Get Adobe Flash player

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 20 ก.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย นำเศษไม้ เศษขยะฯ ออกจากบริเวณเครื่องสูบน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 12 ก.ย. 62 งานควบคุมแลละตรวจสอบบำบัดน้ำเสียทำความสะอาดรางเปิด หนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 11 ก.ย. 62 รายงานการสูบน้ำและระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย, หนองสนม และบริเวณที่น้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 10.10 น. เปิดเครื่องสูบน้ำดีเซล12นิ้ว จุดสูบน้ำคูหมากเสื่อ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 09.39 น. จุดสูบน้ำคูหมากเสื่อระดับน้ำ157.20 ม.รทก.เปิดเครื่องสูบน้ำเสีย (ไฟฟ้า) 2 เครื่อง (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 09.38 น. หนองสนมระดับน้ำ 154.7 ม.รทก. ในขณะนี้เปิดเครื่องสูบน้ำดีเซล 2 เครื่องครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 09.10 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร 157.54 ม.รทก.เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 2 เครื่องและเปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 1 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 156.21 ม.รทก.ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 10 ก.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ำความสะอาดรางเปิดไปหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 ก.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ สถานีสูบน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 6 ก.ย. 62 รายงานการสูบน้ำและระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย, หนองสนม และจุดสูบน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 09.31 น. หนองสนมระดับน้ำ 154.55 ม.รทก. (โดยประมาณ) ในขณะนี้เปิดเครื่องสูบน้ำดีเซล 2 เครื่อง (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 09.30 น. ที่จุดสูบน้ำคูหมากเสื่อระดับน้ำเสมอกันกับสันเวียร์ เปิดเครื่องสูบน้ำ12นิ้ว(ดีเซล) 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำเสีย(ไฟฟ้า) 2 เครื่องครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 09.29 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร 157.69 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 1 เครื่อง และเปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 1 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 155.17 ม.รทก. (เครื่องสูบน้ำฝนสลับการทำงานทุก 8-10 ชั่วโมง) ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

(ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 5 ก.ย. 62 รายงานการสูบน้ำและระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย, หนองสนม และจุดสูบน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 11.19 น. ที่จุดสูบน้ำคูหมากเสื่อเปิดเครื่องสูบน้ำ12นิ้ว(ดีเซล) 1 เครื่อง และเครื่องสูบน้ำเสีย(ไฟฟ้า) 2 เครื่อง (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 10.15 น. ที่หนองสนมระดับน้ำ 154.76 ม.รทก. ในขณะนี้เปิดเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 09.13 น. ทีมงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ดำเนินการเก็บขยะหน้าตะแกรงเครื่องสูบน้ำฝนครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 07.42 น. หนองสนมระดับน้ำ 154.70 ม.รทก. เปิดต่อเนื่องทั้งคืน ในขณะนี้พักเครื่อง (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 07.41 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร 157.62 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 1 เครื่อง และเปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 1 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 155.36 ม.รทก. ( ลดลง 40 ซม.) (เครื่องสูบน้ำฝนสลับการทำงานทุก 8-10 ชั่วโมงครับ)

(ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 4 ก.ย. 62 รายการสูบน้ำและระดับน้ำ ที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย, หนองสนม และจุดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 19.26 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร 157.56 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 1 เครื่อง และเปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 1 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 155.21 ม.รทก. ( ลดลง 40 ซม.)จากช่วงเช้า ในขณะนี้ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝนต่ำกว่าระดับน้ำหนองหาร 2.35 ม. (เครื่องสูบน้ำฝนสลับการทำงานทุก 8-10 ชั่วโมงครับ)(ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

- เวลา 17.17 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร 157.54 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 1 เครื่อง และเปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 1 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 155.25 ม.รทก. ( ลดลง 36 ซม.)จากช่วงเช้า — ที่ เทศบาลนครสกลนคร

 

