Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 22 มี.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคเตรียมพร้อมงานรับเสด็จ ฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 มี.ค. 61 - ซ่อมถนนข้างป่าไม้ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 16 ก.พ. 61 - ทำความสะอาดสถานที่ (ภาพโดย : พลังจิต)

2

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ก.พ. 61 - ซ่อมถนน รอบ ม.ราชภัฏ, ตัดต้นไม้ร่วมงานป้องกัน, ซ่อมถนนสมพงษ์และทรัพย์เจริญครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 13 ก.พ. 61 - เตรียมรับเสด็จ, ซ่อมถนนประชาอุทิศ, ซอบสมพงษ์ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 27 ม.ค. 61 - ซ่อมทางเท้ามรรคาลัยครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 24 ม.ค. 61 - ซ่อมทางเท้ามรรคาลัยครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 22 ม.ค. 61 - ซ่อมไหล่ทางหมู่บ้านดิลก ครับ (ภาพโดย : พลังงจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 19 ม.ค. 61 - ซ่อมถนนสุขาวดีและถนนดิลก (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ม.ค. 61 - ซ่อมถนนสุขาวดีและถนนดิลก (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 17 ม.ค. 61 - ซ่อมแซมถนนในชุมชนรุ่งพัฒนา 1 (ภาพโดย : jaroon)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ม.ค. 61 - เทคอนกรีต ซ่อมถนนในสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 11 ม.ค. 61 - เตรียมงานกาชาด (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 10 ม.ค. 61 - ซ่อมถนนยุวพัฒนา และหนองมันปลาซอย 10 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 9 ม.ค. 61 - ปรับไหล่ทางรัฐบำรุง และซ่อมถนนสันติยุบตัวครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 8 ม.ค. 61 - ซ่อมทางเท้าสุขสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 5 ม.ค. 61 - ปรับถนนห้วยเดียกโค้งแรกเสร็จเรียบร้อยครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 4 ม.ค. 61 - ปรับผิวถนนข้างราชภัฏ, ซ่อมถนนในสวนสมเด็จ และปรับถนนห้วยเดียก (ภาพโดย : พลังจิต)

- ปรับผิวถนนข้างราชภัฏ

- ซ่อมผิวถนนสวนสมเด็จ

- ปรับถนนห้วยเดียก

 

ปฏิบัติงานวันที่ 30 ธ.ค. 60 - ฝ่ายช่างสุขาภิบาลร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งกล้องวงจรปิด สนามมิ่งเมือง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 28 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนรัฐบำรุงครับ และติดตั้งตัวหนังสือสวัสดีปีใหม่ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 22 ธ.ค. 60 - ซ่อมทางเดินรอบหนองทรายขาว, ทางเท้าถนนสุขสวัสดี์, เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ประดับตกแต่งเทศกาลคริสมาสต์ครับ

- ซ่อมทางเท้าถนนสุขสวัสดี์ครับ

- ซ่อมทางเท้าถนนสุขสวัสดี์ครับ

 

- เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่ 21 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนนํ้าเผ และทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนนํ้าเผ

- ซ่อมทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์

 

ปฏิบัติงานวันที่ 20 ธ.ค. 60 - ซ่อมทางเท้าประตูเมือง, ทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์ครับ

- ซ่อมทางเท้าประตูเมือง

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- หนองมันปลา 13 ครับ

- รุ่งพัฒนาซอย 5 ครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่ 16 ธ.ค. 60 - เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ธ.ค. 60 - เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 14 ธ.ค. 60 - เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 12 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร

 

- ชุมชนนาอ้อย

 

ปฏิบัติงานวันที่  8 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซอยสุขสันติ์ หน้าค่ายครับ

- วัดกกส้มโฮง

- หนองมันปลา

- ซอยบัวบาน 1

 

ปฏิบัติงานวันที่  6 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนซอยหนองมันปลาซอย 4, 9 ประชาอุทิศซอย 9 (ภาพโดย : พลังจิต)

- หนองมันปลา 4

- หนองมันปลา 9

- ประชาอุทิศ 9

 

ปฏิบัติงานวันที่  4 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนน หนองมันปลาซอย 4 และชุมชนหนองสนมครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน หนองมันปลาซอย 4

- ชุมชนหนองสนม

 

