Get Adobe Flash player

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 15 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 14 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบบริเวณหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 10 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 8 พ.ค. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ปฏิบัติงานเก็บขยะที่อุดตันตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ หน้าสวนรักและในเขตเทศบาล ฯ ช่วงฝนตก ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 4 พ.ค. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เปิดเครื่องสูบน้ำฝนที่สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯ , เปิดเครื่องปั่นขยะที่สถานีสูปน้ำคูหมากเสื่อ และเก็บขยะหน้าตะเกรง ที่หน้าสวนรัก, หลังวัดธาตุ, คูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : รุงโรจน์)

 

วันที่ 1 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งมอเตอร์ที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วกับเครื่องปั่นขยะอัติโนมัติ ณ สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ และทำความสะอาดเอาขยะที่ติดใบพัดเครื่องสูบน้ำออก ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัด​ฯบ่อบำบัดน้ำเสียตลาดบายพาส (ภาพโดย : @foonk_rider9)

 

วันที่ 23 เม.ย. 62 นักวิชาการสุขาภิบาล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เข้าตรวจวัดก๊าซร้านไพโรจน์การเกษตร ก่อนที่ผู้รับเหมาจะทำการรื้อถอน ไม่พบปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งเป็นก๊าซไวไฟ และ ตรวจสอบระบบไฟ้า (โดย กฟภ.) ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย กำจัดผักตบชวา ริมตลิ่งถนนคูสุด ฝั่งสวนแม่สวนลูก และตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)