Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 29 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ทาสีฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก เตรียมไว้เปลี่ยน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เทฝาบ่อพัก คสล.ข้างเกษตรจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 27 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เชื่อมฝาบ่อพักวงเวียนที่ชำรุด,เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯ ชำรุดด้านหน้าโรงกลึงโลหะกิจถนนรอบเมืองครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม เชื่อมฝาตะแกรงแทนที่ชำรุด, ขุดวางท่อฯซอย 9 ถนน ประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 21 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ซ่อมฝาบ่อพักชุมชนหนองสนม, วางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำขังซอยสามัคคี ครับ (ภาพโดย : วุฒิวุฒน์)

 

วันที่ 19 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมฝาตะแกรงบ่อพักลานชมดาวครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 17 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ฝ่ายช่างสุขาภิบาล แก้ไขน้ำขังซอยแยกรุ่งพัฒนาซอย 5 และเปลี่ยนฝาบ่อพักเป็นตะแกรงเหล็ก ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 13 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมล้างท่อหน้าร้านน้องนิดและทะลวงท่อชุมชนธาตุดูม 4 (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 ก.ย. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเจาะคอนกรีตและเทคอนกรีตซ่อมถนนชำรุดภายในซอยชุมชนนาเวง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 7 ก.ย. 61 งานซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซม แก้ไขร้องเรียนน้ำท่วมขังเสรีไทช่วงกกส้มโฮงครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 4 ส.ค. 61 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมขุดลอกร่งระบายน้ำซอยทรัพย์เจริญชุมชนหน้าค่ายฯ ต่อจากวันเสาร์ , สำรวจสระพังทอง และแก้ไขท่อชำรุดหลังโรงแรมไอยรา ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 31 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ดูดลอกท่อซอยพรเจริญและโรงฆ่าสัตว์, แก้ไขน้ำขังหน้าบ้านสุขาวดีซอย 8 ตามคำร้อง ฯ ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 30 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ลอกดูดโคลนซอยพรเจริญ, สำรวจสระพังทอง, เปลี่ยนฝาท่อฯชำรุดถนนรอบเมือง, ซอย 2 ชุมชนคำสะอาด, เทคอนกรีตซ่อมถนนชำรุดซอยข้างธนาคารไทยพาณิชย์ และเทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯชำรุดซอยข้างวัดโพธิ์ชัยครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 27 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เจาะคอนกรีตและขุดวางท่อฯ แก้ไขน้ำท่วมขังและเทคอนกรีตคืนผิวจราจรถนนหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 24 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียทำร่องรองรับน้ำที่สูบจากหนองสนมให้เล็กลงเพื่อให้สัญจรไปมาได้ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 16 ส.ค. 61 ฝ่ายช่างสุขาภิบาลงเปิดแผ่นคอนกรีตกั้นน้ำออก ให้น้ำไหลลงหนองหารเองโดยสะดวก เผื่อเย็นนี้ฝนตก และ เปลี่ยนหัวกระโหลกวาล์วน้ำ เครื่องสูบน้ำ 12 นิ้ว แทนตัวที่ใช้อยู่ตะแกรงขาด ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 14 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียเจาะคอนกรีตและขุดวางท่อฯแก้ไขน้ำท่วมขังข้างซอยพัฒนาการถนนสันติธรรมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียกรอกบิกแบ็คที่บ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 9 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เก็บขยะตะแกรงหน้าสวนรัก, ดูดลอกท่อซอยพระวิษณุ, ซอยอู่เครือข้างถนนเสรีไทย และลงแผ่น คสล. ปิดน้ำย้อนคูหมากเสื่อใหม่ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 8 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เปลี่ยนฝาตะแกรงบ่อพัก รุ่งพัฒนาซอย 4 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ลงบิ๊กแบ็ครางเปิดคูเมืองต่อจากเมื่อวานนี้ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย วางเรียงบิ๊คแบ็คคูเมืองครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 1 ส.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ใช้กระสอบทรายบล๊อคสันเวร์, ลงแผ่นปูนกั้นน้ำคูหมากเสื่อ , บล๊อคน้ำถนนสมพงษ์วิทยา, ร่วมกับกำลังพล ฯ จาก มทบ. 29 กรอกดินทำบิ๊คแบ็ค และโรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะราสนับสนุนยารักษาโรคผิวหนัง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 31 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ออกสำรวจท่อระบายน้ำ, น้ำรอการระบาย, แก้ปัญหาการระบายน้ำ และร่วมเตรียมกระสอบบิ๊กแบ็กบรรจุแล้วได้จำนวนทั้งหมด 50 ถุง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 26 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย วางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วมหลังบ้านลุงแก้วหลังแมคโคร, ดูดล้างท่อสกลหล่อยาง, ชุมชนรุ่งพัฒนา , เก็บขยะตะแกรงหน้าสวนรักและคูเมืองช่วง ธอส.ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 25 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย วางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วมหลังบ้านลุงแก้วหลังแมคโครครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 24 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย วางท่อระบายน้ำท่วมหลังบ้านลุงแก้วระบายลงห้วยโมง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

p>

 

วันที่ 21 ก.ค. 61 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สูบน้ำ ดูดล้างขี้เลน ศาลากลางน้ำวัดพระธาตุเชิงชุม ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 20 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ดูดลอกท่อ ซอยราษฎร์เจริญช่วงที่เชื่อมต่อกับพีซีพาเลซให้ระบายสะดวกขึ้น, ขุดลอกห้วยนาหลุมหลังเทศบาล, แก้ไขท่อฯอุดตันข้างร้านเนื้อโคขุนใกล้แยกหนองทรายขาวตามคำร้องครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 19 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ติดตั้งแผ่นวัดระดับน้ำหนองสนมใหม่, เสริมคันคูกั้นน้ำเพิ่มหลังตะวันสีทองครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 18 ก.ค. 61 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำไว้ทุกจุดเต็มถัง เตรียมพร้อม ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 17 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำที่หนองสนม ระดับน้ำ 155.80 เมตร, เก็บขยะตันสะพานห้วยโมงช่วงโฮมโปร์ และติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 16 ก.ค. 61 สำรวจลำห้วยพื้นที่ระบายน้ำ ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์, วุฒิวัฒน์)

- สำรวจซอยสุขทวีมะขามป้อมครับ(ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

- ห้วยทราย ช่วงหลังวัดหนองบัวใหญ่ ระดับน้ำสูง ยังต่ำกว่าขอบตลิ่งประมาณ 80 ซม. (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

- บ้านรุ่งพัฒนา ท่อของกรมทางที่เชื่อมจากท่อในซอยไหลสะดวกดี ท่อตรงเกาะกลางน้ำยังนิ่ง ปลายท่อที่เป็นรางเปิดกรมทางเปิดปากท่อโล่งไหลสะดวกครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

- ที่หนองสนม สูบ3 เครื่อง สูบประมาณ3ชั่วโมง ระดับน้ำเพิ่มขึ่นเล็กน้อย ปรัมาณ 5 ซม. (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

- ห้วยทรายจุดนี้เป็นดินสันดอน ขุดออกยังไม่ได้ กำลังสับให้มันดูเล็กลงครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

- นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่างออกตรวจสถานีสูบน้ำ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

- เก็บขยะตะแกรงหน้าสวนรักครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

- สูบน้ำหนองสนมที่ระดับ 155.76 เมตร ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 12 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ดูดโคลนหน้าโรงรับจำนำและวัดพระธาตุเชิงชุม, แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนน ต.พัฒนา, ทางเข้า บขส. 2 ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 11 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ดูดโคลนลอกท่อ ถนนสุขเกษมซอย 10 และลอกบ่อบำบัดหมู่บ้านจิตสวัสดิ์ทางขึ้นศาลากลางจว.สน.ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 10 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ดูดโคลนถนนมรรคาลัยช่วงสนามมิ่งเมือง, ดูดโคลนศูนย์ผู้สูงอายุและขยะตะแกรงหน้าสวนรัก และตัดหญ้ารางเปิดลงหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 6 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย วางท่อระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ซอยประชาอุทิศ 17 เชื่อมสุขาวดี 8 และดูดโคลนโรงพยาบาลสกลนครและโรงฆ่าสัตว์ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

p>

 

วันที่ 4 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ดูดโคลนธาตุดูม 2 (ร้านยายติ๊ก) และถนนสุขเกษมช่วง โรงเรียน ชรก.ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 3 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย สูบพร่องน้ำหนองสนมที่ระดับ 154.90 เมตร และขุดลอกคลองข้างคูหมากเสื่อครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 2 มิ.ย. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียใช้รถตักหน้าขุดหลังปักเสาไฟฟ้าที่บ่อบำบัดน้ำเสียครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 29 มิ.ย. 61 บริษัทที่ปรึกษาของชลประทาน เยี่ยมชมและขอข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนหลักพัฒนาหนองหาร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 28 มิ.ย. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ซ่อมแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตัน ถนนคูเมือง ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

ปฏิบัติงาน 15 มิ.ย. 2561 -  ขุดเจาะวางท่อฯแก้ไขน้ำท่วมขัง รร.เทศบาล 3 (วุฒิวัฒน์  ขันทีท้าว)

 

@ปฏิบัติงาน  15 มิ.ย.2561

-ขุดเจาะวางท่อฯแก้ไขน้ำท่วมขัง รร.เทศบาล 3

-เตรียมกระสอบทรายบล๊อคน้ำห้วยโมงช่วงตะวันสีทอง

@ปฏิบัติงาน 4 มิ.ย.2561

-แก้ไขน้ำเสียไม่มีท่อระบายซอยฉางข้าว

 

@ปฏิบัติงาน  30 พ.ค. 2561

-สูบน้ำหนองสนมจำนวน 2 เครื่องอยู่ที่ระดับ 155.50 เมตร

 @ปฏิบัติงาน 28 พ.ค.2561

- ผอ.สำนักการช่างตรวจการขุดลอกห้วยโมง

@ปฏิบัติงาน 25 พ.ค. 2561

-ลอกคลองน้ำหลังชุมชนหนองหารหลวง

@ปฏิบัติงาน 23 พ.ค. 2561

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบ้านซอยครูแดงชุมชนนาอ้อย

@ปฏิบัติงาน 22 พ.ค.2561

-วันนี้ หนองสนมสูบลดระดับน้ำตามปกติ ระดับน้ำหนองสนมต่ำกว่าระดับเก็บกักประมาณ 80ซม.

@ปฏิบัติงาน 21 พ.ค.2561

-เจาะพนังคอนกรีตถนนเสรีไทเพื่อเชื่อมท่อระบายน้ำช่วงบ้านกกส้มโฮง

-ซ่อมฝาตะแกรงบ่อพักนาอ้อยซอย3

@ปฏิบัติงาน  1 พ.ค. 2561

-ช่วงเช้า ทีมงานออกสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม ต่อจากเมื่อวาน ห้วยนาหลุมและห้วยโมง เป็นข้อมูลทำรายละเอียดประมาณราคาขุดลอกลำห้วย

@ปฏิบัติงาน 26 เม.ย.2561

-ช่วงบ่าย ท้ายซ.หนองมันปลา2 กำลังคนดำเนินการถางป่าริมห้วยต่อ ในจุดที่รถแบ็คโฮเข้าไม่ถึง

@ปฏิบัติงาน 25 เม.ย. 2561

-คลองหลังเทศบาล รถไถเล็กช่วยได้มาก

@ปฏิบัติงาน 19 เม.ย. 2561

-ซ่อมฝาตะแกรงบ่อพักถนนสุขเกษมหน้าอึ้งกุยเฮง

@ปฏิบัติงาน 18 เม.ย.2561

-ตัดหญ้าบริเวณ ม.สกลเมืองทอง เตรียมสถานที่ พิธิเปิด กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 20 เม.ย. 61

-สำรวจห้วยทรายที่จะพัฒนาต่อ"กิจกรรม เราทำความดีด้วยหัวใจ(จิตอาสา)" ในวันที่19,20เม.ย.61

@ปฏิบัติงาน 17 เม.ย.2561

-ทำความสะอาดบริเวณรอบๆสำนักงานบ่ำบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 10 เม.ย.2561

-เก็บสถานที่จัดงานเสร็จเรียบร้อย

@ปฏิบัติงาน  10  เม.ย.2561

-ร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนครลอกท่อลอดคูหมากเสื่อ

@ปฏิบัติงาน 9 เม.ย. 2561

-เตรียมสถานที่และเวทีเปิดงานจิตอาสาวันที่ 10 เม.ย. 2561

@ปฏิบัติงาน 5 เม.ย. 2561

-เตรียมสถานที่และเวทีเปิดงานจิตอาสาวันที่9เมย.61

@ปฏิบัติงาน 4 เม.ย. 2561

-วางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำเสียสุขาวดีหน้าวัดหนองทรายขาว

-ตัดคอนกรีตขุดร่องรางดินเพื่อแก้ไขน้ำเสียสุขาวดีช่วงหน้าวัดหนองทรายขาว

@ปฏิบัติงาน  2 เม.ย.2561

-ลอกท่อระบายน้ำคูหมากเสื่อ

-ตัดคอนกรีตถนนสุขาวดีช่วงหน้าวัดหนองทรายขาวเพื่อวางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 28 มี.ค.2561

-13.30น. ร่วมกับรองฯสุมนิศร์ และท่านสท.จิรศักดิ์ ออกตรวจ หาทางแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำเสียไหลอาบถนน หน้าวัดหนองทรายขาว จะได้จัดเครื่องจักรไปขุดวางท่อระบายให้พ้นหน้าบ้านประชาชา แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่อไป

-วางท่อระบายน้ำซอยแสนสุข

@ปฏิบัติงาน  24 มี.ค.2561

-พัฒนาธาตุดูม4

@ปฏิบัติงาน  23 มี.ค.2561

-ซ่อมฝาตะแกรงบ่อพักซอยหลังศาลากลางออกถนนเสรีไทย

-เก็บกิ่งไม้ลำห้วยทราย

@ปฏิบัติงาน  22 มี.ค.2561

-เก็บขยะรากไม้บขส.2

@ปฏิบัติงาน 18 มี.ค.2561

-ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ตัวแทนสำนักการช่าง จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย

@ปฏิบัติงาน 28 ก.พ.2561

-ซ่อมฝาฯเสียงดังถนนเรืองสวัสดิ์และฝาตะแกรงสวนรัก

-ดูดโคลนล้างท่อถนนสุขเกษมช่วงร้านมิตรอุปถัมภ์เตรียมการรับเสด็จฯ

@ปฏิบัติงาน  23 ก.พ. 2561

-ลอกท่อซอยทางลัดใจผาสุกทะลุบ้านยายทองคำถนนกำจัดภัย

-เทคอนกรีตซ่อมฝาบ่อพักกำจัดภัยซ.8

@ปฏิบัติงาน 22 ก.พ.2561

-เก็บขยะซ่อมฝาตะแกรงบ่อพักหน้าสวนรัก

-ลอกเก็บทำความสะอาดแด้ไขท่อระบายน่ำอุดตันหนองมันปลาซ.2

@ปฏิบัติงาน 21 ก.พ.2561

-แก้ไขฝาท่อบริเวณซอย13 ถนนสุขเกษม

-ดูดลอกโคลนซอยหลังดับเพลิง

-ดูดโคลนลอกท่อระบายน้ำซอยมหาเศรษฐี

@ปฏิบัติงาน  14 ก.พ.2561

-ดูดโคลนโรงฆ่าสัตว์

@ปฏิบัติงาน  12  ก.พ.2561

-เทคอนกรีต ซ่อมบ่อพักฯชำรุดพร้อมเปลี่ยนฝาฯซอยราษเจริญ

-เปลี่ยนฝาฯชำรุดพร้อมเทคอนกรีตบ่อพักฯซอย 3 ถนน รอบเมือง

-ร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภคลอกรางเปิดบริเวณใต้สะพาน

