Get Adobe Flash player

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 30 ก.ย. 62 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานแห่ปราสาทผึ้ง ออกพรรษา 2562 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 26 ก.ย. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่บวงสรวงวันพรุ่งนี้ ที่สวนสมเด็จฯ สระพังทอง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชาฐา)

 

วันที่ 25 ก.ย. 62 งานสถานที่ ก่อสร้างปะรำพิธีงานแห่ปราสาทผึ้ง 2562, ดูสถานที่ ร่วมกับพระครู ดร.สุริยา.เพื่อจัดสถานที่งานบวงสรวงที่สวนสมเด็จฯ (สระพังทอง) และย้ายที่พักผู้โดยสารจาก ปตท.ศาลากลาง ไปเก็บที่งานศูนย์ฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 21 ก.ย. 62 งานสถานที่ ตรวจธงเส้นทางเสด็จ, จัดสถานที่เตรียมรับเสด็จที่วัดพระธาตุเชิงชุมตามคำร้องขออนุเคราะห์ของพระครู ดร.สุริยา และประดับธงเสันทางเสด็จจากหน้า มทบ. 29 เข้ามาประตูเมือง ถึงหน้าบริษัทอีซูซุ เลี้ยวซ้าย ตรงไปวัดพระธาตุเชิงชุม ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 20 ก.ย. 62 งานสถานที่ ประดับธงจากหน้า มทบ.29 ไปแยกบ้านธาตุ เลี้ยวขวาไปถึงทางเข้าสนามบินพาณิชย์ และประดับผ้าที่ศาลากลางหลังเก่าเสร็จเรียบร้อย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานสถานที่ ร่วมกับ ปภ. จ.สกลนคร ผูกประดับผ้าที่ศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา, พลังจิต

 

วันที่ 18 ก.ย. 62 งานสถานที่ ประดับผ้าหน้าศาลากลางหลังเก่า ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 17 ก.ย. 62 งานสถานที่ ติดตั้งซุ้มรับเสด็จฯ หน้า มทบ.29 และซ่อม ทาสีคอกกระถางต้นไม้ เตรียมไปประดับตามเส้นทางเสด็จฯ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 16 ก.ย. 62 งานสถานที่ ติดตั้งซุ้มรับเสด็จ..ที่สนามบิน มทบ.29, และซ่อม - ทาสี คอกกระถางต้นไม้ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 13 ก.ย. 62 งานสถานที่ ตืดตั้งป้ายหน้า สนง.เทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 12 ก.ย. 62 งานสถานที่ ติดป้ายที่คูเมือง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 10 ก.ย. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ 6 หลัง ที่โรงแรม พี ซี (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 5 ก.ย. 62 งานสถานที่ ซ่อมขาตั้งธงหักชำรุด ซุ้มหน้าเทศบาลฯ และซุ้มลานคนเมือง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 4 ก.ย. 62 งานสถานที่ เปลี่ยนธงสีเตือนภัยระดับน้ำหนองหาร จากสีน้ำเงินเป็น สีเหลือง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา, jaroon)

 

วันที่ 3 ก.ย. 62 งานสถานที่ เปลี่ยนธงเตือนภัยระดับนัำหนองหาร เป็นธงสีนัำเงิน ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา, jaroon)

 

