งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62_1

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย กำจัดผักตบชวาออกจากบ่อผึ่งของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 28 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ร่วมกับเรือนจำสกลนคร สำรวจพื้นที่ลอกท่อ บริเวณสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำมันเสีย ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวัน (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 21 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำสวนสมเด็จฯ ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 20 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราห์น้ำประจำสัปดาห์ ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 19 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียและน้ำใต้ดินของบ่อกำจัดขยะ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ตามแผนงาน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 16 มี.ค. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ตรวจความเรียบร้อย และกำกับดูแลทีมงานบ่อบำบัดจัดเตรียมนิทรรศการ วันท้องถิ่นไทย ที่ลาน ร.5 ซึ่งได้แบ่งพื้นที่กับกองสาธารณสุข ฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 13 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์น้ำระบบบำบัดน้ำเสียประจำสัปดาห์ ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 12 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์น้ำสวนสมเด็จฯ ประจำเดือนมีนาคม 2562 ครับ (ภาพโดย : foonk_rider9)

 

วันที่ 7 มี.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์ประจำวัน (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 มี.ค. 62 น้อง นศ. จากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ชั้น ปวส.1 แผนกแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ศึกษาดูงานระบบควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : เรวัต) และส่วนการโยธา เก็บวัสดุอุปกรณ์ งานส่งมอบเครื่องสูบน้ำ ฯ ที่บ่อบำบัดน้ำน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 2 มี.ค. 62 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานพิธีส่งมอบเครื่องสูบน้ำ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : รุ่งโรจน์, พลังจิต, ชัยเชษฐา, พิชยา, OPOR, พัชรินทร์, foonk_rider9 )

 

วันที่ 1 มี.ค. 62 ส่วนการโยธา เตรียมสถานที่ ต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ที่บ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 26 ก.พ. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย อำนวยความสะดวกให้ บริษัท SEATEC ถ่ายทำวีดิทัศน์ประกอบโครงการพัฒนาหนองหาร ที่ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 ก.พ. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดจุดน้ำทิ้ง (จุดน้ำออกหลังผ่านการบำบัดปล่อยสู่หนองหาร) ของระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 22 ก.พ. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาดูงานบ่อกำจัดขยะและบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 21 ก.พ. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัดหญ้าทำความสะอาดภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย, เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัด ตลาดบายพาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62 และ ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการ ในการบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน ครับ (ภาพโดย : เรวัต, @foonk_rider9 )

 

วันที่ 18 ก.พ. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย นำน้ำที่ผ่านระบบบำบัดเสียของบ้านเอื้ออาทรมารีไซเคิลรดต้นกล้วย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 13 ก.พ. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำบ่อบำบัดน้ำเสียประจำสัปดาห์ ครับ (ภาพโดย : foonk_rider9)

 

วันที่ 12 ก.พ. 62 งานควบุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์สวนสมเด็จประจำเดือนกุมภาพันธ์ 62 ครับ (ภาพโดย : foonk_rider9)

 

วันที่ 7 ก.พ. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย กำจัดวัชพืชและต้นไมยราบยักษ์ บ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 ก.พ. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย กำจัดวัชพืช ต้นไมยราบยักษ์ รอบบ่อบึงประดิษฐ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 ก.พ. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา สำนักการช่าง ร่วมงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ที่สวนแม่สวนลูก และร่วมรับฟังโสเหล่กันวันเสาร์ ที่ลานคนเมือง ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 29 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 26 ม.ค. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในท่อบริเวณหน้าศาลา SML ชุมชนนาอ้อย และน้ำเสียจากเรือจำ พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ทำธนาคารน้ำแบบหลุมซึมได้ และRecycle น้ำเพื่อหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 24 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บ ตัวอย่างน้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสียตลาดสดบายพาส เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 23 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บ ตัวอย่างน้ำ ในระบบบำบัดน้ำเสียตลาดสดบายพาส เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 22 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตรวจเช็คบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำเสีย ที่สูบระบายน้ำเสีย เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย และร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ตรวจติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 21 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบักน้ำเลีย ทำความสะอาดบริเวณถนนภายในระบบบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 19 ม.ค. 62 ส่วนการโยธา ย้ายแปลงผักลอยน้ำออกจากพื้นที่หน้าสวนแม่สวนลูก ตามบัญชาท่านนายกฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

