งานควบคุมอาคาร : 2562

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี พ.ศ. 2562

- เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : Indy Krub)

 

- เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : เอิร์น)

 

- เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : เอิร์น)

 

- เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : เอิร์น)

 

- เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : เอิร์น)

 

- เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : เอิร์น)

 

- เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : เบน)

 

- เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : เบน)

 

- เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (บันทึกข้อมูลโดย : เบน)