Get Adobe Flash player

ตรวจอาคารเขต 2_62/2

นายช่าง - นายตรวจเขต 2

วันที่ 26 ก.ย. 62 นายตรวจเขตอาคารเขต 2 ตรวจสอบอาคารตามข้อร้องเรียน ครับ (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

 

วันที่ 19 เม.ย. 62 นายช่าง -นายตรวจเขตอาคาร ร่วมกับ สำนักงานพิสูจน์หลักฐาน ตรวจบริเวณอาคารที่ถูกไฟใหม้ และปิดประกาศเขตอาคารที่อาจเป็นอันตราย ครับ (ภาพโดย : เทิดศักดิ์, กิติศักดิ์)