นที่ 17 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เปลี่ยนยางกันน้ำรั่ว ระบบท่อส่งน้ำเสีย สถานนีสูบคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 16 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 14 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพ ตามแผนงานครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 12 ม.ค. 62 สำนักการช่าง จัดนิทรรศการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครสกลนคร ในงานวันเด็กแห่งชาติ ที่สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาโดย : เรวัต, พลังจิต, พิชยา, รุ่งโรจน์, เผด็จ)

 

9 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย จัดเตรียมแบบจำลองบ่อน้ำเสียน้ำเสีย เพื่อจัดนิทรรศการในงานวันเด็ก และร่วมจัดกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" ที่ลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

9 ม.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย จัดเตรียมแบบจำลองบ่อน้ำเสียน้ำเสีย เพื่อจัดนิทรรศการในงานวันเด็ก และร่วมจัดกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" ที่ลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 8 ม.ค. 62 ส่วนการโยธา ร่วมกับฝ่ายบริหาร จัดทำบอล์ดนิทรรศการเกี่ยวกับขยะ ฯ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์, เรวัต, ดลยา, พิชยา)

 

วันที่ 3 ธ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดรางเปิดก่อนถึงหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 26 ธ.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย จัดทำบ่อบำบัดน้ำเสียจำลองต่อจากเมื่อวานครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 ธ.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดรางเปิดก่อนถึงหนองสนม และปรับปรุงแบบจำลองบ่อบำบัดน้ำเสีย เตรียมไว้โชว์งานวันเด็ก ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 20 ธ.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมการสอบเทียบเครื่องมือวัดของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร ประจำปี 2561 โดย บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด ผู้ดำเนินการสอบเทียบ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 19 ธ.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดรางระบายน้ำก่อนเข้าหนองสนม (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 ธ.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดทางเท้ารอบหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 12 ธ.ค. 61 งานคบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ปรับ/ขุดร่องน้ำ นำน้ำที่ผ่่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร ปล่อยใส่ต้นกล้วย#รีไซเคิลน้ำครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 11 ธ.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดรางเปิดหนองสนม, ขุดปร้บร่องน้ำหลังจุดน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร นำน้ำที่ผ่านการบำบัดคุณภาพมารีไซเคิลรดต้นกล้วย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 3 ธ.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อกำจัดขยะ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพกับหน่วยงานภายนอก (ม.เกษตรศาสตร์สกลนคร) ตามแผนงาน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 29 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดภายในสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 27 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 22 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบบ่อบึงประดิษฐ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 20 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย อำนวยความสะดวกให้ บริษัท เซ้าท์อิ๊สท์เอเชียเทคโนโลยี่จำกัด ที่ปรึกษาโครงการชลประทาน เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 13 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดริมบ่อบึงประดิษฐ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน.ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดจุดน้ำทิ้งระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 7 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 6 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดบริเวณรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. , องค์การจัดการน้ำเสีย ตรวจเยี่ยมชม/หารือการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 5 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้ารอบสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 1 พ.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบ ๆ อาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 31 ต.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำสระพังทอง (ภาพโดย : foonk_rider9)

 

วันที่ 30 ต.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดรอบๆ บริเวณ อาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที 29 ต.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำวัน ครับ (ภาพโดย : foonk_rider9)

 

วันที่ 25 ต.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดหนองสนมต่อจากเมื่อวาน, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เครื่องสูบน้ำเสีย ที่ใช้สูบน้ำจากบ่อตัวยู เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 24 ต.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบ ๆ หนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 22 ต.ค. 61 งานควบคุมตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย แก้ไขน้ำขังบริเวณสนามมิ่งเมืองแล้วครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานควบคุมตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดรอบๆ สำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 ต.ค. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ออกแนะนำการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่ายให้กับชาวบ้าน เพื่อป้องกันท่อระบายน้ำอุดตันจากไขมัน หมู่บ้านสกลรุ่งเรือง ครับ (ภาพโดย : เรวัต)