Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 24 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ขนย้ายอัฒจันทร์จากวิทยาลัยเทคนิค, อบจ. และซ่อมถนนวังแก้วฟ้า, ดอนงิ้ว ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมพื้นที่สร้างปะรำพิธี ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมพื้นที่สร้างปะรำพิธี ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 18 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน หน้า บขส. 2 และถนนรอบเมืองซอย 15 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 18 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน หน้า บขส. 2 และถนนรอบเมืองซอย 15 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยยศทอง และประชาอุทิศ 7 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 16 ก.ย. 62 ฝ่านสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรัฐบำรุง, ประชาอุทิศ 7 และราษฎร์เจริญครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนคูสุด และหน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนคูสุด และหน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมทางเดินศาลากลางหลังเก่าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภคซ่อมถนนสกล~กาฬสินธุ์, สนามมิ่งเมืองครับ, ตลาดบายพลาส, สนง.เทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนเส้นทางเสด็จ, หลังโกเหลียง, หน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย, ซ่อมอัฒจันทร์ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกสกลราช, สวนสมเด็จ, สนามมิ่งเมืองและตลาดบายพลาสครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อถนนระหว่างประตู 2~3 สวนสมเด็จ, ทรัพย์เจริญ19, สำรวจร่วม ผอ.กองช่าง ทต.นาเวง เรื่องถนนประตู 5 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศ และสุขสวัสดิ์ซอย 4 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนตลาดบายพลาส, สนามมิ่งเมือง และเจริญเมือง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ขุดร่องเพื่อระบายน้ำท่วมขัง เก็บขยะที่อุดตันตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ ถนนคูเมืองและถนนซอยทรัพย์เจริญ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับเกลี่ยผิวถนนหน้าบ่อบำบัดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 28 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับเกลี่ย บดอัด ซ่อมผิวลานจอดรถ หน้าตลาดบายพลาส ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้าแฟตตำรวจศูนย์ราชการ และซอยร่วมพัฒนาครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 24 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค นำรถบรรทุก 6 ล้อ พร้อมพนักงานขับขนย้ายห้องสุขาเคลื่อนที่ สนับสนุนการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่อำเภอวานรนิวาส ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศซอย 3,ซอยยศทอง และสุขาวดี12ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 21 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน ประชาอุทิศซอย 3 และประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 20 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนข้างกองร้อย อส., ซอยลานนา, สุขาวดี 12, ซอยน้ำเผ และรัฐบำรุง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน คูหมากเสื่อ~ดอนกระโจ, สุขสวัสดิ์ 7 และ บขส. 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้าบ่อบำบัดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 16 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนตลาดบาลพาส, ชุมชนนาอ้อย และหน้าบ่อบำบัดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 15 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมลงลูกรัง เกลี่ย บดอัด ซ่อมถนนหลังตลาดบางพาส ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 14 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศ, เฉลิมพระเกียรติ และรุ่งพัฒนาซอย 3 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนเอื้ออาทร, ดงพัฒนา, สวนสมเด็จฯ, รัฐบำรุง, แยกกกส้มโฮง และเฉลิมพระเกียรติครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค :ซ่อมแยกโรงแรมหนองหาร, แยกเสรีไทยเข้าหนองมันปลา 3 และดงพัฒนาซอย 5 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ลงลูกรัง เกลี่ย บดอัด ซ่อมถนนหลังโรบินสัน, ถนนไอทียู, ในสำนักงานเทศบาล ฯ และข้างวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ถมขยะสวนสมเด็จ, ซ่อมถนนแยกเสรีไทย 11, ทางคู่ขนานเอื้ออาทร และหน้าวัดศรีสุมังค์ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศซอย 7, เคลียร์พื้นที่จัดสวนสมเด็จ และธาตุดุมซอย 5 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 ส.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนทางเข้าหมู่บ้านเด่นธานี, หนองมันปลา ซอย 4, สนับสนุนงานจราจรถอดป้ายลงซ่อมที่หน้าโอเอ., ซ่อมถนนดงพัฒนาซอย 6, ตรวจสอบการบุกรุกทางสาธารณะใจผาสุกซอย 3 และทำป้ายทรงพระเจริญ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 31 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยสุขาดี 4, ทางเข้าสวนหนองทรายขาว, ดงพัฒนา 6, ประชาอุทิศ 6, เสรีไทย 21 และหลัง ส.วัวกี้ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 30 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บอุปกรณ์ และซ่อมถนนกกส้มโฮง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 25 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตรวจร้องเรียนถนนคำสะอาด 12, ตรวจระดับนํ้าถนนโบราณสถาน และซ่อมถนนดงพัฒนา 1, 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 24 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนนาอ้อย, ถนนรอบเมืองและถนนดงพัฒนาซอย 1 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 23 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหนองแดงและประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหนองแดง, ตรวจร้องเรียนประชาอุทิศ 7 และซ่อมถนนซอยสุขาวดี 7-9 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนข้างบ้านเอื้ยอาทร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมกับฝ่ายช่างสุขาภิบาล ทำความสะอาดแปลงผักลอยน้ำ ในหนองหาร และซ่อมถนนซอยห้วยโมง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยห้วยโมง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนดงพัฒนา, หน้าวัดพระธาตุ, ทางเท้าเจริญเมือง และประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศ, รอบเมืองซอย 7, ซอยห้วยโมง และถนนสุขสวัสดิ์ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจถนนรอบเรือนจำเก่า, ปรับลู่สนามกีฬาเทศบาล และซ่อมทางเท้าซอยมรรคาลัย 5 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนท้ายซอยนวลมณี, ซอยน้ำเผ, ระบายน้ำซอยห้องโมง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 ก.