Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 10 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม พัฒนาสวนลอยน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซอยร่วมพัฒนาหน้าหอพักนวลจันทร์ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เตรียมพื้นที่พัฒนาสวนลอยน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำร่องระบายน้ำซอยคำสะอาด 2 หลังร้านจิบตรง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมหลังท่อทรุดหลังร้านโกเหลียง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บขยะ ตะแกรงหน้าสวนรัก, ลอกท่อ รุ่งพัฒนาซอย 6 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป่าล้างซ่อมซอยสุนทราหน้าค่ายครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ปัญหาน้ำท่วมซอยเจริญเมือง หน้ากรุงไทยเก่า ตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม, เป่าลอกท่อ ถนน ต.พัฒนา ซอยดำเกิงคาร์แคร์ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 18 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป่าล้างท่อชอยรุ่งเรือง 3 และชอยไตรภพ 14 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 17 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างท่อเป่าท่อถนนเรืองสวัสดิ์ 4 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 15 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บขยะ กิ่งไม้ที่กรีดขวางทางน้ำ หลังบางจากโรบินสัน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม นำเรือดันธูปฤาษีเข้าฝั่งแล้วใช้โป๊ะแม็คโคร เก็บขึ้นฝั่งหนองหาร ช่วงหลังประมง, เป่าท่อล้างท่อที่โรงพยาบาลสกลนคร และสุขเกษมซอย 7 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 6 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมนำเครื่องจักรกำจัดผักตบและวัชพืช ที่หนองหาร ช่วงระหว่างประมงมาที่คูสุด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรง ถนนสุขเกษม ช่วง หน้าร้านโกเหลียง (เดิม) ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บขยะ ตะแกรงหน้าสวนรัก, ลอกท่อ รุ่งพัฒนาซอย 6 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขน้ำขัง ถนนรัฐบำรุง ช่วงร้าน ปิ๊ดปี้ปิ๊ด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 28 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำรวจห้วยโมงครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 27 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาบ่อพัก ประชาอุทิศซอย 8 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 23 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ก่อสร้างบ่อพักรองรับสูบน้ำคูหมากเสื่อครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมเปลี่ยนฝาท่อคำสะอาด 2 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

 

วันที่ 17 พ.ค. 62 ส่วนการโยธา ติดตั้งป้ายหน้าเทศบาล ฯ และทางเข้าลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 14 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดูดลอกท่อหน้าโชว์รูมฟอร์ด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒ)

 

วันที่ 13 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำคาวมสะอาดคลองสุขาวดี (หนองทรายขวา) ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงสุขเกษมซอย 10 หน้ากินรีและ ประชาอุทิศซอย 6 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม วางท่อหนองบัวต่อจากเมื่อวาน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขุดวางท่อหนองบัวตัดลงหนองหารและวางท่อขนาด 1.20 เมตร ถนนสกลกาฬสินธ์ตัดเสรีไทย ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขสถานีสูบน้ำหนองสนม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมท่อชุมชนกลางธงชัย และล้างฉีดท่อชุมชนหนองสนมตามคำขอครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขที่สูบน้ำหนองสนมใหม่ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นฝาตะแกรงเรืองสวัสดิ์ซอย 6 และเปลี่ยนฝาบ่พักหน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)