Get Adobe Flash player

งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 26 ก.ย. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะ ฯ แก้ไขซ่อม เครื่องจักรที่ถูกลวดพันทั้ง 2 ชุด ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 26 ก.ย. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะ ฯ แก้ไขซ่อม เครื่องจักรที่ถูกลวดพันทั้ง 2 ชุด ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 24 ก.ย. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะฯ ร่อนปุ๋ยพร้อมอัดก้อนพลาสติก ก่อนเดินระบบวันนี้ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 ก.ย. 62 งานโรงงานขยะ ฯ ปรับแก้ใบพัดพร้อมเดินระบบ รอเปลี่ยนน้ำในบ่อครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 7 ส.ค. 62 งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอย ปฏิบัติงานประจำวัน ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 29 ก.ค. 62 ้ศูนย์ขยะทดลองเดินระบบวันแรกหลังการปรับปรุงระบบ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 28 ก.ค. 62 งานทำความสะอาดลานทรายกรองบ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล ช่วงบ่ายเก็บทำความสะอาดเรียบร้อยในพื้นที่โรงงาน เตรียมทดสอบเดินระบบพรุ่งนี้ (29 ก.ค. 62) ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 27 ก.ค. 62 นำรถดูดโคลนฉีดทะลวงท่อส่งตะกอนที่อุดตัน ให้ระบบสูบตะกอนจากบ่อล้างพลาสติกใช้งานได้ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 25 ก.ค. 62 เทคอนกรีตทางขึ้นอาคารคัดแยกขยะ รอคอนกรีตแห้งประมาณ 3 วัน เตรียมเดินระบบสัปดาห์หน้า ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 19 ก.ค. 62 พัฒนารอบๆบ่อฝังกลบครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 ก.ค. 62 ศูนย์กำจัดยะ ส่วนการโยธา ทำโรงรวบรวมพลาสติกจากเครื่องตีสลัด, เทคอนกรีตตีนเสาที่เป็นเหล็กเพื่อกันสนิม และเตรียมพื้นที่เทคอนกรีตทำแลมป์เอารถขึ้นในโรงงาน ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 9 ก.ค. 62 การคัดแยกขยะที่โรงงานคัดแยกขยะ เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 เม.ย. 62 สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ตรวจติดตามการเดินระบบของศูนย์จัดการมูลฝอยรวม ทน.สน.ครับ (ภาพโดย : เรวัต)