@ปฏิบัติงาน  7 ก.พ.2561

-เทคอนกรีตซ่อมแก้ไขฝาท่อฯชำรุดด้านหน้าแฟทตำรวจถนนใสสว่าง

 

@ปฏิบัติงาน  5  ก.พ.2561

-นำฝาท่อฯปิดบ่อพักฯแทนฝาฯเก่าที่สูญหายบริเวณสวนสาธารณะหนองทรายขาวครับ จำนวน 9 ฝาฯ

-เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯชำรุดถนนรอบเมือง

@ปฏิบัติงาน  1 ก.พ.2561

-ลอกโคลนใต้สะพานรางเปิดคูเมือง

@ปฏิบัติงาน  31  มกราคม 2561

-ตัดเหล็กผูกเหล็กทำฝาบ่อพักฯแทนฝาฯเดิมที่ชำรุด

-ช่างสุขาภิบาลร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภคลอกโคลนรางเปิดคูเมืองต่อ

@ปฏิบัติงาน  29  มกราคม 2561

-ลอกรางเปิดคูเมืองช่วงปัญญาคาร์แคร์ต่อ

@ปฏิบัติงาน  26  มกราคม 2561

-แก้ไขท่ออุดตันถนหลังวัดธาตุฯ

@ปฏิบัติงาน 25  มกราคม 2561

-ซ่อมเปลี่ยฝาบ่อพักต.พัฒนาและยุวพัฒนา

 

@ปฏิบัติงาน  18  ม.ค.2561

-ขุดวางท่อฯและเทคอนกรีตทำบ่อพักฯซอยสมพงษ์

@ปฏิบัติงาน  16  ม.ค. 2561

-วางท่อระบายน้ำธาตุดูมซอย2

@ปฏิบัติงาน  10 ม.ค. 2561

-วางท่อระบายน้ำชุมชน ตชด.

@ปฏิบัติงาน 28 ธ.ค.2560

-เปลี่ยนฝาท่อฯชำรุดด้านหน้ารร.สกลราชฯ

-ซ่อมแก้ไขฝาท่อฯชำรุดถนนรอบเมือง

-วันนี้ ทีมดูดโคลน ลอกท่อระบายน้ำตามแผน ชุมชนรุ่งพัฒนา ซ.5 และโรงฆ่าสัตว์

@ปฏิบัติงาน  25 ธ.ค. 2560

-ดูดโคลนตลาดบายพลาสและโรงพยาบาลสกลนคร

-เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯชำรุดถนนทางเข้าสำนักงานเทศบาลฯ

@ปฏิบัติงาน  21  ธ.ค. 2560

-ซ่อมเปลี่ยนฝาท่อชำรุดบริเวณหมู่บ้านสกลวิลเลจ

-เทคอนกรีตซ่อมชานรับน้ำชำรุดแถวหน้าโรงสีถนน รอบเมือง

@ปฏิบัติงาน  19  ธ.ค. 2560

-ดูดโคลนลอกท่อธาตุดุมซอย2ด้านซ้าย

@ปฏิบัติงาน  13  ธ.ค. 2560

-ขุดวางท่อฯขนาด 0.30จำนวน 3 ท่อนแทนท่อเดิมที่ชำรุด พร้อมเทคอนกรีตคืนผิวจราจรบริเวณ สี่แยกแฟรตตำรวจศาลากลาง

@ปฏิบัติงาน  6  ธ.ค. 2560

-เก็บนิทรรศการหน้าศาลากลาง

-เทคอนกรีตคืนผิวจราจร ซอย 6 หนองมันปลา

@ปฏิบัติงาน  1 ธ.ค.2560

-วางท่อระบายน้ำคำสะอาดซอย3

@ปฏิบัติงาน  29 พ.ย.2560

-ดูดโคลนสนง.ขนส่งจังหวัดสกลนคร ตลาดโต้รุ่งเทศบาลและบ้านรุ่งพัฒนา

@ปฏิบัติงาน 23 พ.ย. 2560

-ชุมชนตชด.

-เปิดประตูระบายน้ำที่สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ เพื่อสูบน้ำเสียเข้าบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  21 พ.ย. 2560

-ดูดโคลนรุ่งพัฒนา ร้านน้องนิดและโรงฆ่าสัตว์

@ปฏิบัติงาน  20 พ.ย. 2560

-เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯชำรุดซอย 5 ถนน เสรีไทย

-เก็บตย.น้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสีย ส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ ม.เกษตรฯ ตามแผนงาน

@ปฏิบัติงาน  10 พ.ย.2560

-กิจกรรมเทิดพระเกียรติ ร.9 ณ บริเวณพระเมรุมาศจำลอง วันนี้คึกคักมีผู้สนใจนิทรรศการฯ ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. จำนวนมาก

@ปฏิบัติงาน  9 พ.ย. 2560

-เสริมต้นเฟิร์นให้หนาขึ้น รดน้ำต้นเฟิร์นและต้นธูปฤาษี   ณ ศาลากลาง (จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.9

@ปฏิบัติงาน  3 พ.ย. 2560

-ดูดโคลนหมู่บ้านสกลวิลเลจ

@ปฏิบัติงาน 2 พ.ย. 2560

-นิทรรศการเสร็จแล้ว

-ดูดโคลนมูลนิธิฯและถนนสันติธรรมช่วงสกลเมืองทอง

@ปฏิบัติงาน  1 พ.ย. 2560

-ช่วงเช้า ขนอุปกรณ์เตรียมจัดนิทรรศการ พระราชกรณียกิจไนหลวง ร.9 เกี่ยวกับน้ำเสีย ที่ข้างพระเมรุมาศจำลอง

@ปฏิบัติงาน 10 ต.ค.2560

-หนองสนมเริ่มสูบพร่องน้ำแล้วสูบได้2เครื่อง อีกเครื่องใบพัดหลุด รอซ่อมก่อน

-บ่อบำบัดเปิดเครื่องสูบ1ตัว ปริมาณน้ำบ่อพักน้ำฝนยังไม่สูง

-ที่หนองสนม ระดับน้ำ 156.08 ยังไม่เปิดเครื่องสูบ

@ปฏิบัติงาน 8 ต.ค.2560

-คณะท่าน พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน.

 

@ปฏิบัติงาน  2  ต.ค. 2560

-ดูดโคลนสี่แยกศรีนครและสี่แยกคนเมือง

@ปกิบัติงาน  29 ก.ย. 2560

-เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักฯชำรุดหน้าธนาคารกรุงเทพถนนสุขเกษม

-เทคอนกรีตถนนชำรุดซอยข้างศาลากลาง

@ปฏิบัติงาน  28  ก.ย.2560

-ขุดวางท่อระบายน้ำเชื่อมซอยธาตุดุม2กับสมพงษ์วิทยา

-ดูดโคลนซอยหน้าดำเกิงคาร์แคร์

-ลอกดินโคลนบ่อพักรอบเมือง

@ปฏิบัติงาน  26 ก.ย.2560

-ดูดโคลนสกลเมืองทองและชุมชนหนองสนม

-ซ่อมเปลี่ยนฝาท่อฯชำรุดในตลาดด้านหน้าเทศบาลฯ

 

@ปฏิบัติงาน  21 ก.ย.2560

-วางท่อระบายน้ำธาตุดุม2(บ้านนายอำเภอระเบียบ)

-ตักขยะหน้าตะแกรงดักขยะ โรงบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  15  ก.ย.2560

-เตรียมความพร้อมร่วมกองสาธารณสุขเก็บเศษไม้ขวางทางน้ำบริเวณสะพานห้วยโมงสกลเมืองทองและตลาดบ้านธาตุ

-วันนี้ จัดเตรียมกระสอบทรายเพิ่มเติมที่หลังตะวันสีทอง ณ หนองสนม และจัดเรียงกระสอบไว้บางส่วน

@ปฏิบัติงาน  13  ก.ย. 2560

-วางท่อระบายน้ำซอยหลังแมคโคร(ซอยลุงแก้ว)เพื่อแก้ไขน้ำท่วมซอยบ้านนายอำเภอเรืองนนทโชติ

-กรมควบคุมมลพิษ นำโดยท่านรองอธิบดี  ลงพื้นที่่ให้คำแนะนำการฟื้นฟูความเสียหายระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. จากเหตุอุทกภัย

@ปฏิบัติงาน  11  ก.ย. 2560

-ซ.สุขทวี ชช.มะขามป้อม ขุดวางท่อพอระบายน้ำได้แล้ว เหลือถนนยังเละ ถ้าลูกรังพอได้ รบกวน ฝ.เทง ช่วยปรับปรุงถนน

@ปฏิบัติงาน  9  ก.ย. 2560

-ขุดตามร่องเดิมที่มีอยู่ แต่ดินสไลต์ลงตื้นเขิน เปิดให้ระบายน้ำทันช่วงฝนตก และให้น้ำที่นาเหลือน้อยที่สุดเท่าที่ได้

-วันนี้ ไปเจรจาลุงแก้ว เจ้าของที่นา รองรับการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ.บ้านนายอำเภอเรือง หลังห้างแม็คโครอีกครั้ง ได้ข้อตกลงร่วมกันแล้ว ลุงแก้ว ยินดีให้ระบายน้ำผ่านที่นาของตนแล้ว ให้เทศบาลช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมนาให้ โดยเปิดลอกทางระบายน้ำผ่านที่ดินของสกลโฮมเซ็นเตอร์ลงห้วยโมงให้ไหลสะดวกขึ้น เบื้องต้นรับเฉพาะระบายน้ำจากสระนายอำเภอเรืองก่อน ไม่รับน้ำเสียจากท่อที่สร้างใหม่

 

--ตรวจงานผู้รับจ้างเปลี่ยนmediaระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร ดำเนินการรื้อmedia ตัวเก่าออกหมดแล้ว ปูตาข่าย รอบรรจุตัวใหม่

-แก้ไขสลักใบพัดเครื่องสูบน้ำชำรุดที่หนองสนม เรียบร้อยพร้อมใช้งาน

-แก้ไขฝาตะแกรงเหล็กเสียงดัง  จากหน้าธ. ทหารไทยถึงแยกธ.กรุงศรีอยุธยา

@ปฏิบัติงาน 6ก.ย.2560

-ที่สถานีสูบโรงบำบัดน้ำเสีย เมื่อคืน เปิดเครื่องสูบตอน1ทุ่ม สูบแห้งพักเครื่องตอน6ทุ่ม ตอนนี้ ยังมีน้ำไม่พอให้สูบ

-ที่หนองสนม ระดับน้ำลดลงจากเมื้อวานประมาณ10ซม. ต่ำกว่าขอบตลิ่งประมาณ 2.40ม. เครื่องสูบขัดข้อง1ตัว วันนี้จะเร่งแก้ไข

@ปฏิบัติงาน  4ก.ย.2560

 

-ที่สถานีสูบโรงบำบัดน้ำเสีย  เมื่อคืนสูบถึงตี2 น้ำแห้ง พักเครื่อง

-ที่หนองสนม เมื่อวานมีฝนมาเติม เครื่องสูบขัดข้อง2ตัว วันนี้ จะเร่งแก้ไขครับ ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ50ซม.

@ปกิบัติงาน  3 ก.ย.2560

-หลังฝนตก ตรวจดูน้ำท่วมซ.สุขทวี ชช.มะขามป้อม ขุดวางท่อยังไม่เสร็จ  ยังมีท่วมเล็กน้อย ไม่หนักครับ จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป

-ทีมงานบ่อบำบัดน้ำเสียตักขยะตะแกรงดักขยะ

-น้ำกำลังเข้าสถานีสูบบ่อบำบัด

@ปฏิบัติงาน 1 ก.ย.2560

-เตรียมกระสอบทรายกันน้ำห้วยโมง

@ปฏิบัติงาน  31  ส.ค. 2560

-บ่อบำบัดฯฝนตกเล็กน้อย น้ำเข้าบ่อพักน้ำฝนปริมาณน้อย ตอนนี้พักเครื่องสูบน้ำ

@ปฏิบัติงาน  29  ส.ค.2560

-เปลี่ยนฝาบ่อพักเป่าสิ่งอุดตันหน้าร้านสบันงา

-ที่สถานีสูบโรงบำบัดน้ำเสีย ฝนตกปรอยๆ เปิดเครื่องสูบ1เครื่อง สามารถระบายทัน น้ำในสถานีสูบยังน้อย

-หนองสนม ฝนตกในพท. ระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ50ซม.จากเมื่อวาน เครื่องสูบขัดข้อง1ตัว จะเร่งแก้ไขวันนี

@ปฏิบัติงาน  28  ส.ค.2560

-ดูดโคลนทำความสะอาดท่อระบายน้ำถนนรอบเมืองรอบบิ๊กซี

-ที่สถานีสูบบ่อบำบัด เมื่อคืนสูบถึงตี1 น้ำแห้ง เปิดเครื่องสูบอีกทีตอนตี5 ตอนนี้เปิดระบายน้ำจากห้วยนาหลุมเข้าสถานีสูบ เพื่อพร่องน้ำในพื้นที่เพิ่มอีกทาง

@ปฏิบัติงาน  27 ส.ค.2560

-ที่สถานีสูบบ่อบำบัด ปริมาณน้ำยังมีน้อย  เปิดเครื่องสูบ1ตัว ยังพอสูบทัน

-น้ำเอ่อขึ้นที่ข้างห้างแม็คโคร ชช.รุ่งพัฒนายังไม่ท่วม

-ทดสอบเปิด 2 ตัว

-ที่หนองสนม เมื่อวานมีฝนมาเติมหลายครั้ง ยังสูบต่อเนื่อง ระดับน้ำลดจากเช้าเมื่อวานประมาณ 25ซม.