- เวลา 13.49 น. จุดสูบน้ำคูหมากเสื่อเริ่มเปิดเครื่องสูบน้ำ12นิ้ว หลังจากปิดบล๊อคน้ำหนองหาร(ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

- เวลา 13.49 น. ที่หนองสนมระดับน้ำ 154.75 ม.รทก. ลดลง 12ซม.จากช่วงเช้า ในขณะนี้เปิดเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง (หัวกะโหลกบางเครื่องเริ่มโผล่แล้วครับ) (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

- เวลา 13.18 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร 157.50 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 1 เครื่อง และเปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 1 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 155.46 ม.รทก. ( ลดลง 15 ซม.)จากช่วงเช้า (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

- เวลา 09.27 น. ที่หนองสนมระดับน้ำ 154.87 ม.รทก. ขณะนี้เปิดเครื่องสูบน้ำ 4 เครื่อง (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 3 ก.ย. 62 รายการสูบน้ำและระดับน้ำ ที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย, หนองสนม และจุดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 17.34 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร157.45 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 2 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 155.36 ม.รทก. ( ลดลง 47 ซม.) จากช่วงเช้า (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 14.09 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร 157.39 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 2 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 155.76 ม.รทก. ( ลดลง 7 ซม.) จากช่วงเช้า (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- 09.58 น.สูบพร่องน้ำที่หนองสนม และจุดน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- 07.56 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร157.38 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 2 เครื่อง ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน 155.83 ม.รทก. (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 2 ก.ย. 62 รายงานการสูบน้ำและระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์, @foonk_rider9 )

- เวลา 09.06 น. รางเปิดข้างถนนคูเมืองระดับน้ำพอเต็มรางแต่ไม่ถึงกับล้นท่วม เปิดเครื่องสูบน้ำเสียช่วยแล้ว 2 เครื่อง กำลังจะเปิดเครื่องดีเซล 12 นิ้วเพิ่มอีก 1 เครื่อง ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

- เวลา 08.07 น. ที่สถานีสูบน้ำฝนระดับน้ำหนองหาร 157.30 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 2 ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 09.33 น. ที่หนองสนมระดับน้ำ 154.60 ม.รทก. (โดยประมาณ)ในขณะนี้เปิดเครื่องสูบน้ำ 3 เครื่อง ระดับน้ำลงต่ำบางเครื่องหัวสูบพ้นจากน้ำแล้วครับครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 29 ส.ค. 62 รายงานการปฏิบัติงานเปิดเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำฝนบ่อบำบัดน้ำเสีย, สถานีสูบพร่องน้ำหนองสนม และชุมชนมะขามป้อม ครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 08.20 น.เปิดเครื่องสูบน้ำ ที่สถานีสูบน้ำฝน 1 เครื่อง ระดับน้ำหนองหารหลังเครื่องสูบฯ อยู่ที่ระดับ 157.00 ม.รทก. ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน อยู่ที่ระดับ 155.50 ม.รทก. (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 29 ส.ค. 62 ตรวจสอบคันดินที่ใช้กั้นน้ำห้วยโมงไหลลงหนองสนม ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

- ส่วนการโยธา ตรวจสอบคันดินที่ใช้กั้นน้ำห้วยโมงไหลลงหนองสนม ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

