Get Adobe Flash player

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 63/1

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 16 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดกิ่งไม้รอบๆ สำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 15 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ล้างทำความสะอาด เครื่่องตักขยะอัตโนมัติ หลังจากขุดลอกตะกอน สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บวัชพืชลอยน้ำริมฝั่งถนนคูสุด บริเวณระหว่างสวนแม่สวนลูกกับถนนคูสุด ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 ต.ค. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)