@ปฏิบัติงาน  26 ส.ค. 2560

-การแก้ไขเครื่องสูบน้ำขัดข้องที่หนองสนม ตั้งแต่เช้าเพิ่งเสร็จ สามารถสูบได้ครบ3เครื่องแล้ว

-หลังฝน สถนีสูบบ่อบำบัด ระดับน้ำเพิ่มเล็กน้อย ยังสูบทัน

-เก็บขยะตะแกรงหน้าสวนรัก ก่อนลงหนองสนม

-ที่หนองสนม กำลังพยายามแก้ไขเครื่องสูบที่ขัดข้อง ฝนก็ตกไม่หยุด

-มีฝนตก ที่สถานีสูบบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สกล น้ำเข้าสถานีสูบยังไม่มาก เปิดเครื่องสูบน้ำฝนไว้รอ

-ตอนนี้พักเครื่องสูบน้ำฝน เปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 1 ตัว

@ปฏิบัติงาน  23  ส.ค. 2560

-ช่วยแขวงการทางติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

@ปฏิบัติงาน  22ส.ค.2560

-เมื่อวานและวันนี้วางท่อระบายน้ำซอยสุขทวี

@ปฏิบัติงาน  20 ส.ค.2560

-วันนี้ หนองสนมพักเครื่องสูบ ระดับน้ำลดถึงระดับที่พอสควรแล้วครับ ต่ำกว่าขอบตลิ่งประมาณ2เมตร

ปฏิบัติงาน14 ส.ค.2560

-ที่สถานีสูบบ่อบำบัดน้ำเสีย เช้านี้ สูบ5เครื่องต่อเนื่อง ระดับน้ำต่ำกว่าสันคอนกรีต74ซม. อยูที่ระดับ 156.90 ม.รทก. ต่ำกว่าระดับหนองหานประมาณ 49ซม.

-ที่หนองสนมเช้านี้ ระดับน้ำต่ำกว่าขอบตลิ่ง83ซม. อีก12ซม.จะลดถึงสันฝายน้ำล้น ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดที่สามารถสูบน้ำได้ จากจุดตั้งเครื่องสูบปัจจุบัน ซึ่งจะได้พิจารณาย้ายเครื่องสูบ

@ปฏิบัติงาน  13 ส.ค.2560

-ที่สถานีสูบบ่อบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบ14นิ้ว 5ตัว  สูบต่อเนื่อง ระดับน้ำในสถานีสูบ 157.03 ม. รทก. ต่ำกว่าระดับหนองหารประมาณ 46.5 ซม. ต่ำกว่าสันคอนกรีต61ซม. ลดลงจากเมื่อคืน7ซม.

@ปฏิบัติงาน 12 ส.ค.2560

-เก็บขยะฝาตะแกรงหน้ามูลสวนรัก เตรียมเผื่อมีฝนมา

-ที่สถานีสูบบ่อบำบัด สูบ5เครื่องทั้งวัน ระดับน้ำในสถานีสูบบ่อบำบัด 157.10 ม.รทก. ลดลงจากเมื่อเช้า17ซม. ต่ำกว่าระดับหนองหาร 45.5ซม.

@ปฏิบัติงาน  27 ก.ค.2560

-เก็บขยะหน้าสะพานแขวนห้วยโมงช่วงซอยดวงเจริญ

-แก้ไขฝาตะแกรงเหล็กเสียงดังและชำรุด ซอย 16 หนองมันปลา

-ลอกถางร่องน้ำข้างสุขาวดี3

-ลอกดูดหน้าร้านนุชปลาเผาสวนสมเด็จ

-ลอกเป่าดูดสวนสมเด็จ

@ปฏิบัติงาน  22 ก.ค.2560

-ช่วงนี้ น้ำหนองหารหนุนไหลย้อนเข้ารางระบาย ได้ปิดประตูระบายแล้วใช้เครื่องสูบ ระดับน้ำในรางระบายถ.คูเมืองลดลงครึ่งราง ตอนนี้ พักเครื่องสูบ รอน้ำเข้าสถานีสูบไม่ทัน

-ขุดวางท่อระบายน้ำ ซ.สุขทวี ชช.มะขามป้อมช่วงบ่าย ถนนเปียกเละ ลื่น  ใช้เศษวัสดุปูผิวถนนให้พอให้สัญจรได้ ขุดวางท่อไปแล้ว 41 ท่อน

-เครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วของปภ. ที่สถานีสูบบ่อบำบัด สลักใบพัดชำรุด เมื่อวานมาซ่อมยังไม่เสร็จ วันนี้มาดำเนินการต่อ

-ติดตามการซ่อมเครื่องสูบน้ำฝนของเทศบาล ยังไม่เสร็จครับ ต่อหัวสายสลับด้าน กำลังรื้อต่อใหม่

-ขุดวางท่อซ.สุขทวี ชช.มะขามป้อม ช่วงเช้าได้สิบกว่าท่อน

-ซ่อมแซมฝาบ่อพักทรุด หน้าตลาดศรีคูณเมือง และฝาหน้าวัดโพธิ์ชัย

@ปฏิบัติงาน  21ก.ค.2560

-วางท่อ@.60ม.สุขทวีมะขามป้อม

-ดูดโคลนถนนรัฐบำรุงช่วงบ้านนาเวงที่ร้องศูนย์ฯและแก้ไขฝาตะแกรงบ่อพักรัฐพัฒนาหน้าธกส.

-ใส่ดินเตรียมพท. ปลูกปอเทือง หน้าสนง.บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  20  ก.ค. 2560

-ปิดประตูน้ำคูหมากเสื่อน้ำหนองหารไหลย้อน

@ปฏิบัติงาน 19 ก.ค.2560

-ลอกรางระบายน้ำประชาอุทิศ9

-ลอกรางระบายน้ำเพิ่มความกว้างน้ำท่วมซอยสุขทวีและเชื่อมท่อสี่แยกหนองทรายขาว

@ปฏิบัติงาน  18  ก.ค.2560

-จัดฐานรับลูกเสือ ที่โรงบำบัดน้ำเสีย และซักซ้อมทีมงานที่จะเป็นวิทยากรนำเสนอ

-ดูดโคลนทำความสะอาดขยะซอยมหานิยมและหลังโอเอและหน้าอบจ.

-เปิดร่องระบายน้ำซอยสุขทวีให้น้ำไหลวะดวกชึ้น

-แก้ไขน้ำท่วมซอยหลังม.ราชภัฏฯและถนนสมพงษ์วิทยา

 

-แก้ไขน้ำท่วมซอยหลังม.ราชภัฏฯและถนนสมพงษ์วิทยา

-เก็บขยะตะแกรงดักขยะ บ่อบำบัดน้ำเสีย

-ขุดลอกทางระบายน้ำ ถ.สกลทวาปี

-สำรวจระดับน้ำห้วยทราย ระบายได้ดี แต่น้ำลงมาเยอะ น้ำที่ท่วมชช.หน้าค่าย(ซ.โชคทวี) และซ.วัดหนองบัวใหญ่น่าจะแห้งในวันถัดไป ถ้าฝนไม่มาซ้ำ

-เจาะขยายช่องระบายน้ำ แก้ไขน้ำท่วมใกล้แยกถ.เสรีไทยตัดถ.สุขาวดี

@ปฏิบัติงาน  17  ก.ค.2560

-สนับสนุนขุดร่องน้ำข้างทาง  ทางเข้างานลูกเสือ

-เก็บขอนไม้ กิ่งไม้ขวางทางน้ำ ปากห้วยโมง ข้างโฮมโปร

-ติดตามการซ่อมเครื่องสูบน้ำฝนของเทศบาล 1ใน2เครื่อง พันมอเตอร์แล้ว รออบแห้งอีกประมาณ3วันก็สามารถติดตั้งได้

-ตรวจสอบคำร้อง ขอท่อระบายน้ำซ.39รีสอร์ท ถ.บายพาส

-น้ำห้วยทรายล้นตลิ่งเข้าท่วมชช.หน้าค่ายซ.วัดหนองบัวใหญ่

-เก็บขยะตะแกรงหน้าสวนรักและหน้าSCG Homesolution

-กำลังเปิดทางน้ำหนองสนมให้ไหลเอง

@ปฏิบัติงาน  16 ก.ค.2560

-ระดับน้ำในรางเปิดข้างถนนคูเมือง 157.80 ม. ระดับน้ำหนองหาร157.10 ม. ยังระบายได้เรื่อย

-หนองสนม สูบต่อเนื่อมาสองวัน ตอนนี้เครื่องสูบ3ตัวสูบไม่ทัน ระดับน้ำในหนองสูงอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำหนองสนมสูงกว่าสันฝายเกือบ40ซม. กำลังจะหยุดสูบแล้วปล่อยไหลล้นเอง

@ปฏิบัติงาน  14 ก.ค.2560

-สูบลดระดับน้ำหนองสนม เตรียมรับฝนที่จะมา สูบต่อเนื่อง23ชั่วโมงแล้ว ระดับน้ำลดจากระดับเก็บกัก15ซม. เครื่องสูบขนาดท่อส่ง8นิ้วของปภ.เขต7 ยังใช้ไม่ได้ ถอดไดสต๊าทไปซ่อม ยังไม่เสร็จ จนท.ก็รอติดตั้งอยู่ตรงที่ตั้งสูบ

@ปฏิบัติงาน  13  ก.ค.2560

-เตรียมแปลงปลูกปอเทือง หน้าบ่อบำบัดฯ (รอบเย็น)

-ติดตามการซ่อมเครื่องสูบน้ำฝนของเทศบาล วันนี้ลงมือต่อหัวสายต่อจากเมื่อวาน

@ปฏิบัติงาน  12 ก.ค.2560

-เก็บขยะตะแกรงหน้าสวนรัก

-

-เก็บขยะตะแกรงหนองทรายขาว

-ติดตามการซ่อมเครื่องสูบน้ำของเทศบาลตัวแรกบรรจุขดลวดเข้าของมอเตอร์กำลังต่อหัวสายอีกเครื่องยังไม่ลงมือ

-ขุดรื้อท่อสูงกว่าระดับน้ำไหล เพื่อวางท่อใหม่ด้านหลังโรงกลึงโลหะกิจตัดถนนนาอ้อยซอย3 เพื่อแก้ไขน้ำที่ไหลมาจากที่ก่อสร้างข้างเรือยจำ

@ปฏิบัติงาน  12ก.ค.2560

-เตรียมก่ออิฐประกอบหน้าบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อเตรียมปลูกดอกดาวเรือง

@ปฏิบัติงาน  10  ก.ค.2560

-ฝนไม่ตก  1วัน  ที่นาลุงชัชวาลที่รับน้ำจากซอยสุขทวีระดับน้ำลดลงดำนาได้แล้ว

 

@ปฏิบัติงาน  6ก.ค.2560

-เก็บขยะตะแกรงหลังรพ.สกล

-ดูดโคลนลอกท่อชุมชนธาตุดุม2และหมู่บ้านสกลรุ่งเรืองและชุมชนหนองสนม

-

-สูบลดระดับน้ำหนองสนม เช้าวันนี้ระดับน้ำหนองสนมต่ำกว่าระดับเก็บกัก 5ซม.

@ปฏิบัติงาน 4 ก.ค.2560

-ดำเนินการคลองระบายน้ำบ้านรุ่งพัฒนาต่อ

-เปิดพร่องน้ำหนองสนม

@ปฏิบัติงาน  3 ก.ค.2560

-ดำเนินการคลองระบายน้ำบ้านรุ่งพัฒนายังไม่เสร็จพรุ่งนี้ดำเนินการต่อ

-ติดตามการซ่อมเครื่องสูบน้ำฝนของเทศบาล อยู่ระหว่างบรรจุขดลวดเข้าเคสของมอเตอร์

-เปิดพร่องน้ำหนองสนมครับ เครื่อง ปภ. และ เครื่อง ทน.สน.

 

@ปฏิบัติงาน 1 ก.ค.2560

-ตะแกรงเหล็ก ตรงรางเปิดทางลงหนอสนม ต้านแรงน้ำไม่ไหว ชำรุด ขวางทางน้ำ เลยยกกลับมาเก็บไว้ที่สนง.บ่อบำบัดก่อน

-

 

@ปฏิบัติงาน  30 มิ.ย.2560

-ดำเนินการคลองระบายน้ำบ้านรุ่ง

@ปฏิบัติงาน  29 มิ.ย.2560

-แก้ไขน้ำเข้าบ้านพักตชด.

-ฝนเมื่อครู่ท่วมบ้านรุ่งพัฒนากำลังให้JCB ลอกวัชพืช 

-ฝนเมื่อเที่ยง หนองสนมระดับเพิ่มขึ้น เครื่องสูบน้ำของปภ. สต๊าทไม่ติด แจ้งหน่วยงานเจ้าของเครื่องมาตรวจสอบแล้ว

-ติดตามการซ่อมเครื่องสูบน้ำฝนของเทศบาล วันนี้พันขดลวดทองแดงต่อจากเมื่อวาน เหลืออีก16 ขดจะครบ72ขดสำหรับมอเตอร์เครื่องสูบ1 ตัว กำลังทำต่อเนื่อง

-ที่สถานีสูบ น้ำยังไม่เยอะ เมื่อเช้าสูบพร่องน้ำไว้แล้ว ตอนนี เครื่องสูบ1ตัวยังไหว

@ปฏิบัติงาน  27 มิ.ย.2560

-แก้ไขน้ำท่วมหนองมันปลาหลังโกดังเหล็กไทวิวัฒน์

@ปฏิบัติงาน  24 มิ.ย.2560

-ปภ.เขต7 มาติดเครื่องสูบน้ำขนาดท่อส่ง8นิ้ว ที่หนองสนมเรียบร้อยครับ stanbyไว้ ระดับน้ำลดพอสูบน้ำได้ก็จะสูบ

@ปฏิบัติงาน  22 มิ.ย.2560

-คืนผิวถนนสุขเกษมซอยหลังโอเอและขุดร่องระบายน้ำหนองมันปลาซอย6หน้าวัดเต็กสมบูรณ์

-แก้ไขท่ออุดตันหน้าพิสูจน์หลักฐานและดูดโคลนโรงฆ่าสัตว์

-หนองสนมสูบน้ำเมื่อวาน ระดับน้ำลดลงประมาณ7 ซม. วันนี้สูบน้ำต่อ

@ปฏิบัติงาน  21 มิ.ย.2560

-ดูดโคลนถนนสันติธรรมทางเข้าสกลเมืองทอง

-สูบพร่องน้ำหนองสนม

@ปฏิบัติการ20มิ.ย.2560

-ขุดลอกคลองน้ำหน้าบ้านพักข้าราชการตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

@ปฏิบัติงาน  19  มิ.ย.2560

-แก้ไขน้ำท่วมซอยมันปลาซอย6,7

-ดูดท่ออุดตันรุ่งพัฒนา8และเก็บขยะหน้าสวนรัก

-ที่หนองสนมน้ำระบายได้เองระดับน้ำหนองหารยังหนุนไม่สูงใช้เครื่องสูบเพื่อเพิ่มอีกทางให้ระบายน้ำได้เร็วขึ้น

-แก้น้ำท่วมวัดหนองบัวใหญ่

@ปฏิบัติงาน 17 มิ.ย.2560

-ฝนตกไม่หนักมากข้างแม็คโครและหลังโรงพยาบาลลานชมดาวปลอดภัยไม่ท่วม

-สถานีสูบน้ำฝนสูบพร่องน้ำไว้ตั้งแต่เช้า  ตอนนี้ยังไม่มีน้ำเพียงพอให้เปิดเครื่องสูบ

