Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 14 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดูดลอกท่อหน้าโชว์รูมฟอร์ด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒ)

 

วันที่ 13 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำคาวมสะอาดคลองสุขาวดี (หนองทรายขวา) ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงสุขเกษมซอย 10 หน้ากินรีและ ประชาอุทิศซอย 6 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม วางท่อหนองบัวต่อจากเมื่อวาน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขุดวางท่อหนองบัวตัดลงหนองหารและวางท่อขนาด 1.20 เมตร ถนนสกลกาฬสินธ์ตัดเสรีไทย ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขสถานีสูบน้ำหนองสนม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมท่อชุมชนกลางธงชัย และล้างฉีดท่อชุมชนหนองสนมตามคำขอครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขที่สูบน้ำหนองสนมใหม่ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นฝาตะแกรงเรืองสวัสดิ์ซอย 6 และเปลี่ยนฝาบ่พักหน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)