วันที่ 30 ส.ค. 62 เวลา 07.28 น. รายงานการปฏิบัติงานเปิดเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำฝนบ่อบำบัดน้ำเสีย, สถานีสูบพร่องน้ำหนองสนม และชุมชนมะขามป้อม ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 28 ส.ค. 62 งานสถานที่ ติดธง, ติดป้ายประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว และจัดสถานที่ที่อาคารอเนกประสงค์ฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 22 ส.ค. 62 งานสถานที่ ตั้งซุ้ม ประดับธง ประดับผ้า หน้า สนง.เทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 21 ส.ค. 62 งานสถานที่ ติดตั้งป้ายที่แยก ธ.กรุงศรีฯ (ข้างๆบริษัทไทยสมุทร) ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 16 ส.ค. 62 งานสถานที่ ติดป้ายที่แยก ธอส., หน้าเทศบาล ฯ และที่ลานรวมใจ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 13 ส.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ๆอาาคารอเนกประสงค์ฯ 55 ชุดโต๊ะจีนครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 10 ส.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ที่สวนสมเด็จฯ.งานจิตอาสา 12 ส.ค.62 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 9 ส.ค. 62 งานสถานที่ ติดป้ายหน้า สนง.เทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 8 ส.ค. 62 งานสถานที่ เปลี่ยนผ้า.ร.5 และประดับผ้าหน้าหอพระ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 6 ส.ค. 62 งานสถานที่ ติดป้ายแยก ธอส. และ หน้าลาน ร 5. (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 5 ส.ค. 62 งานสถานที่ ติดป้ายที่สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 28 ก.ค. 62 งานสถานที่ เตรียมสถานที่เรียบร้อบ และเก็บเต็นท์ โต็ะ เก้าอี้ งานจิตอาสาฯ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 27 ก.ค. 62 จัดสถานที่ กางเต็นท์จุดบริการน้ำดื่ม ตามจุดต่างๆ งานจิตอาสาฯ พรุ่งนี้ (28 ก.ค. 62) คร้บ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 26 ก.ค. 62 งานสถานที่ ติดป้ายที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร, จัดสถานที่ ที่อาคารอเนกประสงค์ ตามคำขออนุเคราะห์, ส่งเก้าอี้ที่วัดพระธาตุเชิงชุม งานวันที่ 28 กค.62 และประดับผ้าที่ลานคนเมืองครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 25 ก.ค. 62 งานสถานที่ เปลี่ยน ธง และ ผ้าประดับ หน้า สนง.เทศบาลฯ และจัดสถานที่ ที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 16 ก.ค. 62 งานสถานที่ ร่วมกับงานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ กางเต็นท์ จัดสถานที่งานศพ ที่วัดป่าสุทธาวาส และเก็บที่ลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 12 ก.ค. 62 งานสถานที่ ติดป้ายแยก ธ.อ.ส., ประตู 3 สวนสมเด็จฯ และที่หน้าลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 5 ก.ค. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ งานปั่นจักรยาน ตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 1 ก.ค. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ ประดับผ้างานศพคุณแม่ ทองคำ จิระวัฒนาสมกุล ศาลานุ่ม นิล ฯ วัดป่าสุทธาวาส ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 24 มิ.ย. 62 งานสถานที่ ประดับผ้า ที่ประตูสามสวนสมเด็จฯ ครับ (ภาพโดย : ชับเชษฐา)

 

วันที่ 24 มิ.ย. 62 งานสถานที่ ประดับผ้า ที่ประตูสามสวนสมเด็จฯ ครับ (ภาพโดย : ชับเชษฐา)

วันที่ 23 มิ.ย. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้าง ที่อาคารอเนกประสงค์ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ จัดสถานที่ หน้า สนง.วัฒนธรรมจังหวัดสกลนครตามคำขออนุเคราะห์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา) (ภาพโดย : เอนก)

 

