Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 28 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนหลังเทศบาล, ชุมชนหนองสนมครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหลังตลาดบายพลาสครับ ฯ , ถนน บขส. 2 และหนองมันปลา 3 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนภายในสำนักงานเทศบาล ฯ , ถนนมรรคาลัยและ บขส. 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 25 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งเวที (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 24 ก.ย. 61 ซ่อมถนนชุมชนหนองแดง , ถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมหลังคาโรงจอดรถ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 21 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมอัฒจันทร์และซ่อมถนนชุมชนนาอ้อย ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 20 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมอัฒจันทร์ และซ่อมถนนรุ่งพัฒนา 5 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมอัฒจันทร์และซ่อมถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 18 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ระบายน้ำซอยหนองมันปลา 3 , ซ่อมอัฒจันทร์ และซ่อมถนนกำจัดภัย ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 14 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมอัฒจันทร์, ซ่อมถนนวิรินดาและถนนไอทียู ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมพี้นที่ปะรำ, ประตู 2,3 สวนสมเด็จ, ซ่อมถนนไอทียู และซ่อมห้องน้ำ สำนักงาน ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมอัฒจันทร์, ซ่อมถนนวิรินดา, คำสะอาด 10 และถนนไอทียู ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บอัฒจันทร์ที่สกลราช 2, ซ่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซ่อมอัฒจันทร์, ปรับบริเวณพาณิชย์เก่า, เตรียมปะรำ, ซ่อมถนนข้างโรงแรมหนองหารและถนนคูเมือง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมอัฒจันทร์ และสำรวจห้องน้ำ สำนักงาน ฯ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้าแฟลตตำรวจและ ถนนไอทียู ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 ก.ย. 61 ซ่อมถนนชุมชนหนองหารหลวง และแยกตะวันแดงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน ไอทียู และใช้เครื่องจักรกลเรือกำจัดผังตบชวา ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนนาเวงและถนน ไอทียู ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ก.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนทางเข้า บขส.2 และร่วมกับงานป้องกัน ฯ ตัดต้นไม้ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 31 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมกับงานป้องกันตัดต้นไม้ชุมชนดงพัฒนา, ซ่อมถนนรัฐบำรุง, ซอยภูธร, รื้อผนังคอนกรีตลานคนเมือง ครับครับ(ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 29 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ลอกร่องระบายน้ำ และเคลียร์พื้นที่ลานคนเมือง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนน้ำเผ, แยกตะวันแดง, รัฐบำรุงซอย 3 , ข้าง ม.ราชภัฏ, ซ่อมตลิ่งหนองสนม และหน้า หน้า กศน. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 25 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ทาสีหลังคาป้าย, ซ่อมป้าย และซ่อมถนนหน้า รร. ท.4 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 24 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ถมไหล่ทางหนองสนม และลงลูกรัง เกลี่ย บดอัด ที่จอดรถตลาดบายพาส, ถนนสุขสวัสดิ์ซอย 4 และทางเข้า บขส.2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 23 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวถนนทางเข้า บขส.2, ถนนเจริญเมือง และสำรวจหนองสนม ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตัดต้นไม้ล้ม ที่ชุมชนนาอ้อย, ใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยกองวัสดุที่บายพาส, ซ่อมผิวเจริญเมืองซอย 3 และซ่อมถนนทางเข้า บขส. 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 20 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 18 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนประชาอุทิศ, ถนนเจริญเมืองและร่วมกับงานป้องกัน ฯ ตัดต้นไม้ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 16 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณปโภค ตัดตอไม้ข้างเทคนิค, ซ่อมผิวถนนแยกบิ๊กซี, แยกตะวันแดงและซ่อมถนนข้างป่าไม้ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

 

วันที่ 10 ส.ค. 61 ซ่อมถนนรัฐบำรุง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสกล - นาแก ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 ส.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง นำฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมกับโยธา ตรวจสอบออกแบบปรับปรุงสวนสมเด็จ และฝ่ายสาธารณูปโภคซ่อมถนนแวงใหญ่ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนจุดสูบนํ้าหนองสนม และปรับผิวทางเข้าบ่อขยะฯ บ้านคำผักแพว ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนในบริเวณสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนในบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 ส.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 31 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ใช้รถเครนวางแบริเออร์ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)


 

