Get Adobe Flash player

งานสวนสาธารณะ 63/1

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 17 ต.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ใส่ปุ๋ยคอกไม้ผล ซ้าย-ขวา สมเด็จย่า และเร่งเพาะขยายดอกคุณนาย ต้นเทียนทอง ที่เรือนเพาะชำ หลัง ร.5 ครับ (ภาพโดย : สราวุธ, รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 16 ต.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ทาสีเครื่องออกกำลังกาย สวนหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 10 ต.ค. 62 งานสวนสาธารณะ นำกระถางต้นไม้ประดับสถานที่ จัดงานที่สนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : เอกพงษ์)

 

วันที่ 9 ต.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ซ่อมน้ำพุ และทำคอกไม้เพิ่มเติม ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 8 ต.ค. 62 งานสวนสาธารณะ เทแอสฟัส ทางเชื่อมห้องน้ำสวนลูกครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

 

วันที่ 2 ต.ค. 62 งานสวนสาธารณะ ทาสีตู้ควบคุมไฟฟ้าเสาไฮแมสสนามมิ่งเมือง ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)