วันที่ 18 มิ.ย. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ ส่งเก้าอี้งานศพร้านซิน ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 11 มิ.ย. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์งานศพ นาย ประสาท ตรงศิริ ที่วัดป่าสุทธาวาส และจัดสถานที่พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดโนนสะอาด ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 8 มิ.ย. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่กิจกรรมรวมพลคนรักกีฬามินิมาราธอน 2562 หน้าลานรวมใจไทสกล ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 6 มิ.ย. 62 งานสถานที่ ติดป้ายที่ตลาดบายพาส ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 1 มิ.ย. 62 งานสถานที่ ติดป้ายที่ตลาดบายพาส ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 31 พ.ค. 62 งานสถานที่ ติดตั้งซุ้ม ฯ หน้าวัดบ้านนาอ้อย ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 21 พ.ค. 62 งานสถานที่ ร่วมกับ สนง.วัฒนธรรม จ.สกลนคร จัดสถานที่เตรียมงานจัดมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 18 พ.ค. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่งานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระยาประจันตประเทศธานี ที่บริเวณลานรวมใจไทสกล (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 15 พ.ค. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ จัดเตรียมสถานที่งานว้นวิสาขบูชา ที่ลาน ร. 5 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 15 พ.ค. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ จัดเตรียมสถานที่งานว้นวิสาขบูชา ที่ลาน ร. 5 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 14 พ.ค. 62 งานสถานที่ ประดับติดธง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 7 พ.ค. 62 งานสถานที่ เก็บเต็นท์ วัสดุอุปกรณ์ บริเวณศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 6 พ.ค. 62 งานสถานที่ ซ่อม ติดตั้ง ป้าย ที่หน้าศาลากลางจังหวัด และ หน้าวัดพระธาตุเชิงชุม ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 4 พ.ค. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ จัดสถานที่ จัดพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์ ประจำปี 2562 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 3 พ.ค. 62 งานสถานที่ ติดป้ายผ้าหน้าศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 1 พ.ค. 62 งานสาถนที่ จัดตกแต่งซุ้ม และขึ้นโครงป้ายหน้าศาลากลางหลังเก่า ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 30 เม.ย. 62 งานสถานที่ ติดตั้งซุ้มหน้าเทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 27 เม.ย. 62 งานสถานที่ ตัดไม้ประกอบทำโครงซุ้ม เพื่อนำไปติดตั้งหน้า สนง.เทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 26 เม.ย. 62 งานสถานที่ ติดตั้งซุ้มที่ลานคนเมือง, แก้ไขป้ายผ้าหน้าลาน ร.5, สำรวจดูสถานที่ตั้งซุ้มหน้าเทศบาลฯ และเก็บป้ายที่โดนพายุพัดล้ม ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 25 เม.ย. 62 งานสถานที่ แก้ไขป้ายหน้า ลาน ร.5 และ หน้าเทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 24 เม.ย. 62 งานสถานที่ แก้ไขปรับแต่งป้ายผ้า-ประดับป้ายทั้ง 3 จุด เรียบร้อยแล้วครับ (ภาพโดย : 24 เม.ย. 62)

 

วันที่ 23 เม.ย. 62 งานสถานที่ กางเต็นท์ถนนคูสุดหนองหาร เตรียมงานวันเทศบาล 24 เมย 2562, ติดตั้งป้ายผ้า (หน้าเทศบาลฯ, ลาน ร.5, ลานรวมใจ) และจัดสถานที่ ที่อาคารอเนกประสงค์ งานวันเทศบาล 24 เม.ย. 62 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 22 เม.ย. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ เตรียม "งานวันเทศบาล 24 เม.ย. 2562 " ที่อาคารอเนกประสงค์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 19 เม.ย. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ทำบุญที่ตลาดบายพาส ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 17 เม.ย. 62 งานสถานที่ เก็บเวทีถนนอาหาร และกางเต็นท์ที่วัดพระธาตุ ฯ เตรียมสถานที่งานทอดผ้าป่า จาก สปป.ลาว ตามคำร้องขอของ พระครู ดร.สุริยา ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 13 เม.ย. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่พิธีปล่อยขบวนแห่งานสงกรานต์ ที่หน้าลาน ร.5 และเก็บ ฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 11 เม.ย. 62 งานสถานที่ ประดับธง ที่หน้า บขส.2, จัดสถานที่งานวันสงกรานต์ที่อาคารอเนกประสงค์ ทน.สน., ประดับผ้าเวทีถนนอาหาร และ ทดสอบซุ้มน้ำที่แยกวัดธาตุ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่งานแถลงข่าวประเพณีสงกรานต์ และปรับ-ดึงป้ายผ้าให้ตึง ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 2 เมษายน 2562 นายโกมุท ทีฆธนานนท์ นายกเทศมนตรีนครสกลนคร และนายจรุณ คนใหญ่ ผอ. สำนักการช่าง ตรวจสถานที่จัดพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

 

วันที่ 1 เม.ย. 62 งานสถานที่ ติดตั้งเวทีแถลงข่าวงานประเพณีสงกรานต์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)