ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62/2

วันที่ 6 ส.ค. 62 ประชุมพนักงานสำนัการช่าง ที่ห้องใจผาสุข ครับ (ภาพโดย : พิชยา)