- ส่วนการโยธา เปิดหน้าดินให้แขวงทางหลวงเพื่อเจาะท่อระบายน้ำ จากชุมชนมะขามป้อม เข้าท่อของทางหลวง ในจุดที่ระดับท้องท่อต่ำกว่าผิวน้ำจากชุมชน เพื่อลดภาระเครื่องสูบของเทศบาล ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 28 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เปิดเครื่องสูบน้ำฝนที่สถานีสูบบ่อบำบัดน้ำเสีย, ที่หนองสนม และจุดสูบน้ำทางเข้าหมู่บ้านมะขามป้อมครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เวลา 16.06 น. ที่หนองสนมระดับน้ำ 155.15 ม.รทก. เปิดเครื่องสูบน้ำ 5 เครื่อง (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย เวลา 15.25 ที่สถานีสูบน้ำฝน ระดับน้ำบ่อพักฯ อยู่ที่ระดับ 154.65 ม.รทก. ขณะนี้พักเครื่องครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เปิดเครื่องสูบน้ำฝนที่สถานีสูบ 1 เครื่อง ระดับน้ำหนองหารหลังเครื่องสูบฯ อยู่ที่ระดับ 157.10 ม.รทก. ระดับน้ำบ่อรับน้ำฝน อยู่ที่ระดับ 155.30ม.รทก. (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- เปิดเครื่องสูบพร่องน้ำที่หนองสนม ระดับน้ำหนองสนม 155.21 ม.รทก. เมื่อคืนเดินเครื่องสูบทั้งคืน ในขณะนี้พักเครื่องของเทศบาลนครฯและโยธาธิการ เหลือเดินเครื่องของกรมชลประทาน1 ตัว(ภาพโดย : @foonk_rider9 )

- จุดสูบน้ำทางเข้าหมู่บ้านมะขามป้อมกำลังแก้ไขหัวกะโหลกจมดินครับครับ (ภาพโดย : @foonk_rider9 )

 

วันที่ 27 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องระบายน้ำที่หนองสนม, สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย และทางเข้าชุมชนมะขามป้อม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 26 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เปิดเครื่องสูบน้ำฝนที่สถานีสูบน้ำฝน 1 เครื่อง ระดับน้ำหนองหารหลังเครื่องสูบน้ำฝน อยู่ที่ระดับ 156.96 ม., ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 24 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องสูบน้ำ เตรียมพร้อมสูบพร่องน้ำที่หนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 22 ส.ค. 62 งานควบคุมอและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้า ทำความสะอาดบริเวณรอบหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 21 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 13 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำและสูบพร่องน้ำที่หนองสนม และเก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ สถานีสูบน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 8 ส.ค. 62 ข้อมูลปริมาณมูลฝอย ที่ศูนย์กำจัดขยะ และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ฯ ครับ (ข้อมูลโดย : เรวัต)

 

วันที่ 7 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 6 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำระบายน้ำออกจากหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 5 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อกำจัดขยะ ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ม.เกษตรศาสตร์ สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำที่หนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)


 

วันที่ 1 ส.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำที่หนองสนม และต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 30 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 23 ก.ค. 62 ส่วนการโยธาออกตรวจพื้นที่น้ำท่วมขังที่ชุมชนนายอ้อย และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น น้ำท่วมขังบริเวณถนนสกล-กาฬสินธุ์ ช่วงหน้า SCG ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 23 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บผักตบชวาและวัชพืชลอยน้ำ ระหว่างสวนแม่สวนลูกและคูสุด ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 22 ก.ค. 62 เวลา 17.38 น. งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เปิดเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำฝน 1 เครื่องครับ (เรวัต)

 

วันที่ 20 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะสถานีบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำสวนสมเด็จฯ ประจำเดือนกรกฏาคม 62 (ภาพโดย : @foonk_rider9)

 

วันที่ 4 ก.ค. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ร่วมกับฝ่ายควบคุมอาคารและคณะกรรมการตรวจสถานประกอบการ ร่วมตรวจตลาดช่วงเช้าวันนี้ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำหนองสนม และตัดหญ้าทำความสะอาดรอบหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 1 ก.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียตลาดสดบายพาส ทน.สน. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครับ

 