@ปฏิบัติงาน  16 มิ.ย.2560

-วันนี้รองสุมนิศร์และคณะตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจการแก้ไขน้ำท่วมซอยหนองมันปลา6และซอยสุขทวี

-ตักขยะในสถานีสูบน้ำเสีย

-บำรุงรักษาปรับแต่งสายไฮดรอลิกเตรื่องตักขยะในสถานีสูบน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  15  มิ.ย. 2560

-ตรวจสอบน้ำท่วมซอยสุขทวีชุมชนมะขามป้อมร่งน้ำที่ขุดไว้ระบายน้ำได้ดีแต่ยังระบายไม่ทันจะหาเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป

-ตรวจการแก้ไขน้ำท่วมซอยหนองมันปลา6,7กำลังดำเนินการเต็มที่แต่ช้าหน่อยพื้นที่ขุดในที่แคบรถขุดไม่ถึง  ต้องระดมจอบขุดเอา  วางท่อถนนแคบ  ในซอยเป็นโรงผลิตน้ำดื่มรถเทียวบ่อยต้องหยุดงานเป็นพักๆให้รถน้ำเข้าออก

-สถานีสูบน้ำฝนที่บ่อบำบัดปฏิบัติงานปกติ

@ปฏิบัติงาน  14 มิ.ย.2560

-ตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักถนนรัฐพัฒนาไม่มีอะไรขวางการไหลของน้ำ

-หนองสนมสูบน้ำปกติ

-เครื่องสูบน้ำฝนที่สถานีสูบน้ำฝนสูบน้ำตามปกติปริมาณขยะในตะแกรงดักขยะมีเล็กน้อยกำลังเก็บขึ้น

-ดูดขยะตะแกรงหน้าสวนรักและดูดโคลนไตรภพซอย 2 

@ปกิบัติงาน  13  มิ.ย.2560

-คณะสท.ตรวจเยี่ยมชมบ่อบำบัดน้ำเสีย

-วางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วมซอยหนองมันปลา6ต่อจากเมื่อวาน

-ดูดโคลนเก็บขยะซอยหลังวัดแจ้งถนนรอบเมืองและซอยตรงข้ามดับเพลิงพร้อมเก็บขยะหน้าสวนรัก

@ปฏิบัติงาน  12  มิ.ย.2560

-เจาะคอนกรีตและขุดวางท่อระบายน้ำซอย6ชุมชนหนองมันปลาแก้ไขน้ำท่วม 

-สถานีสูบน้ำฝนบ่อบำบัดน้ำเสียสูบเรื่อยๆเมื่อมีน้ำเพียงพอให้สูบ

-เริ่มสูบลดระดับน้ำหนองสนม

@ปฏิบัติงาน  11มิ.ย.2560

-หนองมันปลาซอย7แก้ไขเฉพาะหน้าต้องขุดวางท่อผ่านที่ส่วนบุคคลได้เจรจาเจ้าของที่ดินยินยอมให้ขุดในที่ดินของตนเองแล้วพรุ่งนี้ดำเนินการได้

พี่สมเกียตริตัวแทนชุมชนเป็นไกด์นำทาง

-สถานีสูบน้ำฝนน้ำแห้งแล้วและเปิดเครื่องสูบมื้อเช้า

-ปริมาณขยะที่ตะแกรงดักขยะมีเล็กน้อย

@ปฏิบัติงาน  10มิ.ย.2560

-สูบน้ำฝนระบายน้ำฝนที่ตกช่วงบ่ายวันนี้

@ปฏิบัติงาน  9 มิ.ย.2560

-ตั้งเครื่องสูบน้ำหนองสนมและลอกทางระบายน้ำสถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 8 มิ.ย.2560

-ศึกษาดูงานการจัดการน้ำเสียทต.บางเสร่อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี โดยมีผู้บริหาร  พนักงาน จนท.  สท. และคณะชุมชนร่วม

 

@ปฏิบัติงาน  5มิ.ย.2560

- ตัดหญ้าทำความสะอาดในบริเวณสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสียเผื่อมีผู้แวะชมในวันkick oof เก็บผักตบชวาวันที่ 7 มิถุนายน2560  ที่สวนแม่สวนลูก

@ปฏิบัติงาน  1 มิ.ย. 2560

-ทำร่องระบายน้ำที่ท่วมผิวถนนบริเวณหนองสนม

-วางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วมซอยสุขทวี

@ปฏิบัติงาน  31พ.ค.2560

- ตรวจสอบระดับ  ดูแนวรางระบายก่อนลงมือขุดระบายน้ำท่วมซอยสุขทวี  ชุมชนมะขามป้อม  ประธานชุมชน  สท.  และคนในชุมชนช่วยเจราจาเจ้าของที่ดินยินยอมให้น้ำระบายผ่นที่ดินแล้ว

@ปฏิบัติงาน  30พ.ค. 2560

-ลอกท่อกลางคืนปฏิบัติงานที่ถนนรอบเมืองบริเวณหน้าร้านน้องนิด

@ปฏิบัติงาน  29  พ.ค. 2560

-เทศบาลร่วมกับมทบ.29,ร3,และร3พัน1  นำกำลังคนประมาณ  70 คน  พัฒนาห้วยโมงช่วงโรงแรมไอยราตัดเก็บกิ่งไม้ที่ขวางทางระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม

-ลอกท่อกลางคืนดำเนินการที่ถนนหลังรพ.สกลนครและลานชมดาวปัญหารถญาติผู้่ป่วยเลยเริ่มงานแต่หัววันกันรถญาติผู้ป่วยมาจอด

@ปฏิบัติงาน  27พ.ค.2560

-พัฒนาห้วยโมงบริเวณข้างโฮมโปรเก็บวัชพืชที่ขวางทางน้ำโดยท่านรองฯสุมนิศร์ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่

@ปฏิบัติงาน  26 พ.ค. 2560

-ดูดโคลนซอยเปรมปรีดาและชุมชนหนองหารหลวง

-วางท่อถนนเลี่ยงเมืองตลาดบายพาสแก้ไขการไหลของน้ำ

-ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณโรงบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  25  พ.ค.2560

- ทีมงานปภ.จังหวัดสกลนคร  สนับสนุนเครื่องสูบน้ำโดยมีคณะทหารจากมทบ.29  ช่วยติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบาย ณ  โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสก 

-ดูดลอกท่อสี่แยกบิ๊กซี

-รื้อคอนกรีตที่ปิดฝาบ่อพักแก้ไขท่ออุดตันบ้านที่ถนนคูเมืองหน้าสุสานคูหมากเสื่อ

-ประชุมสภานอกรอบญัตติสมทบงบประมาณก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียผ่านพันด้วยดีสภาเข้าใจแล้ว

-เก็บขยะสถานีสูบคูหมากเสื่อ

-ซอยสุขทวีท่วมหนองฝาก็เต็มแล้ว

-รุ่งพัฒนา4และ5ต้นซอยท่วมประมาณ100เมตร

-เก็บขยะตะแกรงลานชมดาว

-เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ

@ปฏิบัติงาน  24  พ.ค.2560

-ดูดลอกท่อถนนรัฐพัฒนาต่อจากเมื่อวาน

-แก้ไขน้ำท่วมขังชุมชนมะขามป้อม

-ดูดโคลนบ่อพักทางเข้าบขส2และซอยธาตุดุม 10

-ซ่อมแก้ไขท่อชำรุดซอยบ้านพักอส.ศาลากลาง

-ตรวจสอบน้ำท่วมชุมชนมะขามป้อมซอยสุขทวีที่เคยแก้ไขปีที่แล้วปีนี้เจ้าของที่ที่เคยให้น้ำผ่านปีที่แล้วปีนี้ไม่ให้ผ่านแล้วเลยกลับมาท่วมอีก ช่วงบ่ายจะขุดระบายลงหนองฝาชั่วคราวก่อน

-ขุดร่องระบายน้ำปากทางเข้าโรงฆ่าสัตว์เพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมปากท่อทางออก

-ตักขยะหน้าตะแกรงดักขยะบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

@ปฏิบัติงาน  23 พ.ค.2560

-ดูดลอกท่อถนนรัฐพัฒนาวันแรก

-เก็บต้นไม้ขวางทางน้ำลำห้วยทรายข้้างโรบินสัน

@ปฏิบัติงาน  18 พ.ค.2560

-วางท่อระบายน้ำระหว่างสุขาวดี5และ6

@ปฏิบัติงาน  17  พ.ค.2560

-ลอกท่อซอยสว่างนภา

-เป่าท่อระบายน้ำอุดตันทางเข้าสนามมิ่งเมือง

@ปฏิบัติงาน  16 พ.ค.2560

-ฉีดล้างทำความสะอาดจุดน้ำออกบ่อบึงประดิษฐ์ที่อุดตันน้ำไหลไม่สะดวก

-พัฒนาทำความสะอาดตัดหญ้าสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ

@ปฏิบัติงาน  15พ.ค.2560

-ลอกท่อถนนรอบเมืองหลังหยุดยาวสามวัน

-แก้ไขบ่พักชำรุดหมู่บ้านเอื่ออาทร

@ปฏิบัติงาน  9 พ.ค.2560

-ลอกห้วยนาหลุมหลังเทศบาลวันที่ 2 และขอขอบพระคุณเจ้าของบ้านสุขเกษมซอย10ที่สนับสนุนพื้นที่ดำเนินการ

@ปฏิบัติงาน  8พ.ค.2560

-ลอกท่อแยกถนนยุวพัฒนา-ถนนรอบเมือง

@ปฏิบัติงาน  5พ.ค.2560

-ลอกท่อแยกถนนยุวพัฒนา-ถนนรอบเมืองวันแรก

@ปฏิบัติงาน  4 พ.ค.2560

-ดูดโคลนชุมชนหน้าค่ายฯ(ตามแผนงาน)และโรงฆ่าสัตว์

-ดูดโคลนหลังเทศบาลและหน้าร้านน้องนิด

@ปฏิบัติงาน 1 พ.ค.2560

-เริ่มลอกท่อถนนรอบเมืองหน้าร้านมายเลิฟ

 

 

@ปฏิบัติงาน  27  เม.ย.2560

-ดูดโคลนโรงพยาบาลสกลนครและศูนย์เด็กเล็กนาอ้อย

-ซ่อมขอบบ่อพักซอยปิ้งไก่

-ขุดวางม่อแก้ไขน้ำท่วมขังข้างหัวสะพานห้วยโมงชุมชนกกส้มโฮง

@ปฏิบัติงาน  28 เม.ย.2560

คืนผิวจราจรข้างหนองหารเอลลิแกนท์

@ปฏิบัติงาน  27  เม.ย.2560

-วางท่อแก้ไขน้ำท่วมข้างโรงแรมหนองหารเอลลิแกนท์

-เก็บปลาตายเน่าสระในลานรวมน้ำใจ

-ช่วงเวาลรอรถดูดโคลนซ่อม  ทีมงานรถดูดโคลนติดตั้งโครงเหล็กทำหลังคาข้างอาคารบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อปลูกพืชเลื้อยไว้ป้องกันแดด

@ปฏิบัติงาน  26 เม.ย.2560

-ตรวจสภาพทางน้ำออกและสภาพกายภาพของบ่อบำบัดน้ำเสีย

-บ่อบำบัดฟิวส์หม้อแปลงขาด  แจ้งการไฟฟ้า่มาเปลี่ยน

@ปฏิบัติงาน  25 เม.ย.2560

-วันเทศบาลฝนตกพัฒนาบ่อบำบัดไม่เสร็จ วันนี้ทำต่อ

 -แก้ไขน้ำท่วมขังทางตรงข้ามคูหมากเสื่อ

@ปฏิบัติงาน  24 เม.ย. 2560

-เก็บขยะออกจากเครื่องสูบน้ำเสียและเก็บขยะที่ลอยมากับน้ำ

-พัฒนาศูนย์เครื่องจักรกลเสร็จพัฒนาบ่อบำบัดน้ำเสียต่อ

-เมื่อคืนฝนตกไม่หนักเปิดเฉพาะเครื่องสูบน้ำเสียได้เปิดเครื่องสูบน้ำฝนเมื่อเช้าตอนนี้สูบใกล้แห้งแล้ว

-ฝนเมื่อครูไม่หนักตรวจสอบดูบ้านรุ่งปลอดภัยไม่ท่วมระบบระบายน้ำที่มีระบายได้ดี

-บ่อบำบัดน้ำเสียระดับน้ำปกติแต่เปิดเครื่องสูบน้ำฝน1ตัวป้องกันไว้ก่อน

@ปฏิบัติงาน  22 เม.ย.2560

-วันก่อนเทศบาลเราไปตัดต้นไม้อยู่ตลาดบ้านธาตุกระเบื้องหลังคาตลาดแตก 2แผ่น ไปซ่อมให้เขาแล้ว

@ปฏิบัติงาน  21 เม.ย.2560

-ดูดลอกท่อแยกถนนรอบเมืองถนนยุวพัฒนา

@ปฏิบัติงาน 20 เม.ย.2560

-ดูดลอกท่อถนนรอบเมือง  หน้าโรงกลึงโลหะกิจ

@ปฏิบัติงาน  20 เม.ย. 2560

-ทีมช่างสุขาภิบาลออกพัฒนาชุมชนรุ่งพัฒนาต่อจากเมื่อวานเก็บขยะรางระบายข้าง ถ.สกล-นครพนม

-ทีมดูดโคลนลอกท่อซอยนิลจินดา

@ปฏิบัติงาน  19 เม.ย.2560

-ลอกท่อถนนรอบเมืองฝั่งตรงข้ามรพ.รักษ์สกลนครช่วงนี้ตะกอนเยอะท่อขนาด 1.20 ขนดินเต็มรถสองเที่ยว

@ปฏิบัติงาน  18 เม.ย.2560

-ดูดโคลนม่อระบายน้ำกลางคืนถนนรอบเมืองเยื้องรพ.รักษ์สกล

@ปฏิบัติงาน 12เม.ย.2560

- เก็บขยะตะแกรงดักขยะหน้ามูลนิธิมุมสวนรักเผื่อรับน้ำฝนมาอีกรอบ

-บ่อบำบัดน้ำเสียระดับน้ำฝนปกติยังไม่เปิดเครื่องสูบน้ำฝน เปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 2 เครื่อง

-เก็บขยะตะแกรงบ่อพักหลังรพ.สกลนคร ลานชมดาว

-ซ่อมแปลี่ยนฝาชำรุดบริเวณบขส.เก่า

 

-เปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กชำรุดชุมชนนาอ้อย

-ดูดล้างทำความสะอาดบริเวณถนนอาหาร

@ปฏิบัติงาน  11 เม.ย.2560

-ดูดลอกท่อถนนรอบเมือง

-เทคอนกรีตทำบ่อพักพร้อมฝาปิดบ่อพักถนนเจริญเมือง

@ปฏิบัติงาน  10เม.ย.2560

-ดูดลอกท่อระบายน้ำเสียถนนประชารัฐฝั่งทิศตะวันออก

@ปฏิบัติงาน 7 เม.ย.2560

-เริ่มปฏิบัติการดูดลอกท่อวันแรกถนนประชาราษฎร์

@ปฏิบัติงาน  10 เม.ย.2560

-เทคอนกรีตซ่อมบ่อพักชำรุดถนนสุขาวดี

@ปฏิบัติงาน  30 มี.ค.2560

-โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวมนวมและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

