Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 27 ก.ย.62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคูสุด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีต​ซ่อม​ขอบ​บ่อ​พัก​ที่ชำรุด​ทางเข้าหมู่บ้าน​นคร​จิตสวัสดิ์ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 24 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงที่ชำรุดเรียบร้อย พร้อมกับฝาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่จอดรถสองแถวครับ (ภาพโดย : รุงโรจน์)

 

วันที่ 23 ก.ย. 62 ส่วนการโยธา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบริเวณคูเมืองฝั่งสวนแม่สวนลูก สะอาดโล่งไปมากแล้ว วันนี้ ลงมือทลายแปลงสนุ่นและธูปฤาษีบริเวณปลายคูสุดครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 20 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฉีดล้างท่อ ที่ซอย10เปรมปรีดา หลังศรีสกลพลาซ่า และล้างท่อซอยฉิมพลีครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)(ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมเปลี่ยน​ฝา​ตะแกรง​เหล็ก​ชำรุด​ภายใน​ชุมชน​หลัง​เทศบาล​ และร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนคร ลอกท่อลอดใต้สุสานคูหมากเสื่อครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 16 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงบ่อพักซอยราษฎร์เจริญ และซอยร่มเย็นหลังเทศบาลครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยตรงข้ามโรงกลึงวัฒนชัยระบายมาสุขาวดี และกำจัดวัชพืชและผักตบบริเวณคูสุดและสวนแม่สวนลูกครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ลอกผักตบสนุ่นวัชพืชบริเวณชานศาลาศูนย์วิจัยประมงครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ลอกผักตบสนุ่นวัชพืชบริเวณชานศาลาศูนย์วิจัยประมงครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 6 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาบ่อพักหน้าวัดสะพานคำ และระบายน้ำถนนเสรีไทยครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ปิดท่อระบายน้ำไหลย้อนถนนสุขเกษมช่วงรร.ส.ก.ร. และ ช.ร.ก., ตรวจสอบถนนสมพงษ์วิทยาและหลังหมุ่บ้านอารียาระดับน้ำต่ำกว่าผิวทางประมาณ 60-70 ซม.ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 4 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ลอกคลองข้างถนนสกล - กาฬสินธุ์ และลงแผ่นคสล.บล๊อคน้ำทางเข้าประตูน้ำคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ก.ย. 62 รายการสูบน้ำและระดับน้ำ ที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย, หนองสนม และจุดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 2 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เรียงกระสอบทราย กั้นผนัง รั้วกรุงเทพประกันชีวิต จุดตั้งเครื่องสูบน้ำ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บสวะ เศษไม้ สะพานห้วยโมง, รางเปิดคูหมากเสื่อ, ห้วยนาหลุมหลังคลินิกหมอสุชาติ และสะพานห้วยนาหลุมกินรีซอย 10 สุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 28 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขขุลอก ปากท่อลำรางสาธารณะซอยมหาเศรษฐีชุมชนหน้าค่าย ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒ์)

 

