Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 63/1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 15 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ช่อมฝาท่อหน้าสำนักงานปปช ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขนย้าย เก็บ แท่งแบริเออร์ และย้ายป้ายเทศบาลนครสกลนคร ที่ประตูเมือง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมอัฒจันทร์ และเปลี่ยนฝาบ่อพักถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างท่อเป่าท่อร้านกะเพราหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อม ล้างท่อเป่าท่อถนนสูขเกษม และเก็บแปลงผักลอยน้ำ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมตะแกรงบ่อพักถนนใจผาสุกครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 ต.ต. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาบ่อพัก ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)