@ปกิบัติงาน 29 มี.ค. 2560

-สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานีติดตามและประเมินผลระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนและระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

-ดูดโคลนมทบ29 เสร็จเรียบร้อย

@ปฏิบัติงาน  28  มี.ค. 2560

เก็บทำความสะอาดเศษซากต้นธูปฤาษีบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  27 มี.ค.2560

-มทบ 29 ขอรถดูดโคลนบ้านพักรับรองเตรียมรับเสด็จ

-แก้ไขสะสางทำความสะอาด

-ขอบคุณงานสวน

 

@ปฏิบัติงาน  24 มี.ค.2560

-เปลี่ยนฝาบ่อพักซอยกลางบ้านพัก

@ปฏิบัติงาน  23  มี.ค. 2560 

-วางท่อระบายน้ำแก้ไขน้ำท่วมซอยหลังบ้านโยธาจังหวัดสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 22 มี.ค. 2560

-ลอกท่อระบายน้ำบ้านรุ่งพัฒนาเริ่มซอย 3

@ปฏิบัติงาน 21 มี.ค. 2560

-บ้านรุ่งพัฒนาปลอดภัยข้างแม็คโครเอ่อเล็กน้อยลานชมดาวหลังโรงพยาบาลยังระบาสยไม่ทัน

-สถานีสูบเปิดเครื่องสูบ  1  ตัว

@ปฏิบัติงาน  18 มี.ค.2560

-จัดนิทรรศการวันท้องถิ่นไทย

@ปฏิบัติงาน 16 มี.ค.2560

-ดูดโคลนเช้าถนนเรืองสวัสดิ์ตอนบ่ายต.พัฒนาซอย2ปิ้งไก่

 

 

@ปฏิบัติงาน  9  มี.ค. 2560

-ลอกท่อระบายน้ำโรงเรียนกกส้มโฮง

-ขุดลอกท่อระบายน้ำซอยบ้านนายอำเภอเรือง

-แก้ไขฝาท่อระบายน้ำซอยมะขามหวาน

@ปฏิบัติงาน  1  มี.ค.2560

-พัฒนาห้วยทราย

 

@ปฏิบัติงาน  28  ก.พ. 2560

-ตรวจเช็คแลพสำรวจจุดติดตั้งถังดักไขมันเพิ่มเติม

@ปฏิบัติงาน  27 ก.พ. 2560

-ตรวจสอบรางรับน้ำเสียกลับมาใช้ให้ซึมเพิ่มความชื่นดินในบ่อบำบัดน้ำเสียผลน่าพอใจเหลือขั้นตอนการนำต้นไม้มาปลูก

@ปฏิบัติงาน  24 ก.พ.2560

-ซ่อมแซมฝาตะแกรงบ่อพักสี่แยกหอนาฬิกาถนนสุขเกษม

@ปฏิบัติงาน  23 ก.พ.2560

-แก้ไขท่อระบายน้ำทรุดสี่แยกแฟลตตำรวจ

-พัฒนาลำห้วยทราย

@ปฏิบัติงาน  17ก.พ. 2560

-ลอกห้วยทราย

@ปฏิบัติงาน  14 ก.พ.2560

-ทำการลอกเก็บเศษขยะกิ่งไม้ลำห้วยทรายช่วงสะพานตลาดบ้านธาตุถึงสะพานปัจทรัพย์

@ปฏิบัติงาน  10 ก.พ. 2560

-ดูดโคลนแก้ไขท่ออุดตันชุมชนหนองสนมตามคำร้องและถนนเจริญเมืองหน้าธนาคารกรุงไทยที่มีระดับท่อระบายน้ำน้ำเสียออกจากซอยมีระดับสูงกว่าระดับร่องระบายน้ำถนนเจริญเมือง

@ปฏิบัติงาน  3ก.พ. 2560

-วางท่อชุมชนหนองทรายขาวและซ่อมเปลี่ยนฝาตะแกรงบ่อพักถนน

-ดูดโคลนถนนเจริญเมืองและถนนสุขเกษม

@ปฏิบัติงาน  1 ก.พ.2560

-น้ำที่ระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทรกำลังปรับปรุงใหม่ให้ยกร่องสวนให้น้ำไหลซึมไม่ต้องใช้ปั๊ม

@ปฏิบัติงาน  30  ม.ค.2560

-แก้ไขการเชื่อมท่อระบายน้ำไตรภพซอย  5  ตามคำร้อง

@ปฏิบัติงาน  29  ม.ค.2560

-รองฯสุมนิศร์  ให้สัมภาษณ์ที่หนองสนมถ่ายทำสารคดีเทิดพระเกียตริ ชุดพ่อหลวงของแผ่นดิน  เริ่มออกอากาศสถานี NBT  เริ่ม 4 ก.พ.เวลา 21.30 น.

@ปฏิบัติงาน 28 ม.ค.2560

-แก้ไขท่อชำรุดซอย 5 หมู่บ้านไตรภพ

-เก็บขยะทำความสะอาดรอบหนองสนมและรางระบบน้ำหลังมูลนิธิเตรีียมพื้นที่สำหรับถ่ายทำวิดีทัศน์ตามพระราชดำริหนองสนม

@ปฏิบัติงาน  25  ม.ค.2560

-เก็บปลาชอล์คเกอร์ในบ่อบำบัดน้ำเสีย

-เตรียมฝาบ่อพัก

 

@ปฏิบัติงาน  23  ม.ค. 2560

-ดูดโคลนเศษขยะถนนเจริญเมืองและซอยวัดพระธาตุเชิงชุม

-ขุดวางท่อระบายน้ำเสียจาดครัวเรือนหนองทรายขาวซอย 13

@ปฏิบัติงาน  20 ม.ค. 2560

-ติดตั้งป้ายตัดหญ้าทำความสะอาดรางเปิดรอบหนองสนมและเปลี่ยนฝาบ่อพักหมู่บ้านไตรภพ

@ปฏิบัติงาน  19 ม.ค.2560

-วางท่อทำบ่อพักแก้ไขน้ำท่วมถนนสุขเกษมหลังโอเอและวางท่อทางเข้าเมรุวัดบ้านกกส้มโฮง

@ปฏิบัติงาน  16  ม.ค.2560

-ดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครสกลนคร

-ซ่อมแซมแก้ไขบ่อพักชำรุดพร้อมเปลี่ยนฝาฯ  ถนนรอบเมือง

-ซ่อมแก้ไขบ่อพัก ชำรุดพร้อมเปลี่ยนฝาถนนเจริญเมือง

@)ปฏิบัติงาน  4  ม.ค. 2560

-ขุดเป็นร่องดินให้น้ำซึม รดน้ำต้นไม้ในบ่อบำบัด

@ปฏิบัติงาน  28  ธ.ค.2559

-ดูดโคลนเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันท่อระบายน้ำชุมชนวัดเหนือ

@ปฏิบัติงาน  26 ธ.ค.2559

-แก้ไขท่ออุดตันหน้าโรงแรมดุสิตถนนยุวพัฒนา

@ปฏิบัติงาน  22 ธ.ค. 2559

-ซ่อมแก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันซอยพรเจริญ

-เจาะคอนกรีตทำบ่อพักถนนสุขเกษมทางเข้าโรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 20 ธ.ค. 2559

-ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียบริเวณด้านนอก

-เจาะคอนกรีตทำบ่อพักซอยร่วมใจพัฒนา

-เจาะคอนกรีตทำบ่อพักซอยชุมชนกกส้มโฮง

@ปฏิบัติงาน  16  ธ.ค.2559

-ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพักซอยมะขามหวาน,ซอยหน้าบ้านพักอัยการ,และหนองมันปลาซอย 4

@ปฏิบัติงาน  14 ธ.ค.2559

-ตรวจสอบจุดปล่อยน้ำเสียร่วมกับประธานชุมชนหน้าค่าย  เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขังไหลออกมานอกถนน ซอยสายเมืองเก่าชุมชนหน้าค่าย

@ปฏิบัติงาน  11  ธ.ค. 2559

-ร่วมประชุมนอกรอบ  แผนพัฒนาหนองหาร  เพื่อของบฯกลุ่มจังหวัด

@ปฏิบัติงาน 7 ธ.ค.2559

-ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อรับการตรวจประเมิน ISO9001:2008

@ปฏิบัติงาน  30 พ.ย.2559

-ฝ่ายช่างสุขาภิบาลฯร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภคปรับปรุงถมดินที่ทิ้งสิ่งปฏิกูล

@ปฏิบัติงาน25พ.ย.2559

-ดูดล้างห้องน้ำวัดป่าสุทธาวาส

@ปฏิบัติงาน  22พ.ย.2559

-

-เทคอนกรีตเสริมบ่อพักซอยไตรภพและเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กเป็นฝาค.ส.ล.ตลาดสมเกียรติ

@ปฏิบัติงาน  14 พ.ย. 2559

-ติดตามผลการทำงานของบ่อดักไขมันที่ติดตั้ง

@ปฏิบัติงาน 11 พ.ย.2559

-ดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำชุมชนเมืองทอง

-ยกฝาตะแกรงถนนใจผาสุกตลาดศรีคูณเมือง

@ปฏิบัติงาน  10 พ.ย.2559

-ดูดโคลนหนองทรายขาวและโรงฆ่าสัตว์

-ซ่อมฝาบ่อพักถนนสกล-นาแกช่วงโรงเรียนนาอ้อย

@ปฏิบัติงาน  8  พ.ย.2559

-แก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษอาหารไขมันอุดตันโดยติดตั้งถังดักไขมันเพื่อแก้ปัญหาระยะยาว

@ปฏิบัติงาน  4 พ.ย. 2559

-แก้ไขน้ำเสียหลังเรือนจำตามคำร้อง

-ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนตุลาคม 2559

@ปฏิบัติงาน  3  พ.ย. 2559

-แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันตามหนังสือศูนย์ดำรงธรรมสาเหตุมาจากจุดเชื่อมท่อระบายน้ำไม่ตรงบ่อพักเชื่อมท่อตรงท่อระบายน้ำด้วยกันจึงทำให้อุดตัน

@ปฏิบัติงาน  2  พ.ย. 2559

-แก้ไขถนนทรุดซอยบัวบานโดยการซ่อมท่อระบายน้ำสร้างบ่อพักที่มีท่อประปาขวางและคืนผิวจราจร

-เก็บผักตบชวาที่บ่อผึ่งบ่อบำบัดน้ำเสียโดยได้รับความอนุเคราะห์เรือเก็บผักตบชวาจากโยธาธิการและผังเมืองสกลนคร

-ทีมงานบ่อบำบัดน้ำเสียช่วยปภ.เก็บเครื่องสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ

 

@ปฏิบัติงาน 1 พ.ย.2559

-เก็บเครื่องสูบน้ำหนองสนม 

@ปฏิบัติงาน 31 ต.ค.2559

-ดูดโคลนถนนยุวพัฒนาช่วงร้านเปิ้ลส้มตำและหน้าร้านน้องนิด

-คืนผิวถนนเปรมปรีดาช่วงร้านรุ่งศิริ

@ปฏิบัติงาน 28 ต.ค. 2559

-ดูดโคลนหน้าโกลบอลล์เฮาท์

-วางท่อระบายน้ำแก้ไขบริเวณน้ำท่วมซอยสุขทวี

@ปฏิบัติงาน  26 ต.ค. 2559

-ทำความสอาดท่อน้ำตันหมู่บ้านสกลรุ่งเรือง

-แก้ไขฝาบ่อชำรุดถนนรอบเมืองข้างวัดแจ้ง

@ปฏิบัติงาน  25  ต.ค.2559

-แก้ไขฝาตะแกรงบ่อพักทรุดตัวถนนคูเมือง

-ดูดน้ำเสียเศษของใช้ถนนเปรมปรีดาตรงข้ามทางเข้าหนองหารหลวง

@ปฏิบัติงาน  20 ต.ค.2559

-ล้างไขมันเศษผักถุงพลาสติกหน้าร้านขายอาหารสามแยกหน้าธนาคารกรุงศรีอยุธยา

@ปฏิบัติงาน 19 ต.ค.2559

-ดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์

-วางท่อแก้ไขร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม

@ปฏิบัติงาน 17 ต.ค. 2559

-แก้ไขน้ำท่วมบ้านบริเวณสี่แยกสุขาภิบาลตัดเสรีไทยโดยขุดร่องระบายน้ำเจาะบ่อพักเสรีไทย

@ปฏิบัติงาน 15ต.ค.2559

-ซ่อมแซมฝาบ่อหน้าหอนาฬิกาแก้ไขชั่วคราวก่อน

@ปฏิบัติงาน 8ต.ค.2559

-พัฒนาความสะอาดรางระบายน้ำทางลงหนองสนมตกแต่งแปลงปลูกสนุ่น

@ปฏิบัติงาน 7ต.ค. 2559

-ขุดวางท่อชุมชนหนองทรายขาวตามคำร้องของศูนย์ดำรงธรรม

-พัฒนาความสะอาดรางระบายน้ำทางลงหนองสนมหลังสวนรัก

@ปฏิบัติงาน 28 ก.ย. 2559

-ดูดท่อระบายน้ำถนนยุวพัฒนาช่วงโรงแรมดุสิต

-วางท่อระบายน้ำซอยสุขสันต์และเปลี่ยนฝาบ่อตะแกรงทางเข้าประมงและข้างดับเพลิง

 

@ปฏิบัติงาน 27 ก.ย. 2559

-ซ่อมท่อระบายน้ำรุ่งพัฒนาซอย 4

-ดูดโคลนธาตุดุม 3,ตะแกรงหน้าสวนรัก,คูโบต้าและหน้าร้านน้องนิด

@ปกิบัติงาน  23 ก.ย. 2559

-ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพักคสล.เป็นฝาตะแกรงชุมชนคำสะอาด 1

@ปฏิบัติงาน 22 ก.ย.2559

-ดูดลอกท่อที่ค่าย 301

@ปกิบัติงาน 21 ก.ย. 2559

-สนับสนุนฝ่ายสาธารณูปโภค

-ดูดล้างท่อโรงฆ่าสัตวืและดรงเรียนเทศบาล 1

@ปฏิบัติงาน 20  ก.ย. 2559

-ตัดเก็บกิ่งไม้เศษไม้ลำห้วยทรายช่วงตลาดบ้านธาตุ

-ทำร่องระบายน้ำข้างทางซอยปรานี

@ปฏิบัติงาน 18 ก.ย.2559  

-แก้ไขฝาตะแกรงกระดขึ้นถนนสุขเกามหน้าะนาคารไทยพาณิชย์

-คูหมากเสื่อและสถานีสูบบ่อบำบัดน้ำเสียระดับน้ำปกติเปิดเฉพาะเครื่องสูบน้ำ

-หนองสนมยังสุบต่อเนื่องระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักประมาณ1 เมตร

