงานกาชาด ที่สนามหน้าศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 15 ม.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ที่อาคารอเนกประสงค์ ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 14 ม.ค. 62 งานสถานที่ เก็บเต็นท์, วัสดุอุปกรณ์ งานวันเด็ก ที่สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 11 ม.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่งานวันเด็ก ที่สนามมิ่งเมือง ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 9 ม.ค. 62 งานสถานที่ เก็บวัสดุ - อุปกรณ์ ที่ลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 8 ม.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ ณ.ลาน ร.5 กิจกรรมแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" จังหวัดสกลนคร (kick off) ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 3 ม.ค. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ ส่งวัสดุอุปกรณ์ ที่ โรงเรียนเทศบาล 3 ตามคำขออนุเคราะห์ และติดตั้งเวที ที่วัดพระธาตุเชิงชุม ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา) />

 

วันที่ 2 ม.ค. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ใช้เป็นที่เก็บรางวัลงานชาด และเก็บเวทีที่จวนผู้ว่า ฯ ครับ />

 

วันที่ 28 ธ.ค. 61 งานสถานที่ เก็บวัสดุอุปกรณ์ ที่ศาลากลาง และนำส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ยืมคืนที่เดิม ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 26 ธ.ค. 61 งานสถานที่ จัดตกแต่งเวที ที่จวนผู้ว่า ฯ เสร็จเรียบร้อย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 25 ธ.ค. 61 งานสถานที่ ติดตั้งป้ายที่ลานรวมใจ ฯ, ติดตั้งเวที & กางเต้นท์..ที่จวนผู้ว่า ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 21 ธ.ค. 61 งานสถานที่ ส่งเก้าอี้งานแข่งขันกีฬา ธกส.ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 20 ธ.ค. 61 งานสถานที่ ส่งเก้าอี้ศูนย์เด็กนาอ้อยฯ..ตามคำขออนุเคราะห์, กางเต็นท์งานสกล RUN เด้อฯ และส่งโต๊ะ+เก้าอี้ & ติดตั้งเวที.ที่ สนง.สรรพากรพื้นที่สกลนคร..ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 19 ธ.ค. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่หน้าศาลากลางหลังเก่า เตรียมจัดงานสมโภชหอพระพุทธรูปและพระพุทธสุวรรณนาคมงคลฯ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 17 ธ.ค. 61 งานสถานที่ เก็บเวทีหน้าเทศบาล ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 15 ธ.ค. 61 งานสถานที่ กางเต็นท์ที่กิติค้าไม้ 4 หลัง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 14 ธ.ค. 61 งานสถานที่ ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจสถานที่จัดงาน สมโภทหอพระพุทธรูป ฯ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง หลังเก่า ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 13 ธ.ค. 61 งานสถานที่ ติดตั้งเวทีหน้า สนง.เทศบาลฯ งานจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ, กางเต็นท์..ส่งโต๊ะ+เก้าอี้.ที่สนามมิ่งเมือง..งานแข่งขันฟุตบอล 7 คน (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 12 ธ.ค. 61 งานสถานที่ เก็บ ธง วัสดุ อุปกรณ์งานลอยกระทง และงานปั่นอุ่นไอรัก ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 30 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่เตรียมต้อนรับ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ และคณะ ที่สวนเด็จ ฯ (สระพังทอง) (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 26 พ.ย. 61 งานสถานที่ เก็บวัสดุอุปกรณ์ งานลอยกระทง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 24 พ.ย. 61 งานสถานที่รื้อเวที เก็บวัสดุ อุปกรณ์ สวนสมเด็จ, จัดส่งเก้าอี้เวทีโสเหล่กัน ที่ลานคนเมือง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 23 พ.ย. 61 งานสถานที่ ติดป้าย Bike อุ่นไอรัก หน้าลาน ร.๕, เก็บงานลอยกระทง, ติดป้ายBike อุ่นไอรัก ที่ประตู 3 สวนสมเด็จฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 22 พ.ย. 61 งานสถานที่ ติดป้ายที่หน้าสำนักงานเทศบาล ฯ , แยก ธ.อาคารสงเคราะห์, จัดเตรียมสถานที่งานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 21 พ.ย. 61 งานสถานที่ร่วมกับวัฒธรรมจังหวัดสกลนคร ตรวจความเรียบร้อยสถานที่จัดงานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 20 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่งานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ และงานประเพณีลอยกระทง ที่หน้าศาลากลางหลังเก่า และสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 19 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่เตรียมงานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ และประเพณีลอยกระทง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 17 พ.ย. 61 งานสถานที่ ติดป้ายหน้าลาน ร.5, เก็บเก้าอี้งานหมอชวนวิ่ง..ที่ลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 16 พ.ย. 61 งานสถานที่ ติดป้ายติดป้ายแยกไฟแดง ธอส, หน้า สนง.เทศบาลฯ, จัดสถานที่งานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ และงานประเพณีลอยกระทง 2561 จุดหน้าศาลากลางหลังเก่า ครับ(ภาพโดย : ชัยเชษฐา)


