Get Adobe Flash player

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62/2

วันที่ 12 ส.ค. 62 พนักงานสำนักการช่างร่วมกิจกรรมจิตอาสา ครับ (ภาพโดย : เรวัต, ชัยเชาฐา, สราวุธ, รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 28 ก.ค. 62 นายจรุณ คนใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นำพนักงานสำนักการช่างร่วมกิจกรรมจิตอาสา 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ครับ (ภาพโดย : jaroon, รุ่งโรจน์, พลังจิต, พิชยา)

 

วันที่ 3 มิ.ย. 62 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 มิ.ย. 62 นายวิโรจน์ เสนาธิบดี ปลัดเทศบาลนครสกลนคร พร้อมด้วยคณะรองปลัด และนายจรุณ คนใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นำพนักงานสำนักการช่าง พนักงานเทศบาลนครสกลนคร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง ครับ (ภาพโดย : Jaroon)

 

วันที่ 6 พ.ค. 62 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมพิธีบวงสรวงศาลมเหศักดิ์ ประจำปี 2562 และร่วมงานพระพิธีบรมราชาภิเษก ที่หน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, พิชยา)

 

วันที่ 5 พ.ค. 62 พนักงานสำนัการช่าง ร่วมงานพระพิธีบรมราชาภิเษก ที่หน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, พิชยา)

 

วันที่ 4 พ.ค. 62 พนักงานสำนัการช่าง ร่วมงานพระพิธีบรมราชาภิเษก ที่วัดธาตุเชิงชุมและหน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์, พิชยา)

 

วันที่ 3 พ.ค. 62 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมพิธีเจริญพระพุธมนต์ ฯ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพีธีบรมราชาภิเษก ที่วัดธาตุเชิงชุม ครับ (ภาพโดย : พิชยา)

 

วันที่ 29 เม.ย. 62 นายจรุณ คนใหญ่ ร่วมกับจิตอาสา เทศบาลนครสกลนคร ร่วมพิธีปลูกต้นไม้พระราชทาน จังหวัดสกลนคร ณ บริเวณหน้าศาลากลาง (หลังเก่า) ครับ (ภาพโดย : jaroon)