-ซอยสุขทวีชุมชนมะขามป้อมระดับน้ำผิวถนนลดแล้ว

@ปฏิบัติงาน 127 ก.ย. 2559

-คุหมากเสื่อระดับน้ำลดลงเล็กน้อย  เปิดเครื่องสูบน้ำเสีย 4 ตัว

-หนองสนมระดับน้ำต่ำกว่าระดับเก็บกักประมาณ  30 เซนติเมตร

-ซอยสุขทวีชุมชนมะขามป้อมน้ำลดเห็นผิวจราจรส่วนสระบัวด้านหลังและที่ลุงชัชวาลระดับน้ำทรงตัว

@ปฏิบัติงาน16 ก.ย.2559

-ซ่อมเครื่องสูบน้ำฝนเครื่องที่ 2

-ลอกทางระบายน้ำจากหนองบัวให้ไหลผ่านที่ของลุงชัชวาลย์เพื่อขออาศัยเพื่อให้น้ำไหลผ่านลงสู่ท่อระบายน้ำทางเลี่ยงเมือง

-สถานีสูบน้ำเสียเปิดเครื่องสูบน้ำฝน1เครื่อง ระดับรางเปิดถ.คูเมืองลดลงต่ำกว่าระดับสันฝายคอนกรีตประมาณ30เซนติเมตร

 

@ปฏิบัติงานิ14ก.ย.2559

-หนองสนมสูบ2เครื่องเครื่องเทศบาล1เครื่องและเครื่องชลประทาน1เครื่อง

-ตัดกิ่งไม้ขวางลำน้ำห้วยทรายเสร็จแล้ว

-น้ำท่วมซอยสุขทวีชุมชนมะขามป้อมเจ้าของที่ไม่ปล่อยให้น้ำไหลผ่าน

-หนองสนมสูบน้ำทั้งคืนน้ำยังไม่ลด

-เก็บกิ่งไม้ขวางทางห้วยโมง

@ปฏิบัติงาน13ก.ย.2559

-เปิดเครื่องสูบน้ำฝนสองเครื่องเครื่องสูบน้ำเสียสองเครื่อง

 

-แขวงการทางตั้งแผงกั้นเตรียมสูบน้ำกรณีฝนตกน้ำท่วมแยกแม็คโคร

-ระดับน้ำหนองสนม

-ตัดกิ่งไม้วัชพืชในลำห้วยทรายที่กีดขวางทางน้ำ

-นายอำเภอเมืองสกลนครตรวจชุมชนบ้านรุ่งพัฒนา ชุมชนมะขามป้อม และบขส.2

 

@ปฏิบัติงาน12ก.ย.2559

-น้ำห้วยทรายไหลเข้าวัดหนองบัวใหญ่และชุมชน

@ปฏิบัติงาน11ก.ย.2559

-สถานนีสูบเปิด 1เครื่อง

-จัดนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดีวันที่สาม

@ปฏิบัติงาน10ก.ย.2559

-เตรียมรับพายุเปิดประตูน้ำคูเมือง

-จัดนิทัศการชุมชนต้นแบบแห่งความดีวันที่สอง

@ปฏิบัติงาน9ก.ย.2559

-จัดนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดีวันแรก

@ปฏิบัติงาน8ก.ย.2559

-จัดนิทรรศการชุมชนต้นแบบแห่งความดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

-

@ปฏิบัติงาน7ก.ย.2559

-ตัดหญ้าลอกคลองบ้านรุ่งพัฒนา

-ช่างเข้าซ่อมเครื่องสูบน้ำฝนจะเร่งซ่อมให้เสร็จก่อนหนึ่งเครื่อง

-เครื่องสูบน้ำฝนสูบได้ทั้งสองเครื่อง

-เครื่องสูบน้ำทั้ง3จุด

@ปฏิบัติงาน6ก.ย.2559

-หนองสนมเครื่องสูบน้ำอบจ.กำลังติดตั้ง

-

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยปรานีโดยขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชนเพื่อขอพื้นที่ระบายน้ำ

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมธาตุดุมซอย1

-เก็บขยะกิ่งไม้างคูเมือง

-จัดนิทัศการต่อจากมื้อวาน

@ปฏิบัติงาน5ก.ย.2559

-น้ำเต็มรางเปิดคูเมือง เปิดระบายน้ำแล้ว

-ปภ.มาเปิดเครื่องสูบน้ำระบายน้ำในรางเปิดคูเมือง

-เตรียมนิทรรศการต่อจากมื้อวาน

@ปฏิบัติงาน3ก.ย.2559

-แก้ไขระดับฝาตะแกรงที่ยุบหน้าสำนักงานเทศบาล

@ปฏิบัติงาน2ก.ย.2559

-เตรียมจัดนิทรรศการวันที่ 9ก.ย.2559

-พร่องน้ำหนองสนมปกติ

@ปฏิบัติงาน 31ส.ค.2559

-ระบายน้ำโดยใช้ปั๊มเป็นหลัก

-หนองสนมเสริมคอนกรีตกันน้ำไหลย้อนกลับ

@ปฏิบัติงาน29ส.ค.2559

-เตียมฝาตะแกรงชุมชนหนองหารหลวง

-เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ่อพักเพื่อทำแผนปฏิบัติงานและแก้ไขท่อระบายน้ำต้นสุขเกษมซอย8

@ปฏิบัติงาน  27ส.ค.255

-ตรวจสอบน้ำท่วมธาตุดุม2 น้ำในท่อระบายได้แต่ลงไม่ทัน

-ฝนตกไม่หนักสูบน้ำปกติ

@ปฏิบัติงาน26ส.ค.2559

-ซ่อมบ่อพักที่ชำรุดถนนเรืองสวัสดิ์

@ปฏิบัติงาน  25ส.ค.2559

-แก้ไขฝาบ่อพักต่ำกว่าถนนคูเมือง

@ปฏิบัติงาน23ส.ค.2559

-ซ่อมขอบบ่อพักและฝาตะแกรงหน้าร้านออมปลาเผาหน้าสวนสมเด็จ

@ปฏิบัติงาน 22  ส.ค.25มน59

-แก้ไขบ่อพักหน้าปั๊มชัยวัฒน์

 

 

@ปฏิบัติงาน19ส.ค.2559

-แก้ไขฝาตะแกรงชำรุดบริเวณทางเข้าตลาดบริเวณแผงขายผลไม้หน้าเทศบาล

@ปฏิบัติงาน  17  ส.ค. 2559

-ลอกท่อถนนสกล-อุดรหน้าฟอร์ด

-ติดตั้งตะแกรงหนองมันปลา13

@ปฏิบัติงาน 16ส.ค.2559

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมหนองมันปลาซอย3

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมหน้าฟอร์ดที่มีท่อประปา

@ปฏิบัติงาน  13  ส.ค.2559

-ดูดโคลนและไขมันซอยเดชาพร้อมเก็บขยะหน้าสวนรัก

@ปฏิบัติงาน 10 ส.ค.2559

-ลอกท่อคสล.ถนนประชาอุทิศช่วงแมคโคร

@ปฏิบัติงาน 9 ส.ค.2559

-สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาล

@ปฏิบัติงาน 8 ส.ค.2559

-ดูดโคลนท่อระบายน้ำประชาอุทิศสามแยกแมคโครและตลาดสมเกียรติ

-ติดตั้งถังดักไขมันเตรียมพร้อมสำนักงานสีเขียว

@ปฏิบัติงาน5ส.ค.2559

-ซ่อมแซมเปลี่ยนฝาบ่อพักหน้าป่าไม้และชุมชนธาตุดุม2

-ต้อนรับสิ่งแวดล้อมภาค9ติดตามงานก่อสร้างบ่อขยะและใช้droneถ่ายภาพมุมสูงบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 3ส.ค.2559

-ทำบ่อพักเทคสล.หลังท่อถนนคูเมือง

-ดูดล้างท่อระบายน้ำร้านน้องนิดและตะแกรงหน้าสวนรัก

@ปฏิบัติงาน2ส.ค.2559

-ล้างดูดโคลนตลาดโต้รุ่งและโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครสกลนคร

-ตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทรเครื่องสูบน้ำหาย

 

@ปฏิบัติงาน 1ส.ค.2559

-ซ่อมชานพักน้ำและทางเท้าสีแยกถนนยุวพัฒนาตัดกับถนนรอบเมืองและซ่อมทางเท้าถนนกำจัดภัย

@)ปฏิบัติงาน30ก.ค.2559

-อบเครื่องสูบน้ำฝนเนื่องจากน้ำเข้ามอเตอร์

-ติดตั้งถังดักไขมันกองสาธารณสุขฯเตรียมความพร้อมสำนักงานสีเขียว

-เก็บขยะหนองสนม

@ปฏิบัติงาน29กค2559

-พร่องน้ำหนองสนม

-พื้นที่ถมสูงกว่าถนนน้ำเลยท่วมถนนทางเข้าบ้านพี่หมวยทะเบียนราษฏร์

@ปฏิบัติงาน28ก.ค.2559

-แก้ไขปัญหาน้ำเสียไหลอาบถนนสุขาวดีซอย11

 

 

-เวรป้องกันน้ำท่วมได้สูบพร่องน้ำไว้เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงมาเล็กน้อยแต่นาน

-ลอกท่อระบายน้ำสายสกล-อุดรต่อจากวันที่แล้ว

 

@ปฏิบัติงาน 27ก.ค.2559

-ซ่อมขอบบ่อพักสี่แยกบิ๊กซีตรงหัวมุมร้านแว่นท็อปเจริญ

-ลอกท่อระบายน้ำสายสกลขอุดรต่อจากมื้อวาน

-โครงการชลประทานติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน1เครื่องเพื่อเสริมกรณีฝนตกหนักเกินเครื่องสูบน้ำเทศบาลฯสูบไม่ทัน

@ปฏิบัติงาน 22ก.ค. 2559

-ลอกท่อระบายน้ำสายสกล-อุดรอุปสรรคท่อมีระดับต่ำสูงมีแนวคดโคง

@ปฏิบัติงาน16ก.ค.2559

-ดูดโคลนหลังตลาดศรีโพนเมือง

-เทคอนกรีตบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝา

@ปฏิบัติงาน 15ก.ค.2559

-ดูดโคลนล้างท่อระบายน้ำถนนสกล-อุดร

-ฝ่ายช่างสุขาภิบาลออกประชาสัมพันธ์ระบบบำบัดน้ำเสียและการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่ายให้กับอสม.ในค่ายทหารบ้านรุ่งสกลเมืองทอง

@ปฏิบัติงาน14ก.ค.2559

-ฝ่ายช่างสุขาภิบาลร่วมกับงานป้องกันฯทำการบล็อกน้ำดูดโคลนเก็บเศษไม้แบบที่ผู้ก่อสร้างทิ้งไว้ในบ่อพัก

-พร่องน้ำหนองสนม

@ปฏิบัติงาน13ก.ค.2559

-วางท่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางเข้าวัดธาตุดูม

-ลอกท่อบริเวณสามแยกแม็คโครและแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำแตกที่สำนักงานจัดหางานสกลนคร

-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำฝนที่ซ่อมเสร็จ

@ปฏิบัติงาน 12ก.ค.2559

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางเข้าวัดธาตุดุม

-ดูดโคลนช่วงถนนสกล-อุดรหน้าฟอร์ด

@ปฏิบัติงาน 11ก.ค.2559

-ลอกคลองและเก็บกิ่งไม้ร่องน้ำสุขาวดีซอย3และซอย4

@ปฏิบัติงาน 8 ก.ค.2559

-ประชาสัมพันธ์บ่อบำบัดน้ำเสียและแนะนำถังดักไขมันอย่างง่ายแก่อสม.ศูนย์สุขภาพชุมชนสุขเกษม

-ประชาสัมพันธ์บ่อบำบัดน้ำเสียและแนะนำการทำถังดักไขมันอย่างง่ายให้แก่อสม.ศูนย์สุขภาพชุมชนร่มเกล้า

@ปฏิบัติงาน 7ก.ค.2559

-ลอกท่อระบายน้ำช่วงแยกแม็คโครถึงโรบินสัน

-

-เปลี่ยนป้ายISOหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย

-สูบน้ำหนองสนม

@ปฏิบัติงาน 7 ก.ค.2559

-ดูดโคลนตลาดบ้านธาตุ

-ดูดโคลนตลาดโต้รุ่งบ้านธาตุ

@ปฏิบัติงาน5ก.ค.2559

-ขุดลอกร่องระบายน้ำหลังหอพักสำราญใจ

@ปฏิบัติงาน4ก.ค.2559

-ไล่เป่าท่อระบายน้ำถนนสกลอุดร

-ตักขยะสถานีสูบน้ำฝน

@ปฏิบัติงาน 1 ก.ค.2559

-ดูดโคลนถนนสุขเกษมช่วงซอย5

@ปฏิบัติงาน 30 มิ.ย. 2559

-เปิดช่องระบายน้ำลานชมดาวให้กว้างขึ้นเพื่อรองรับน้ำที่ระบายลงท่อเมนไม่ทัน

-ตรวจสอบซอยหลังวัดพระธาตุเชิงชุมติดกับลานชมดาวมีน้ำฝนไหลย้อนกลับทำการดูดลอกขยะที่อุดตันท่อระบายน้ำเสร็จเรียบร้อยน้ำไหลลงสู่สายเมนเลียบสวนสมเด็จ

-เก็บขยะสถานีสูบน้ำเสียโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร

-ตักขยะสถานีสูบน้ำฝน

@ปฏิบัติงาน29มิ.ย.2559

-ลอกท่อหน้าโรงเรียนสกลราชและเก็บขยะหน้าสวนรัก

@ปฏิบัติงาน 28 มิ.ย.2559

-เก็บขยะภายในบ่อบำบ้ัดน้ำเสีย

-ขุดทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขน้ำท่วมข้างทางสกลนคร-กาฬสินธุ์

-ดูดลอกท่อเปิดปากท่อปากซอยโชคทวี

-ขุดรางระบายช่วงสหกรณ์ครู

-เก็บเศษกิ่งไม้ห้วยทราย

-สูบน้ำตกค้างมีประชาชนเปิดประตูท่อข้างสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อทำให้มีปริมาณน้ำสูงขึ้น