วันที่ 21 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 20 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตวจสอบบำบัดน้ำเสียตัดหญ้ารอบหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ติดตามท่านรองนายกนิวัตร ประชุมเรื่องป้องกันน้ำท่วมที่ห้องประชุม ปภ.จว. ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 62 คณะเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมภาค​ 9​ อุดรธานี​ เข้าสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่างน้ำที่ผ่านการบำบัดฯ​ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 18 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ สถานีสูบน้ำเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน.ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสียร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี (เครือข่ายประชารัฐ) ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของห้างเทสโก้โลตัส สกลนคร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 15 มิ.ย. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำรวจพื้นที่น้ำท่วม ชุมชนหนองสนม และเก็บขยะที่อุดตันตะแกรงดักขยะในเขตเทศบาล ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์, เรวัต)

 

วันที่ 13 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทดสอบการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำทั้ง 4 เครื่อง และใช้สูบพร่องน้ำออกจากหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 10 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ประกอบติดตั้ง ต่อท่อสูบและท่อส่งน้ำเครื่องสูบน้ำ เพื่อพร่องน้ำออกจากหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 8 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ประกอบ ติดตั้ง ต่อท่อส่งน้ำเครื่องสูบน้ำเสีย ที่หนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 5 มิ.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบำบัดน้ำเสีย เคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว ของโยธา มาไว้ที่หนองสนม พรุ่งนี้ติดตั้งท่อส่งเตรียมไว้เพื่อพร่องน้ำออกจากหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 31 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดหน้าคอนแทค ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำคูหมากเสือ และตัดหญ้าทำความสะอาด บริเวณใกล้กับโรงแรมไอยรา เพื่อเตรียมสถานที่พิธีเปิดจิตอาสาฯพัฒนาห้วยโมง พรุ่งนี้ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 27 พ.ค. 62 งานควบคุมและจรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ติดหญ้าทำความสะอาด สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดหน้าตะแกรงดักขยะ สถานีสูบน้ำเสียโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. และสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 23 พ.ค. 62 นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ออกไปติดตาม และรับฟัง การทำงานของ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ, ระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : นิวัตร), งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัดฯ บ่อบำบัดน้ำเสียตลาดบายพาส ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ภาพโดย : @foonk_rider9) และตัดหญ้าทำความสะอาดรอบสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 21 พ.ค. 62 คณะ สมาชิกสภาเทศบาลนครสกลนคร ตรวจเยี่ยมดูงาน ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อกำจัดขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 18 พ.ค. 62 ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขัง ซ.สุขทวี ชุมชนมะขามป้อม ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 15 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาด สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 14 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบบริเวณหนองสนมครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 10 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 8 พ.ค. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ปฏิบัติงานเก็บขยะที่อุดตันตะแกรงฝาท่อระบายน้ำ หน้าสวนรักและในเขตเทศบาล ฯ ช่วงฝนตก ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 4 พ.ค. 62 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เปิดเครื่องสูบน้ำฝนที่สถานีสูบน้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ฯ , เปิดเครื่องปั่นขยะที่สถานีสูปน้ำคูหมากเสื่อ และเก็บขยะหน้าตะเกรง ที่หน้าสวนรัก, หลังวัดธาตุ, คูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : รุงโรจน์)

 

วันที่ 1 พ.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งมอเตอร์ที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วกับเครื่องปั่นขยะอัติโนมัติ ณ สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ และทำความสะอาดเอาขยะที่ติดใบพัดเครื่องสูบน้ำออก ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างและตรวจวิเคราะห์น้ำที่ผ่านการบำบัด​ฯบ่อบำบัดน้ำเสียตลาดบายพาส (ภาพโดย : @foonk_rider9)

 

วันที่ 23 เม.ย. 62 นักวิชาการสุขาภิบาล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เข้าตรวจวัดก๊าซร้านไพโรจน์การเกษตร ก่อนที่ผู้รับเหมาจะทำการรื้อถอน ไม่พบปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งเป็นก๊าซไวไฟ และ ตรวจสอบระบบไฟ้า (โดย กฟภ.) ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 3 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย กำจัดผักตบชวา ริมตลิ่งถนนคูสุด ฝั่งสวนแม่สวนลูก และตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 เม.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)