Get Adobe Flash player

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62_1

วันที่ 22 มี.ค. 62 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ที่หน้าห้างโรบินสัน ครับ (ภาพโดย : พิชยา, Indy Krub , สราวุธ, jaroon)

 

วันที่ 15 ก.พ. 62 พนักงานสำนักการช่าง จิตอาสา ฯ ร่วมกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" ที่วัดพระธาตุเชิงชุม ครับ (ภาพโดย : OPOR, พิชยา, แมน, พิชยา, ดลยา, foonk_rider9, วิชาญ, รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 30 ม.ค. 62 สำนักการช่างร่วมกิจกรรมจิตอาสา ฯ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, วุฒิวัฒน์, jaroon, เรวัต)

 

วันที่ 15 ธ.ค. 61 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมกิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ คนรักคลอง ไม่ทิ้งไม่เท ทุ่มทำความดี (ภาพโดย : พิชยา, พลังจิต, เรวัต)

 

วันที่ 26 ต.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ ณ ลำรางระบายน้ำ พิพิธภัณฑ์ภูพาน ครับ (ภาพโดย : jaroon, เรวัต)

 

วันที่ 14 ต.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต, เรวัต)