ปฏิบัติงานวันที่  1 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนกลางสวัสดิ์นาเวง และห้วยโมงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนห้วยโมงครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  30 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนซอยรวมญาต (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  29 พ.ย. 60 - ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2 (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  28 พ.ย. 60 - ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2 , ทางเข้า บขส.2 และหลังโรบินสัน (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2

- ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2 , ทางเข้า บขส.2 และหลังโรบินสัน (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  27 พ.ย. 60 - ซ่อมถนน หน้า บขส.2 และรุ่งพัฒนา 1 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน หน้า บขส.2

- ซ่อมถนน รุ่งพัฒนา 1 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  25 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนซอยทรัพย์เจริญ, ถมมเศษปูนหลังเมรุ วัดกกส้มโฮง และถมเศษปูนกั้นดินห้วยโมง (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนซอยทรัพย์เจริญ

- ถมมเศษปูนหลังเมรุ วัดกกส้มโฮง

- ถมเศษปูนห้วยโมงครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  23 พ.ย. 60 - ถมเศษปูน กั้นดิน ห้วยโมงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  22 พ.ย. 60 - ตรวจสอบถนนทางเข้า บขส.2, ตรวจสอบถนนนาเวง, ทาสีศาลฯ และปรับที่ขายสินค้าตลาดบายพลาสครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

p>

 

ปฏิบัติงานวันที่  16 พ.ย. 60 - จัดขอบคันหิน (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  15 พ.ย. 60 - วางที่กั้นรถ, วางแผนตัดเหล็ก หลังจากเอาเสาไฟหน้าคูหมากเสื่อออก, เก็บ, ปรับลานจอดรถบายพาส, ซ่อมถนนประชาราษฏร์ และย้ายที่พักผู้โดยสารครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- วางที่กั้นรถ

- วางแผนตัดเหล็ก หลังจากเอาเสาไฟหน้าคูหมากเสื่อออก

- เก็บ

- ปรับลานจอดรถ ตลาดบายพาส

- ซ่อมถนนประชาราษฎร์

- ย้ายที่พักผู้โดยสาร

 

ปฏิบัติงานวันที่  14 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนประชาราษฏร์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  13 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนประชาอุทิศ

- ซ่อมถนนทางเข้าวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง

 

ปฏิบัติงานวันที่  10 พ.ย. 60 - ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  9 พ.ย. 60 - วางแท่งปูนกั้นรถ, ซ่อมหลุม, ซ่อมป้าย, ทาสีรั้วศาลพ่อมเหสักข์ (ภาพโดย : พลังจิต)

- วางแท่นปูนกั้นรถสวนหนองทรายขาว

- ซ่อมหลุมสุขเกษม 10

- ทาสีรั้วศาลพ่อมเหสักข์

 

ปฏิบัติงานวันที่  7 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน ซอยเสรีไทย 9

- ซ่อมถนน ซ่อมถนนรัฐบำรุงครับ

- ซ่อมถนน ทางเข้าวัดดงพัฒนาครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  6 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนดงพัฒนา 6 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน ซอย ทรัพย์เจริญครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  2 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมประชาอุทิศ 7 ครับ

- ถนนข้างบ่อบำบัดครับ

- ซ่อมประชาอุทิศ 5 ครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  1 พ.ย. 60 - ตัดแต่งกิ่งไม้, ซ่อมผิวถนนลาดยาง และผิวถนนลูกรังคูเมือง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  31 ต.ค. 60 - ตัดกิ่งไม้ และซ่อมผิวสวนสมเด็จฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  30 ต.ค. 60 - ซ่อมถนนชุมชนนาเวง, ซ่อมผิวสวนสมเด็จฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนชุมชนนาเวง

- ซ่อมผิวสวนสมเด็จฯ

 

ปฏิบัติงานวันที่  24 ต.ค. 60 - ซ่อมทางเดินหน้ากาชาด (ภาพโดย : พลังจิต)

- ตัดแต่งกิ่งไม้ (ภาพโดย : พลังจิต)

ปฏิบัติงานวันที่  19 ต.ค. 60 - ซ่อมถนน (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ตัดแต่งกิ่งไม้ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  18 ต.ค. 60 - ซ่อมถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  9 ต.ค. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน รัฐบำรุง ครับ

- ซ่อมถนน แยกตะวันแดง ครับ

- ซ่อมถนน ประชาอุทิศ ครับ

- ซ่อมถนน บขส.2 ครับ