งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2

วันที่ 30 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตีเส้นจราจรหน้าโรงเรียนเชิงชุมฯ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 26 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร เพิ่มเติมลูกศร ป้ายเทศกิจ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 24 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร เปลี่ยนกระจกโค้ง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 21 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร เปลี่ยนกระจกโค้ง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้ายจราจรรอบศูนย์ราชการ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบถนนถนนสุขเกษม ตรงแยกวัดแจ้ง และแยกหน้าเทศบาล ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 18 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขาว - แดง แยกกรุงศรีฯ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทางถนนสุขเกษมครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 16 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสี ขาว - ดำ-แดง-เหลือง ศูนน์ราชการและถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 14 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทางหน้าศาลากลางจังหวัดสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 12 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบถนน หน้าศาลากลางจังหวัด และเพิ่มเติมจุดตอบศูนย์ดำรงธรรมชุมชนนาเวง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 10 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทางหน้าศาลากลางหลังเก่าครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทางรอบหอประชุม อบจ. หลังเก่า ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 5 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดป้ายบอกทาง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 4 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดป้ายบอกทาง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 29 ส.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตีเส้นทำช่องจอดรถยนต์ ที่หน้า โรงพยาบาลสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 28 ส.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตีเส้นช่องจอดรถ ถนนหน้าโรงพยาบาลศูนย์ สกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

<pวันที่ 27 ส.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตีเส้นจราจร ถนนหน้าโรงพยาบาลสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 23 ส.ค. 62 งานวิศวกรรมออกบบจราจร ตีเส้นจราจรหน้าโรงพยาบาลสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 22 ส.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร จัดทำช่องจอดรถถนนหน้า โรงพยาบาลสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 14 ส.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีการ์ดเรลและตีเส้นช่องจอดจักรยานยนต์ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 13 ส.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขาวแดงขอบทาง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 8 ส.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีกระถางดอกไม้ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 27 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้ายซอย ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 26 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทาง ถนนไอทียูตลอดสาย ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 24 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีทางม้าลายถนนไอทียู หน้าโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสี ตีเส้น ทางม้าลาย ถนนใสสว่าง ช่วง ร.ร. อนุบาล ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีทางม้าลายถนนใสสว่าง ช่วงโรงเรียน ชรก. ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 18 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทำทางม้าลายถนนใสสว่าง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 15 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้ายครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 4 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้ายจราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 4 ก.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้ายจราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 มิ.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 11 มิ.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตีเส้นจราจร ถนนรัฐบำรุง 2 จุด ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 10 มิ.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีตีเส้นจราจรลานจอดรถหน้า สำนักงานเทศบาล ฯ และตัดเถาวัลย์ทำความสะอาดรอบกระจกโค้ง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 7 มิ.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทำความสะอาดบริเวณรอบกระจกโค้ง และตีเส้นจราจร บริเวณหน้าปั้ม ปตท. ใหม่ ถนนรัฐบำรุง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 4 พ.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดป้ายบอกทาง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 30 พ.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้าย ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 พ.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งป้าย ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 10 พ.ค. งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ตัดเถาวัลย์ กิ่งไม้ที่บดบังป้ายและกระจกโค้ง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 2 พ.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบฟุตปาธ ถนนหน้าศาลากลาง และซ่อม เปลี่ยนกระจกโค้ง, ป้ายสัญญาณจราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 30 เม.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบฟุตปาธ ถนนหน้าศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 26 เม.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ซ่อม แก้ไขป้ายสัญญาณจราจร ที่ชำรุดหน้าปั้ม ปตท. วิมลรัตน์ ถนนรัฐบำรุง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 23 เม.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดตั้งกระจกโค้งซอยหลังสวน ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 11 เม.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ติดป้ายรณรงค์ 3 จุด ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 4 เม.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีเสาสัญญาณไฟฟจราจร ถนนสุขเกษมและใจผาสุก ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบทางเท้า ที่สถานีขนส่ง 2 ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 1 เม.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีตีเส้น จราจร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)