-ระดับน้ำหนองสนมอยู่ระดะบปกติสูบน้ำเพื่อรับน้ำฝนครั้งต่อไป

-ปฏิบัติงาน 27 มิ.ย.2559

-ขุดทางระบายน้ำท่วมข้างสหกรณ์ครู

-ร่วมกับกองสาธารณสุขฯลอกห้วยทรายช่วงหลังตลาดปัจทรัพย์

@ปฏิบัติงาน 26 มิ.ย.2559

-น้ำท่วมแยกแม็คโค

-ท่วมลานชมดาว

-ตักขยะโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 25 มิย.2559

-ทำงานปกติ

@ปฏิบัติงาน24มิ.ย.2559

-ปรับแต่งถนนคสล.ถนนทางเข้าใจผาสุกช่วงหน้าร้านวุ้นกุสุมา

-ทำความสะอาดแถวตลาดบ้านธาตุ

@ปฏิบัติงาน  23 มิ.ย.2559

-เก็บขยะห้วยนาหลุมช่วงซอยหลังเทศบาล

@ปฏิบัติงาน 21 มิ.ย. 2559

-ตรวจสอบท่อระบายน้ำหลังโรงแรมเอ็มเจ

-เก็บขยะห้วยทรายบริเวณหลังตลาดบ้านธาตุ

-เก็บขยะหน้าตะแกรงสวนรักและสถานีสูบน้ำคูหมากเสื่อ

@ปฏิบัติงาน 21 มิ.ย.2559

-เพิ่มท่อระบายน้ำปากทางหนองมันปลาซอย3พร้อมลอกทางระบายน้ำ

@ปฏิบัติงาน 16 มิ.ย.2559

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยพรเจริญ

-ทำความสะอาดห้วยทรายซอยขนมจีน

-ปฏิบัติงาน 15 มิ.ย.2559

-ดูดโคลนลอกท่อหน้าร้านน้องนิดและโรงฆ่าสัตว์

@ปฏิบัติงาน 14 มิ.ย.2559

-เชื่อมฝาตะแกรงเพื่อเปลี่ยนฝาบ่อพักข้างสระพังทองฝั่งโรงพยาบาล

-ทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 13 มิ.ย. 2559

-แก้ไขน้ำท่วมถนนรัฐบำรุงหน้าร้านลาบเป็ด

-ตรวจสอบทำความสะอาดท่อระบายน้ำสี่แยกถนนเจริญเมืองตัดกับเปรมปรีดาหน้าบ้านคุณศศิวรรณ ทัศนเอี่ยมตามคำร้องฉบัับวันที่ 7 มิถุนายน 2559

มีท่อประปาขวางทางระบายน้ำและมีไม้ฝาบ้านขวงาทางน้ำ

-พร่องน้ำหนองสนม

@ปฏิบัติงาน 9 มิ.ย.2559

-ยิงท่อระบายน้ำอุดตันสวนสมเด็จฯ

@ปฏิบัติงาน 8 มิ.ย. 2559

-ตรวจสอบท่อระบายน้ำแยกไปรษณีย์และแยกโรงเรียนเทศบาล2ท่อระบายน้ไไม่มีสิ่งกีดขวาง

 

-สูบน้ำลดระดับน้ำหนองสนมพร่องน้ำไว้รอฝนครั้งใหม่

-บำรุงรักษาเครื่องตักขยะในสถานีสูบบ่อบำบัดน้ำเสีย

-แปรงสนุ่นบำบัดน้ำเสียรางเปิดทางลงหนองสนมเริ่มฟื้นตัวแล้ว

@ปฏิบัติงาน 7 มิ.ย.2559

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมรัฐบำรุงหน้าร้านลาบเป็ดนกโดยวางท่อระบายน้ำและใส่บ่อพักฝาตะแกรงเหล็กบริเวณที่ตำ่ประมาณ 3 บ่อพัก

-เก็บขยะหน้าสวนรัก

-ดูดลอกโคลนชุมชนหนองหารหลวงตามคำขอลงวันที่ 1 มิ.ย. 2559

 

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังทางเข้าโรงเรียนเทศบาล 1 เปลี่ยนฝาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นฝาตะแกรงเพื่อระบายน้ำ

-ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 3 มิ.ย.2559

-ดูดลอกท่อรุ่งพัฒนาซอย 5

@ปฏิบัติงาน 2 มิ.ย. 2559

-เตรียมฝาตะแกรงใส่ทางเข้าโรงเรียนเทศบาล1

-ดูดโคลนซอยราษฎร์เจริญตามคำร้องฉบับวันที่ 26พ.ค. 2559

@ปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.2559

-แก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยเจริญทรัพย์ชุมชนหน้าค่าย

-แก้ไขใบไม้ติดใบพัดเครื่องสูบน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 31 พ.ค. 2559

-ขุดลอกซอยขนมจีน

 

@ปฏิบัติงาน 30 พ.ค. 2559

-ซ่อมทางเท้าและฝาบ่อพักถนนสุขเกษมตามคำร้อง

@ปฏิบัติงาน 28พ.ค. 2559

-เคลื่อนย้านเครื่องสูบน้ำไปหนองสนม

@ปฏิบัติงาน 27พ.ค. 2559

-รถดูดโคลนปฏิบัติหน้าที่ที่โรงฆ่าสัตว์

@ปฏิบัติงาน 26  พ.ค. 2559

-ฝ่ายช่างสุขาภิบาลและฝ่ายสาธารณูปโภคร่วมกันถมลูกรังแก้ไขปัญหาโพรงถนนใจผาสุกช่วงหน้าร้านวุ้นกุสุมา

-แก้ไขซ่อมแซมขอบบ่อพักถนนสุขเกษมช่วงอึ้งกุ่ยเฮง

@ปฏิบัติงาน 25 พ.ค. 2559

-แก้ไขปัญหาน้ำลอดท่อระบายน้ำที่เป็นโพรงถนนใจผาสุกช่วงหน้าร้านวุ้นกุสุมา

-ย้ายกังหันน้ำชัยพัฒนาไว้ที่ศูนย์เครื่องจักรกล

@ปฏิบัติงาน 13 พ.ค. 2559

-ดูดลอกท่อถนนสุขเกษมช่วงแยกหอนาฬิกาไปแยกธนาคารกสิกรไทย

 

@ปฏิบัติงาน 4 พ.ค.2559

-ซ่อมเปลี่ยนฝาตะแกรงบ่อพักซอยข้างสำนักงานเทศบาลฯ,ซอยหน้าแฟลตตำรวจและทางเข้าวัดหนองบัวใหญ่

 

ปฏิบัติงาน 3 พ.ค. 2559  - เป่าดูดโคลนซอย ๗ กลางธงชัย ตามคำร้องฯครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

ปฏิบัติงาน 29 เม.ย. 2559  - ดูดลอกท่อระบายน้ำวันแรก ถนนยุวพัฒนาครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

ปฏิบัติงาน 27 เม.ย. 2559  - วางฝาตะแกรงดักขยะร่วมกับฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลที่รางเปิดหนองสนม, เก็บขยะรางเปิดหนองสนมคร้บ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

ปฏิบัติงาน 26 เม.ย. 2559  - ดูดโคลนสุขเกษม13หลังโอเอครับ, ทาสีตะแกรงดักขยะรางเปิดหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

 

ปฏิบัติงาน 25 เม.ย. 2559  - ดูดโคลนบ้านมั่นคงหนองแดง,หน้าร้านน้องนิด,ทางเข้าวัดหนองบัวใหญ่ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

@ ปฏิบัติงาน 7 เม.ย. 2559  - ลอกท่อซอยกลางบ้านและเก็บขยะหน้าสวนรัก, (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

@ ปฏิบัติงาน  5 เม.ย. 2559  - แก้ไขท่อระบายน้ำอุดตันน้ำไม่ไหลซอยตรงข้ามวัดกกส้มโฮงต่อเมื่อวานครับ, ดูดท่ออุดตันซอยกลางบ้านและเก็บขยะคลองรางเปิดคูเมืองครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

@ ปฏิบัติงาน  4 เม.ย. 2559  - แก้ไขท่อระบายน้ำและบ่อพักอุดต้นต่อจากวันก่อนซอยตรงข้ามวัดกกส้มโฮงครับ, ทีมรถดูดโคลนล้างเป่าฉีดโรงฆ่าสัตว์,ซอยปิ้งไก่,ถนนยุวพัฒนาช่วงหน้าโรงแรมดุสิตครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

@ปฏิบัติงาน  1 เม.ย. 2559  - แก้ไขท่อระบายน้ำและบ่อพักอุดตันซอยตรงข้ามวัอกกส้มโฮง (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

@ปฏิบัติงาน 31 มี.ค. 2559  - ทีมงานบ่อบำบัดน้ำเสียดูดลอกตะกอนระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร ต่อจากเมื่อวานครับ (ภาพโดย : เรวัต )

 

@ปฏิบัติงาน 29 มี.ค. 2559  - ดูดลอกตะกอน ระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร (ภาพโดย : เรวัต)

 

 

@ ปฏิบัติงาน 28 มี.ค. 2559  - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล จัดทำทุ่นป้องกันผักตบชวาและวัชชพืชไหลเข้าสวนบัว, วางทุ่นต่อจากภาคเช้าครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์  ขันทีท้าว)

@ปฏิบัติงาน 17 มี.ค. 2559  - ฝ่ายช่างสุขาภิบาล จัดทำทุ่นป้องกันผักตบชวาและวัชชพืชไหลเข้าสวนบัว, วางทุ่นต่อจากภาคเช้าครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์  ขันทีท้าว)

 

 

 

@ปฏิบัติงาน3 มี.ค.2559  - ซ่อมบ่อพักถนนสุขสวัสดิ์(ภาพโดย : วุฒิวัฒน์  ขันทีท้าว)

@ปฏิบัติงาน 3 มี.ค. 2559

-ซ่อมบ่อพักถนนสุขสวัสดิ์

@ปฏิบัติงาน 2 มี.ค.2559

-ดูดท่อตันซอยกลางบ้าน

@ปฏิบัติงาน 1 มี.ค. 2559

-ดูดลอกน้ำเสียเสรีไทย

-วางท่อระบายน้ำสุทธาวาสซอย 14

@ปฏิบัติงาน 19ก.พ. 2559

-ดูดน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

-ดูดลอกน้ำเสียซอยวัดแจ้ง

@ปฏิบัติงาน  18  ก.พ. 2559

-ดูดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันหลังศูนย์เครื่องจักรกล

@ปฏิบัติงาน 15 ก.พ.2559

-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บ่อบำบัด

@ปฏิบัติงาน 12 ก.พ.2559

-เป่าท่อน้ำทิ้งบขส.ใหม่

-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ

@ปฏิบัติงาน 11 ก.พ. 2559

-วางท่อระบายน้ำเรืองสวัสดิ์ซอย 1

-ฝ่ายช่างสุขาภิบาลร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภคขุดลอกคลองดินข้างวัดหนองบัวใหญ่

-เก็บต้นธูปฤาษีต่อจากวันที่ 10 ก.พ. 2559

@ปฏิบัติงาน 10 ก.พ.2559

-วางท่อระบายน้ำชุมชนหนองสนมข้างโรงเรียนเทศบาล4

-เก็บธูปฤาษี

@ปฏิบัติงาน 9 ก.พ. 2559

-วางท่อระบายน้ำถนนรัฐบำรุงชุมชนธาตุนาเวง

-เก็บธูปฤาษ๊ที่บอบำบัดน้ำเสีย

@)ปฏิบัติงาน 3 ก.พ.2559

-ลอกคลองข้างถนนเสรีไทย

@ปฏิบัติงาน 2 ก.พ.2559

-แก้ไขซอยพรเจริญ

@ปฏิบัติงาน 1 ก.พ.2559

-ดูดน้ำเสียหน้าร้านน้องนิดและทำความสะอาดโต้รุ่งบ้านรุ่งพัฒนา

-ซ่อมขอบบ่อพักและผิวจราจรหมู่บ้านไตรภพพร้อมเตรียมฝาบ่อพักค.ส.ล

 

@ปฏิบัติงาน 28 ม.ค. 2559

-ดูดล้างท่อน้ำเสียโรงฆ่าสัตว์

-ดูดลอกท่อระบายน้ำหมู่บ้านสหรุ่งเรือง

-เตรียมฝาบ่พักคสล.ที่บ่อบำบัด

@ปฏิบัติงาน 26 ม.ค.2559

-ทำความสะอาดลาดทางระบายน้ำบ่อบำบัด

@ปฏิบัติงาน 21 ม.ค. 2559

-เปลี่ยนฝาท่อบ่อพักน้ำเสียหน้าบ่อบำบัด

@ปฏิบัติงาน 20 ม.ค. 2559

-ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 19 ม.ค. 2559

-เปลี่ยนฝาท่อบ่อพักหน้าบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 18 ม.ค. 2559

-ตรวจสอบปัญหาน้ำไหลบนถนนหน้า SCG

@ปฏิบัติงาน 14 มกราคม 2559

-เยี่ยมชมบ้านประธานชุมชนนาเวงสถานที่ตรวจลดโลกร้อนด้วยมือเราของโตโยต้า

-ตรวจสอบระบบการบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 6 ม.ค. 2559

-ซ่อมฝาท่อระบายน้ำหน้าวัดพระธาตุเชิงชุม

-ดูดลอกท่อระบายน้ำถนนเรืองสวัสดิ์ช่วงหน้าวัดพระธาตุ

@)ปฏิบัติงาน 5 ม.ค. 2559

-ดูดลอกท่อถนนเจริญเมือง

@ปฏิบัติงาน 23 ธ.ค. 2558

-ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย

-ดูดลอกท่อระบายน้ำถนนเจริญเมืองหน้าไปรษณีย์สกลนคร

-ตรวจบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทร

@ปฏิบัติงาน 22 ธ.ค. 2558

-ดูดลอกท่อตามคำร้องของโรงพยาบาลสกลนคร

-ดูดลอกท่อระบายน้ำถนนเจริญเมืองช่วงธนาคารกรุงไทย

@ปฏิบัติงาน 16 ธ.ค. 2558

-ดูดลอกไขมันบ่อพักหน้าร้านอาหารถนนเจริญเมือง

-ตัดคอนกรีตสนามกีฬาเทศบาลฯเพื่อเก็บสายไฟฟ้า

@ปฏิบัติงาน 15 ธ.ค. 2558

-ดูดลอกท่อระบายน้ำถนนเจริญเมือง

@ปฏิบัติงาน 14 ธ.ค.2558

-แก้ไขท่อระบายน้ำอัดตันซอยโยธิน 1 และแก้ไขทางเดินตลาดเทศบาล

-ดูดลอกท่อหมู่บ้านซอยหนองมันปลา (ซอยอู่วิตรศิลป์)

 

-ปลูกบัวที่บ่อบึงประดิษฐ์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 11 ธค 2558

-บริการน้ำดื่มปั่นเพื่อพ่อ

-เปลี่ยนป้าย ISO 9001  บริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย

-ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสียหลังซ่อมบำรุง

@ปฏิบัติงาน 10 ธ.ค. 2558

-ดูดลอกท่อรางระบายน้ำหลังนวดแผนไทยและโรงพยาบาลสกลนคร สาขา 2

@ปฏิบัติงาน 9 ธ.ค.2558

-ดูดลอกท่อแก้ไขปัญหากลิ่นหน้าร้านลูกชิ้นน้องนิด

@ปฏิบัติงาน 8 ธ.ค. 2558

-ดูดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำรอบอาคารผู้สูงอายุ

 

@ปฏิบัติงาน 3 ธ.ค. 2558

-ปิดฝาบ่อบำบัดน้ำเสีย

-ดูดลอกท่อบ้านรุ่งพัฒนาซอย 5

@ปฏิบัติงาน 2 ธ.ค.2558

-ดูดลอกท่อรุ่งพัมนาซอย 5

-เปลี่ยนธงชาติที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 1 ธ.ค. 2558