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมทางเท้าที่หน้าปฏิมากรรมครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนคูเมือง, หน้า บขส.2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 24 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้าบ่อบำบัดนํ้าเสีย, คำสะอาดซอย 2, ถนนคูเมืองครับ(ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 21 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บกระถางธง และถมดินไหล่ทางหน้าบ่อบำบัดครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 20 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนคำสะอาดซอย 2, ซอยนํ้าเผ, และซอยนวลมณี ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค รวมพลปลูกต้นไม้ที่คูสุดและหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 18 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขาวดีซอย 4, เตรียมต้นไม้เพื่อปลูกในวันพรุ่งนี้ (19 มิ.ย. 62), ซ่อมถนนหน้าศาลากลางหลังใหม่ และถนนไอทียู ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยหนองมันปลา 9 และ บขส.2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 15 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้า บขส.2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค แจ้งผู้รับจ้างถมดินแก้ไขครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภคซ่อมถนนรอบเมือง, ถนนปากซอยหนองมันปลา 4, ซอยกลางบ้าน, คูสุด และหนองมันปลาซอย 6 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 มิ.ย. 62 ฝ่าสาธารณูปโภค ขุดหลุมปลูกต้นไม้ที่ถนนคูสุด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 มิ.ย. 62 ฝ่าสาธารณูปโภค ขุดหลุมปลูกต้นไม้ที่ถนนคูสุด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ลงลูกรัง บดอัดลานจอดรถหน้าโรงเรียนอนุบาลสกลนคร, ซ่อมถนนประชาอุทิศ และถนนไอทียู ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ,ถนน ไอทียู, ถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 มิ.ย. 62 ซ่อมถนนประชาอุทิศ และเก็บไฟส่งท่าแร่ ครับ(ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 มิ.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศ และถนนสุขาวดีครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 มิ.ย. 62 นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วยนายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง ร่วมบัญชาการและฝ่ายสาธารณูปโภคสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิง เหตุเพลิงไหม้ร้านตี๋ออโต้ซาวด์ ถ.สกลทวาปี ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 30 พ.ค. 62 เตรียมติดป้าย และซ่อมถนนรัฐบำรุง 4 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 29 พ.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขาวดีและถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 พ.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค แกไขนํ้าขังผิวจราจร สุขาวดี 4 และซ่อมถนนรัฐบำรุงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 พ.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมลานจอดรถตลาดบายพลาส และถนนชุมชนหนองแดงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 พ.ค. 62 งานซ่อมบำรุงทาง ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมกับงานเทศกิจ ตรวจสอบรถบรรทุกดินที่วิ่งผ่านเข้า-ออก ถนนสุขาวดีซอย 4 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 พ.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรัฐบำรุง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 พ.ค. 62 ฝ่ายสาธาธารณูปโภค ซ่อม ตกแต่งซุ้ม ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 พ.ค. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ประดับ ตกแต่ง จัดสถานที่เตรียมงานพระราชพิธีราชาภิเษก บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อม ทาสี ประดับ ตกแต่ง ซุ้ม และจัดสถานที่เตรียมงานพระราชพิธีราชาภิเษก บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 25 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกล ปรับเกลี่ยพื้นที่สนามหน้าศาลากลางหลังเก่า เตรียมงานพระราชพิธีราชาภิเษก บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 23 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ทาสีป้ายอรุณรุ่งที่หนองหาร และเตรียมสถานที่กิจกรรมปลูกต้นไม้ วันเทศบาล 24 เม.ย. 62 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมหญ้าไว้ปลูกวันเทศบาล 24 เม.ย. 2562 และสำรวจสถานที่เตรียมงานพระราชพิธีราชาภิเษก บริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่าครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 20 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บป้ายชำรุด เนื่องจากลมพายุ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 18 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมกับงานป้องกัน ฯ ดับเพลิงที่ไหม้โรงหนังสยามรัฐ (เก่า) ปัจจุบันเป็นร้านไพโรจน์การเกษตร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมปฏิบัติภารกิจวาตภัยในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 14 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค หน่วยซ่อมเฉพาะกิจ ซ่อมถนน ไอทียู ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค นำเครื่องจักรกล ปรับเกลี่ย บดอัด ลานจอดรถหน้าตลาดบายพาส และประดับตกแต่งซุ้มหน้าเทศบาล ฯ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 เม.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนธาตุดุม 3, ซ่อมทางเท้าใน สนง.เทศบาล ฯ, ซ่อมถนนรัฐบำรุง, ถนนเปรมปรีดา และชุมชนนาเวง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)