วันที่ 27 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดำน้ำตรวจสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างเป่าท่อระบายน้ำซอยข้างวัดแจ้งแสงอรุณ, ลอกคลองระบายน้ำบ้านรุ่งพัฒนา และติดตั้งเครื่อง สูบน้ำ 12 นิ้ว ทางเข้าชุมชนมะขามป้อม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตัดหญ้า ต้นไม้ตลิ่งห้วยนาหลุมบริเวณตรงข้ามกาญจนาแมนชั่น, ลอกคลองน้ำบ้านรุ่งพัฒนา และแก้ไขท่อระบายน้ำซอยหลังแมคโคร หน้าบ้านท่านนายอำเภอเรือง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 20 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บขยะที่อุตันฝาท่อระบาลน้ำตามถนนประชาอุทิศ 14 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำธนาคารน้ำฯ แก้ไขดักน้ำเข้าบ้านประชาชนรุ่งพัฒนาซอย 6 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 16 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม พัฒนาดอนสวรรค์ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 15 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างท่อเป่าท่อชอยหลังโอเอ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 14 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขท่อระบายน้ำถนนเจริญเมืองซอย 3, 5, ขุดลอกท่อระบายน้ำข้างโรงพยาบาล และถนนรัฐพัฒนาสามแยกอู่ค้ำ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ร่วมจนท.สนามกีฬาล้างทำความสะอาดร่องน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 ส.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้าง-เป่าท่อ ทรัพย์เจริญซอย 14 และดัน ผักตบ-วัชพืช ทางเข้าท่าเรือดอนสวรรค์ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรง ซอยกลางบ้าน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 25 ก.ค. 62 งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขปัญหาเบื้องต้นแยก 1 ประชาอุทิศ, ทำร่องระบายน้ำตลาดอยู่แล้วรวย และเก็บวัชพืชบ่อพักซอยกลางบ้านครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 23 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาตะแกรง ถนนคูเมือง หน้าเทศบาล ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม พัฒนาสวนลอยน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซอยร่วมพัฒนาหน้าหอพักนวลจันทร์ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เตรียมพื้นที่พัฒนาสวนลอยน้ำครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำร่องระบายน้ำซอยคำสะอาด 2 หลังร้านจิบตรง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมหลังท่อทรุดหลังร้านโกเหลียง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บขยะ ตะแกรงหน้าสวนรัก, ลอกท่อ รุ่งพัฒนาซอย 6 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป่าล้างซ่อมซอยสุนทราหน้าค่ายครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ปัญหาน้ำท่วมซอยเจริญเมือง หน้ากรุงไทยเก่า ตามข้อร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม, เป่าลอกท่อ ถนน ต.พัฒนา ซอยดำเกิงคาร์แคร์ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 18 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เป่าล้างท่อชอยรุ่งเรือง 3 และชอยไตรภพ 14 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 17 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ล้างท่อเป่าท่อถนนเรืองสวัสดิ์ 4 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 15 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บขยะ กิ่งไม้ที่กรีดขวางทางน้ำ หลังบางจากโรบินสัน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม นำเรือดันธูปฤาษีเข้าฝั่งแล้วใช้โป๊ะแม็คโคร เก็บขึ้นฝั่งหนองหาร ช่วงหลังประมง, เป่าท่อล้างท่อที่โรงพยาบาลสกลนคร และสุขเกษมซอย 7 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 6 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมนำเครื่องจักรกำจัดผักตบและวัชพืช ที่หนองหาร ช่วงระหว่างประมงมาที่คูสุด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 มิ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรง ถนนสุขเกษม ช่วง หน้าร้านโกเหลียง (เดิม) ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ก.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บขยะ ตะแกรงหน้าสวนรัก, ลอกท่อ รุ่งพัฒนาซอย 6 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขน้ำขัง ถนนรัฐบำรุง ช่วงร้าน ปิ๊ดปี้ปิ๊ด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 28 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม สำรวจห้วยโมงครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 27 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาบ่อพัก ประชาอุทิศซอย 8 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 23 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ก่อสร้างบ่อพักรองรับสูบน้ำคูหมากเสื่อครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 22 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมเปลี่ยนฝาท่อคำสะอาด 2 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

 

วันที่ 17 พ.ค. 62 ส่วนการโยธา ติดตั้งป้ายหน้าเทศบาล ฯ และทางเข้าลาน ร.5 ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 14 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ดูดลอกท่อหน้าโชว์รูมฟอร์ด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒ)

 

วันที่ 13 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำคาวมสะอาดคลองสุขาวดี (หนองทรายขวา) ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงสุขเกษมซอย 10 หน้ากินรีและ ประชาอุทิศซอย 6 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 พ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม วางท่อหนองบัวต่อจากเมื่อวาน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขุดวางท่อหนองบัวตัดลงหนองหารและวางท่อขนาด 1.20 เมตร ถนนสกลกาฬสินธ์ตัดเสรีไทย ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขสถานีสูบน้ำหนองสนม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมท่อชุมชนกลางธงชัย และล้างฉีดท่อชุมชนหนองสนมตามคำขอครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขที่สูบน้ำหนองสนมใหม่ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 เม.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นฝาตะแกรงเรืองสวัสดิ์ซอย 6 และเปลี่ยนฝาบ่พักหน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)