Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 63/1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 26 ก.พ. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บรื้อ ทำความสะอาดบริเวณหลังบ้านเอื้ออาทร และลอกรางระบายน้ำเปรมปรีดาซอย 5 ใช้แรงรอรถดูดโคลน ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 20 ก.พ. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขุดลอกท่อระบายน้ำซอยสุขสบาย, ซอยสุขสวัสดิ์ 4/3, ช่อมเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กชำรุดภายในซอย 7 ถนนรอบเมืองครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 13 ก.พ. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ร่วมกับป้องกันล้างท่อระบายน้ำไตรภพซอย 2,3 และ 4 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 12 ก.พ. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่เรือนจำจังหวัดสกลนคร ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

วันที่ 12 ก.พ. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมเทคอนกรีต​คืน​ผิวจราจร​บริเวณ​ซอย​ 8 ​ชุมชน​บ้าน​นา​อ้อย​ครับ​ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 ก.พ. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ลอกผักตบปากลำห้วยโมง และขุดวางท่อระบายน้ำ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 28 ม.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีต​ซ่อม​บ่อ​พัก​ เปลี่ยน​​จากฝาตะแกรง​เหล็ก​เป็น​ฝาปูนซีเมนต์​ขอบเหล็ก ที่​ตลาด​บาย​พาส​ ครับ​ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 28 ม.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีต​ซ่อม​บ่อ​พัก​ เปลี่ยน​​จากฝาตะแกรง​เหล็ก​เป็น​ฝาปูนซีเมนต์​ขอบเหล็ก ที่​ตลาด​บาย​พาส​ ครับ​ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 ม.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทคอนกรีต​ซ่อม​บ่อ​พัก​ เปลี่ยน​​จากฝาตะแกรง​เหล็ก​เป็น​ฝาปูนซีเมนต์​ขอบเหล็ก ที่​ตลาด​บาย​พาส​ ครับ​ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 14 ม.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขน้ำท่วมขังบริเวณลานจอดรถถนนประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 ม.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภค ล้างขุดเป่าท่อระบายน้ำที่อุดตันและมีกลิ่นเสรีไท 21, ทางเข้าหมู่บ้านสกลรุ่งเรือง และกำจัดวัชพืชในฝาตะแกรงเหล็กแยกสกล-นาแก ร้านข้าวมันไก่ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 ม.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเจาะ​คอนกรีต​พร้อม​ขุด​ลอก​ร่อง​ระบาย​น้ำ​อุดตันเพื่อ​แก้ไข​น้ำ​ขังบริเวณ​ลานคิวรถด้านหน้า​ศาลา​ประชา​คม​ ชุมชน​หนอง​ทรายขาว​ครับ (ภาพโดย : วุฒิวุฒน์)

 

วันที่ 6 ม.ค. 63 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม วางท่อระบายน้ำ ในซอยทิมอนุสรณ์ หน้าโรงเรียนกกส้มโฮง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 16 ธ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บตัดรื้อรอบๆ และบนดอนสาวเอ้ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ธ.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เก็บตักดันเกาะลอยบริเวณรอบโนนสาวเอ้ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 พ.ย. 62 ส่วนการโยธา ขุดวางท่อที่หลังโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และสูบน้ำที่หนองจอก ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 20 พ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขท่อระบายน้ำถนนเปรมปรีดาซอย 5 และวางท่อข้างโรงพยาบาลต่อครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 16 พ.ย. 62 ส่วนการโยธาย้ายเครื่องสูบมาตั้งที่ทางเข้าประตู 2 ต่อจากเมื่อวาน ระดับน้ำที่เหลือจุดลึกสุดประมาณ 1.5 ม. ติดตั้ง 1 เครื่อง ถ้าท่อเชื่อมอุดสนิท น่าจะใช้เวลาสูบไม่เกิน 15 ชั่วโมง ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 12 พ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากหนองจอก เพื่อรองรับการขุดลอกสระพังทอง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 4 พ.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาบ่อพักวงเวียน และเริ่มวางท่อคสล.แก้ไขปัญหาน้ำรอระบายข้างโรงพยาบาลสกลนครครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 31 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม สูบน้ำเติมสระพังทองเป็นวันที่หกสูงประมาณ 35 ซม. ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 ต.ค. 62งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขห้องน้ำเต็มเร็วสวนสมเด็จฯ ฝั่งติดประปาครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 29 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ทำธนาคารน้ำใต้ดินหลังห้องน้ำสวนสมเด็จฯ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 15 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ช่อมฝาท่อหน้าสำนักงานปปช ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 15 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ช่อมฝาท่อหน้าสำนักงานปปช ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ขนย้าย เก็บ แท่งแบริเออร์ และย้ายป้ายเทศบาลนครสกลนคร ที่ประตูเมือง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมอัฒจันทร์ และเปลี่ยนฝาบ่อพักถนนสุขเกษม ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างท่อเป่าท่อร้านกะเพราหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 5 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อม ล้างท่อเป่าท่อถนนสูขเกษม และเก็บแปลงผักลอยน้ำ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ต.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมตะแกรงบ่อพักถนนใจผาสุกครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 ต.ต. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาบ่อพัก ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)