-ดูดโคลนลอกท่อรุ่งพัฒนา 3 และวางท่อระบายน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 30 พ.ย. 2558

-เตรียมฝาบ่อพัก  ค.ส.ล.ที่บ่อบำบัดและซ่อมฝาบ่อพักบ้านมั่นคง

@ปฏิบัติงาน 26 พ.ย. 2558

-ดูดโคลนท่อระบายน้ำและวางท่อระบายน้ำธาตุดูมซอย 3

@ปฏิบัติงาน 24 พ.ย.2558

-ย้ายเครื่องสูบน้ำออกจากสระพังทอง

@ปฏิบัติงาน 23 พ.ย. 2558

-ซ่อมแซมชานรับน้ำและฝาท่อบ่อพักฟุตบาทถนนสุขเกษมและร่วมกับศูนย์เครื่องจักรกลปรับเปลี่ยนซ่อมแซมฝาตะแกรงสระพังทอง

@ปฏิบัติงาน 20 พ.ย. 2558

-ตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำเสียประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 19 พ.ย.2558

-ซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำซอยเศรษฐีรุ่งพัฒนา

@ปฏิบัติงาน 18 พ.ย.2558

-ดูดลอกท่อระบายน้ำข้างหอพักนวลจันทร์ชุมชนรุ่งพัฒนา

@ปฏิบัติงาน 17 พ.ย.2558

-เก็บแท่งปูนหน้าตลาดโต้รุ่ง

-ดูดลอกท่อระบายน้ำบ้านรุ่งพัฒนาซอย 3

@ปฏิบัติงาน 16 พ.ย. 2558

-ซ่อมฝาบ่อพักถนนสุขเกษมช่วงอึ้งกุ่ยเฮง

-ดูดลอกท่อระบายน้ำบ้านรุ่งพัฒนา 4

@ปฏิบัติงาน 13 พ.ย. 2558

-ดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 12 พ.ย.2558

-วางแนวท่อระบายน้ำและตรวจสอบระบบจุดน้ำออก

@ ปฏิบัติงาน 11 พ.ย. 2558

-ตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบบำบัดน้ำเสีย

-เทคอนกรีตซ่อมชานรับน้ำชำรุดถนนรัฐพัฒนา

-ดูดโคลนรุ่งพัฒนาซอย 4

-ดูดโคลนลอกท่อโรงแรมหนองหาร

@ ปฏิบัติงาน 27 ต.ค. 2558  

-ดูดโคลนซอยปิ้งไก่

-ดูดโคลนซอยสุขเกษม 8

@ปฏิบัติงาน 21 ต.ค. 2558

-ดูดโคลนซอยรวมใจพัฒนาบ้านรุ่งพัฒนา

-ตรวจสอบน้ำเสียหอพักตาฟา

@ ปฏิบัติงาน 20 ต.ค. 2558

-ดูดโคลนซอยหลังปั๊มเชลล์

-ซ่อมฝาบ่อพักถนนรัฐพัฒนา

- ซ่อมฝาบ่อพักถนนเรืองสวัสดิ์

-ซ่อมฝาบ่อพักถนนมรรคาลัย

 

@ ปฏิบัติงาน 19 ต.ค. 2558  - ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  16 ต.ค. 2558 - ดูดลอกท่อซอยเด่นธานี

 @ปฏิบัติงาน 15 ต.ค. 2558  - บริาัทมิราเคิลเข้าสอบเทียบเครื่องมือที่ห้องปฏิบัติการเคมี

 

@ปฏิบัติงาน 13 ต.ค. 2558 

-ดูดลอกท่อบ้านรุ่งพัฒนาซอยหมู่บ้านเด่นธานี 

@ปฏิบัติงาน 12 ต.ค. 2558 

- ตัดผิวจราจรเพื่อวางท่อข้างซอยโอเอ

@ปฏิบัติงาน 8 ต.ค. 2558

-ทำความสะอาดสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ

 

-ลดระดับฝาตะแกรงบ่อพักลานชมดาว

- ดูดโคลนรอบเมืองซอย 5

@ปฏิบัติงาน 7 ต.ค. 2558- สูบระบายน้ำหนองสนม

@ปฏิบัติงาน 6 ต.ค. 2558  - แก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลังโรงพยาบาลสกลนคร

@ ปฏิบัติงาน 5 ต.ค. 2558 -เก็บขยะหน้าตะแกรงสวนรักและวางท่อระบายน้ำทางเข้าวัดกกส้มโฮง

-วางท่อระบายน้ำทางเข้าวัดกกส้มโฮง

-เก็บขยะหน้าตะแกรงสวนรัก

@ปฏิบัติงาน 1ต.ค. 2558 -สูบน้ำหนองสนม(ภาพโดย : weerayooth)

@ปฏิบัติงาน 24 กันยายน 2558 (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์ ขันทีท้าว)

-ทำความสะอาดถนนรอบโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครสกลนคร

-ดูดลอกท่อชุมชนหน้าค่ายศรีสกุลวงศ์

@ปฏิบัติงาน 23 กันยายน 2558

-ดูดลอกท่ออุดตันชุมชนหน้าค่าย

-ปลูกผักตบชวาบ่อบึงประดิษฐ์

 

@ปฏิบัติงาน 22 กันยายน 2558  -  ปลูกบัวบึงประดิษฐ์

@ปฏิบัติงาน 21 กันยายน 2558  - วางท่อข้ามถนนเข้าบ่อขยะคำผ้กแพรวครับ, เก็บธูปฤาษี และปลูกบัวบ่อบึงประดิษฐ์ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์ ขันทีท้าว และเรวัติ ร้อยพิลา)

- วางท่อข้ามถนนเข้าบ่อขยะคำผ้กแพรวครับ

 -ปลูกบัวบ่อบึงประดิษฐ์

-เก็บธูปฤาษี

@ปฏิบัติงาน 18 กันยายน 2558  -แก้ไขเปลี่ยนฝาท่อซอยอุดมทรัพย์รุ่งพัฒนา  และเป่าล้างท่อบ้านรุ่งพัฒนา

- ปฏิบัติงาน 17 กันยายน 2558

-เปลี่ยนฝาตะแกรงหน้าธนาคารออมสินถนนใจผาสุก

 

-เปลี่ยนฝาบ่อพักถนนรัฐพัฒนา

- แก้ไขเปลี่ยนตะแกรงบ่อพักซอยข้างสกลหล่อยาง

-ปฎิบัติงาน 16 กันยายน 2558

-สนับสนุนฝ่ายสาธารณูปโภค

- ระบายน้ำหนองสนม

@ปฏิบัติงาน 15 กันยายน 2558  -  วางท่อแก้ไขการระบายน้ำชุมชนหนองทรายขาว

 -ปฏิบัติงาน 14 กันยายน 2558  แก้ไขฝาตะแกรงบ่อพักรัฐพัฒนาหน้าธกส.

@ปฏิบัติงาน 14 กันยายน 2558  - แก้ไขฝาตะแกรงบ่อพักรัฐพัฒนาหน้าธกส.

@ปฏิบัติงาน 11 กันยายน 2558  - เก็บขยะขวางทางน้ำท้ายสะพานห้วยโมงถนนนิตโย

 

@ปฏิบัติงาน 10 กันยายน 2558  - แก้ไขหน้าแฟลตตำรวจ- แก้ไขหน้าแฟลตตำรวจ

 

-ปฏิบัติงาน 9 กันยายน 2558  ระบายน้ำหนองสนม

 

@ปฏิบัติงาน 8 กันยายน 2558  - ดูดลอกเป่าท่อสกลเมืองทองหนึ่ง

-แก้ไขระบายน้ำออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาอ้อยผ่านโรงเรียนนาอ้อยถึงถนนสกล-นาแก

@ปฏิบัติงาน 5 กันยายน 2558  - ซ่อมแซมขอบบ่อพักสี่แยกบิ๊กซีถนนรอบเมือง และเปิดเครื่องสูบน้ำหนองสนม

 

@ปฏิบัติงาน 4 กันยายน 2558

- ดูดลอกท่อเก็บขยะบ่อพักน้ำหน้าสวนรัก

- ทำกาลักน้ำที่สระพังทอง

@ปฏิบัติงาน 3 กันยายน 2558

- แก้ไขการระบายน้ำแยกซอยเดชา

-  แก้ไขการระบายน้ำแยกซอยเดชา

-พร่องน้ำหนองสนม

-ปฏิบัติงานวันที่ 2 กันยายน 2558

-ดูดลอกท่อหนองมันปลาซอย 3

-  ลอกลำห้วยน้อยถนนสุขาวดี

-  ระบายน้ำหนองสนม

ปฏิบัติงานวันที่ 1 กันยายน 2558

@ดูดลอกท่อข้างร้านชาญอลูมิเนี่ยมถนนสุขเกษม

@ เก็บธูปฤาษีจากบ่อบึงประดิษฐ์

@ระบายน้ำหนองสนม

@ ปฏิบัติงาน 31 ส.ค. 58 - ลอกคลองในซอยสุขาวดี 3/1 

@ ปฏิบัติงาน 28 ส.ค. 58 - เปลี่ยนฝาตะแกรงตลาดทรัพย์สมบูรณ์หน้าเทศบาล และดูดลอกท่อ หมู่บ้านสกลรุ่งเรือง ซอย 5 

@ ปฏิบัติงาน 27 ส.ค. 58

@เก็บขยะตัดเหล็กบ่อพักรื้อกระสอบทรายราษฎร์เจริญ

@เก็บขยะบริเวณปากท่อคลองบ้านรุ่งพัฒนา

@แก้ไขน้ำท่วมข้างอู่เยี่ยมสีเสรีไทย

- ตรวจ ระบาย น้ำท่วมขัง ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฏิบัติงาน 26 ส.ค. 58

- ลอกคลองข้างถนนสกล-กาฬสินธ์ หน้าชาญมิตซู

- ซ่อมบ่อพักสี่แยกหอนาฬิกา

   - ซ่อมฝาบ่อพักหน้าร้านสกลนครสังฆภัณฑ์

   -  ดูดสิ่งปฏิกูลโรงฆ่าสัตว์

@ ปฏิบัติงาน 25 ส.ค. 58

- ดูดลอกท่อ สกลเมืองทอง

-ดูดลอกท่อหน้าร้านน้องนิด

@ ปฏิบัติงาน 24 ส.ค. 58

- เปลี่ยนฝาตะแกรงสุทธาวาส2/12

  - บ้านรุ่งพัฒนา

  - ลอกคลองข้างถนนสกล-นครพนม

@ ปฏิบัติงาน 22 ส.ค. 58

   - แก้ไขฝาบ่อพักข้างโรงพยาบาลและเปรมปรีดาซอย 3

 

@ ปฏิบัติงาน 21 ส.ค. 58

   - แก้ไข ท่อระบายน้ำ ซอยหนองทุ่งมั่ง ถนนเสรีไทย (ต่อ)

@ ปฏิบัติงาน 19 ส.ค. 58

    - แก้ไขน้ำท่วมซอยหนองทุ่งมั่ง ถนนเสรีไทย

    - ดูดลอกท่อตลาดหน้าเทศบาล

    - ดูดลอกท่อซอยปิ้งไก่ครับ

@ ปฏิบัติงาน 18 ส.ค. 58

   - วางท่อซอยหนองทุ่งมั่ง

   - ดูดลอกท่อซอยหลังเทศบาล

   - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ตรวจสอบคุณภาพนำ้บ่อบำบัดน้ำเสีย

   -  เปลี่ยนตะแกรงเหล็กสำรองหน้าเรือนจำ

ปฏิบัติงาน 15 ส.ค. 58

ปฏิบัติงาน 14 ส.ค. 58

 @ ดูดลอกท่ออุดตัน สุขเกษมซอย 8 

 @ แก้ไขฝาตะแกรงหน้า ธกส. ถนน รัฐพัฒนา 

ปฏิบัติงาน 13 ส.ค. 58

@ ลงท่อเมตรเพิ่มอีกแถวข้างร้านครัวบัวทอง

@ ลอกท่ออุดตันซอยหน้าหอพักปราชญ์สกล  ถนนนิตโย

@ คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว...ที่โรงบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร ประจำสัปดาห์

@ กำลังเร่งซ่อมเครื่องสูบน้ำฝน

@ ล้าง เปลี่ยนสารกรอง เครื่องกรองน้ำของบ่อบำบัด ใครแวะเวียนไปแถวนั้น จะได้บริโภคน้ำที่สะอาดเด้อ

@ วางท่อเพิ่มหนึ่งแถวหน้า 909 วันที่ 10 ส.ค. 58

@ ลอกปากท่อสายสกลนครไปนครพนม

@ ลอกคลองหน้า909

@ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหาร(Mangement Review)  ครั้งที่  1/2558  ในระบบบริหารงานคุณภาพ ISO  9001

วันพฤหัสบดีที่  6  สิงหาคม  2558 เวลา  14.00  น.  ณ  ห้องประชุมสุขเกษม  ชั้น 5  อาคารสำนักงานเทศบาลนครสกลนคร

@ แก้ไขน้ำท่วมซอยแยกธรรมกุล

@ หนองมันปลาซอย 2 ดำเนินการเสร็จแล้ว

@ ลอกท่ออุดตันซอยหน้าโรงสีใหญ่

@ แก้ไขหลังท่อหน้าแฟลตตำรวจ

@ วางแผ่นปูนที่ขุดวางท่อหนองทุ่งมั่งครับ

@ ดูด ลอกท่อ หมู่บ้านไตรภพ

@ ขุดวางท่อ แก้ไขน้ำท่วมขัง ซอยหนองทุ่งมั่ง ถนนเสรีไทย (ต่อ) วันที่ 5 ส.ค. 58

@ ดูด ลอกท่อระบายน้ำ ถนนสันติธรรม ชุมชนสกลเมืองทอง

@ ดูด ลอกท่อสกลเมืองทอง

@ แก้ไขน้ำท่วมขัง ซอยหนองทุ่งมั่ง ถนนเสรีไทย

@ แก้ไขน้ำท่วมท้ายซอยสุขาวดี3/3

@ สำรวจ น้ำท่วมขัง ตามที่ได้รับแจ้งร้องเรียน

@ เข้าเวรเฝ้าสถานีสูบน้ำ เหตุการณ์ปกติ เปิดเครื่องสูบ1ตัว ตั้งแต่ตี3 ระดับน้ำทรงตัว

@ แก้ไขระบายน้ำใกล้สี่แยกเสรีไทตัดสุขาวดี ชุมชนหนองทรายขาว

@ แก้ไขบ่อพักซอยน้ำคำ ชุมชนนาเวง

งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยโยธิน1 

งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่ ดำเนินการแก้ไขแก้ไขฝาบ่อพัก ถนนประชาราษฎร์ (หน้าคลีนิกหมอนัฐพงษ์)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่ พร้อมเครื่องจักรกล ดำเนินการแก้ไขน้ำท่วมขัง บริเวณหน้าแฟลตตำรวจ เขตเทศบาลนครสกลนคร