 

วันที่ 15 พ.ย. 61 งายสถานที่ จัดสถานที่งานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ และงานประเพณีลอยกระทง จุดหน้าศาลากลางหลังเก่า ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 13 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่เตรียมจัดงานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ และประเพณีลอยกระทง 2561 ที่สวนสมเด็จและหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 10 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่เตรียมจัดงานพิธีลอยพระประทีปพระราชทานฯ และประเพณีลอยกระทง ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์, ส่งเก้าอี้ที่ลานคนเมือง ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 7 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่สอบพนักงานจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 3 พ.ย. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่ๆอาคารอเนกประสงค์ ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานสถานที่ แก้ไข & เพิ่มเติม จัดสถานที่ อาคารอเนกประสงค์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 1 ต.ค. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่ ๆอาคารอเนกประสงค์ "งานกฐินสามัคคีเทศบาลนครสกลนคร" (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 25 ต.ค. 61 งานสถานที่ จัดเต็นท์ โต๊ะ ชุดรับแขก/เก้าอี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย" ในวันที่ 26 ต.ค. 61 ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน อ.เมือง จ.สกลนคร (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 24 ต.ค. 61 งานสถานที่ เก็บวัสดุอุปกรณ์ รื้อปะรำพีธี ฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 23 ต.ค. 61 เวลา 21.49 น. งานสถานที่ เก็บวัสดุอุปกรณ์ ที่ติดตั้งบนปะรำพิธี ฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา, พลังจิต)

 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานสถานที่ ลงอัฒจันทร์เพิ่มตามจุดที่เว้นช่องทางเข้า - ออกบ้านประชาชน (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 21 ต.ค. 61 งานสถานที่ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ ที่สนามมิ่งเมือง, ติดตั้งเวที จ้ดเก้าอี้ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานสถานที่ ประดับตกแต่งเต็นท์กองอำนวยการงานออกพรรษาฯ สนามมิ่งเมือง, สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 18 ต.ค. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่สวนสมเด็จฯ , สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 17 ต.ค. 61 งานสถานที่ ติดตั้งซุ้มประตูที่สนามมิ่งเมือง, ปูพื้นฟอร์เต็นท์กองอำนวยการงานออกพรรษาฯ ที่สนามมิ่งเมืองครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 16 ต.ค. 61 งานสถานที่ รื้อถอน & เก็บโครงป้ายเตือนน้ำท่วม ฯ , เตรียมๆไฟเส้นประดับ , ตรวจวัดความสูงของสายไฟฟ้าข้ามถนนตามเส้นทางขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา, พลังจิต)

 

วันที่ 15 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 (ต่อ) ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 14 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานแห่ปราสาทผึ้ง 2651 (ต่อ) ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 13 ต.ค. 61 งานสถานที่ กางเต็นท์ จัดสถานที่ จัดโต๊ะ เก้าอี้ โครงการจิตอาสา สร้างปะรำพิธี ฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 12 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณืแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 11 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 10 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 9 ต.ค. 61 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง และตั้งนั่งร้านที่วัดพระธาตุเชิงชุม ตามคำขออนุเคราะห์ ฯ (ภาพโดย : เชษฐา)

 

วันที่ 8 ต.ค. 61 งานสถานที่ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ สวนสมเด็จสถานที่จัดสภากาแฟ, สร้างปะรำพิธีงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งฯ 2561 ครับ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

/p>

 

วันที่ 4 ต.ค. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่ทำบุญใส่บาตวันที่ 5 ต.ค. 61 ที่ห้องประชุมสุขเกษมชั้น 5 และกางเต็นท์ ส่งโต๊ะเก้าอี้งานต้อนรับรองผู้ว่าฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 3 ต.ค. 61 งานสถานที่ จัดสถานที่งานศพ ที่วัดสะพานคำ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)