Get Adobe Flash player

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 9 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำสวนสมเด็จฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 62 (ภาพโดย : @foonk_rider9)

 

วันที่ 4 ก.ค. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ร่วมกับฝ่ายควบคุมอาคารและคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการ ร่วมตรวจตลาดช่วงเช้าวันนี้ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำหนองสนม และตัดหญ้าทำความสะอาดรอบหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 1 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียตลาดสดบายพาส ทน.สน. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครับ

 

วันที่ 21 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 20 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตวจสอบบำบัดน้ำเสียตัดหญ้ารอบหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ติดตามท่านรองนายกนิวัตร ประชุมเรื่องป้องกันน้ำท่วมที่ห้องประชุม ปภ.จว. ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 62 คณะเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาค​ 9​ อุดรธานี​ เข้าสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดฯ​ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 18 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ สถานีสูบน้ำเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน.ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (เครือข่ายประชารัฐ) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของห้างเทสโก้โลตัส สกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 15 มิ.ย. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำรวจพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนหนองสนม และเก็บขยะที่อุดตันตะแกรงดักขยะในเขตเทศบาล ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์, เรวัต)

 

วันที่ 13 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทดสอบการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำทั้ง 4 เครื่อง และใช้สูบพร่องน้ำออกจากหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 10 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ประกอบติดตั้ง ต่อท่อสูบและท่อส่งน้ำเครื่องสูบน้ำ เพื่อพร่องน้ำออกจากหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 8 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ประกอบ ติดตั้ง ต่อท่อส่งน้ำเครื่องสูบน้ำเสีย ที่หนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 5 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบำบัดน้ำเสีย เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว ของโยธา มาไว้ที่หนองสนม พรุ่งนี้ติดตั้งท่อส่งเตรียมไว้เพื่อพร่องน้ำออกจากหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 31 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดหน้าคอนแทค ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำคูหมากเสือ และตัดหญ้าทำความสะอาด บริเวณใกล้กับโรงแรมไอยรา เพื่อเตรียมสถานที่พิธีเปิดจิตอาสาฯพัฒนาห้วยโมง พรุ่งนี้ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 27 พ.ค. 62 งานควบคุมและจรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ติดหญ้าทำความสะอาด สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดหน้าตะแกรงดักขยะ สถานีสูบน้ำเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. และสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 23 พ.ค. 62 นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ออกไปติดตาม และรับฟัง การทำงานของ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ, ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : นิวัตร), งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดฯ บ่อบำบัดน้ำเสียตลาดบายพาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ภาพโดย : @foonk_rider9) และตัดหญ้าทำความสะอาดรอบสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 21 พ.ค. 62 คณะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ตรวจเยี่ยมดูงาน ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อกำจัดขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 18 พ.ค. 62 ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ซ.สุขทวี ชุมชนมะขามป้อม ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 15 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 14 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบบริเวณหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 10 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 8 พ.ค. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ปฏิบัติงานเก็บขยะที่อุดตันตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ หน้าสวนรักและในเขตเทศบาล ฯ ช่วงฝนตก ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 4 พ.ค. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เปิดเครื่องสูบน้ำฝนที่สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯ , เปิดเครื่องปั่นขยะที่สถานีสูปน้ำคูหมากเสื่อ และเก็บขยะหน้าตะเกรง ที่หน้าสวนรัก, หลังวัดธาตุ, คูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : รุงโรจน์)

 

วันที่ 1 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งมอเตอร์ที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วกับเครื่องปั่นขยะอัติโนมัติ ณ สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ และทำความสะอาดเอาขยะที่ติดใบพัดเครื่องสูบน้ำออก ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัด​ฯบ่อบำบัดน้ำเสียตลาดบายพาส (ภาพโดย : @foonk_rider9)

 

วันที่ 23 เม.ย. 62 นักวิชาการสุขาภิบาล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เข้าตรวจวัดก๊าซร้านไพโรจน์การเกษตร ก่อนที่ผู้รับเหมาจะทำการรื้อถอน ไม่พบปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งเป็นก๊าซไวไฟ และ ตรวจสอบระบบไฟ้า (โดย กฟภ.) ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย กำจัดผักตบชวา ริมตลิ่งถนนคูสุด ฝั่งสวนแม่สวนลูก และตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)