วันที่ 26 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค รายงานความคืบหน้าการเตรียมสถานที่ ฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 24 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคออกสำรวจ ตรวจสอบพื้นที่ หลังหมู่บ้านเอื้ออาทรครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 23 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค วางแบริเออร์, รัฐบำรุง, หน้า บขส. ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 21 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนมรรคาลัย และเตรียมยางเก่า ทำธนาคารนํ้า ชุมชนบ้านรุ่ง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 20 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวถนนคูเมือง, แยกวิทยากรองน้ำ, แยกกกส้มโฮง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 18 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ย้ายชั้นวางของโรงรับจำนำ และซ่อมถนนสกลนคร-นาแก ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกไฟแดงกกส้มโฮง, ปากซอยประชาอุทิศ 13 , รุ่งพัฒนาครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 14 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน จัดตกแต่งดูและสวน ฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน รุ่งพัฒนา, หน้าปตท.ป่าไม้, ไอทียู, เตรียมแผงกั้นลานชมดาว, ซ่อมถนนรอบเมือง และรัฐบำรุง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคซ่อมถนนทางเข้าสำนักสงฆ์นาอ้อย, เก็บอัฒจันทร์โรงเรียน ท.4 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

วันที่ 11 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรุ่งพัฒนา, ถนนไอทียู, สำนักสงฆ์นาอ้อย, ทาสีซุ้ม, ประติมากรรม,ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บป้ายประตูเมือง, ซ่อมถนนสำนักสงฆ์นาอ้อย, รุ่งพัฒนา, สุขเกษมซอย 10 และสำรวจจุดทำธนาคารนํ้า ชุมชนรุ่งพัฒนาครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับทางลงเรือปั่นสวนสมเด็จ, ย้ายแบริเออร์, ย้ายป้าย ถนน ต.พัฒนา, ปรับพื้นทรายสนามเด็กเล่น, ปรัลเกลี่ยผิวลานจอดรถตลาดบายพาส ครับ(ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 6 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนทางเข้า บขส. 2, ถนนประชาอุทิศ, สำรวจตรวจสอบพื้นผิวหน้าตลาดบายพลาสเตรียมปรับผิว และข้าง ม.ราชภัฏครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซุมชนนาอ้อย และชุมชนนาเวงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนนาเวง, ชุมชนหนองสนม และประดับธง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนธรรมกุล, ซ่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ, ซ่อมผิวแวงใหญ่ และทาสีป้าย ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

p>

 

วันที่ 2 ก.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรุ่งพัฒนา,ดาดคอนกรีตไหล่ทางถนนรัฐบำรุง และตรวจงานสวน ฯ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 29 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนธาตุดุม และทำกันตลิ่งห้วยนาหลุมครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 28 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ทำกันตลิ่งห้วยนาหลุม ตรวจสานสาธารณะ, ซ่อมถนนชุมชนนาเวง และทำความสะอาดลงสีใหม่เรียบร้อย ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขาวดี 8, คืนผิวหน้าประตู 3 สวนสมเด็จ, เก็บขอนไม้ในสวนสมเด็จ และทำที่กันนํ้าเซาะห้วยนาหลุม ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 23 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมกับ งานศูนย์ ฯ ซ่อมเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น สระพังทอง และควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 23 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมกับ งานศูนย์ ฯ ซ่อมเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น สระพังทอง และควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

22 รูปภาพ · Updated ประมาณ 1 นาทีที่แล้ว วันที่ 22 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้าโรงเรียนเทศบาล 4 , เจาะพื้นรอบเสาไฟฟ้าเตรียมย้ายเสา, ตรวจความเรียบร้อยของธงตามเส้นทางเสด็จ ฯ , ย้ายจุด และซ่อมเครื่องเล่นสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 21 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคซ่อมถนนชุมชนหนองสนม, ถนนหน้าโรงเรียนนาเวง, ถนนกลางสวัสดิ์ และเก็บแบริเออร์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ประดับธงเส้นทางเสด็จ และซ่อมผิวถนนประตู 2 สวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต

 

วันที่ 18 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ปรับพื้นที่เตรียมเทคอนกรีตซ่อมถนนซอยนาอ้อย และเทคอนกรีตซ่อมถนนหน้าโรงเรียนอนุบาล ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 16 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมตลิ่ง ถนน ฯ รอบสระพังทอง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 15 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรุ่งพัฒนา และทำผนังกันนํ้าเซาะห้วยนาหลุม ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 14 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรุ่งพัฒนา ถนนรัฐบำรุง 4 และซ่อมประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 13 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนรุ่งพัฒนา, ตัดต้นไม้และซ่อมถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกนาอ้อย, หนองทรายขาว, ร่วมกับงานป้องกันตัดต้นไม้, และซ่อมถนนหน้าโรงเรียนอนุบาล (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกนาอ้อย, เก็บกิ่งไม้ ต้นไม้ และซ่อมถนนหน้าโรงเรียนอนุบาล ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 มิ.ย. 61 งานทาง ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค ให้บริการประชาชน, ซ่อมถนนรุ่งพัฒนา, ร่วมกับงานวิศวกรรมจราจร วางแบริเออร์แยกกกส้มโฮง และซ่อมถนนรัฐบำรุงซอย 4 ครับ (ภาพโดย : เรวัต, พลังจิต)

 

วันที่ 6 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค สำรวจห้วยนาหลุม, ซ่อมถนน ชุมชนหนองแดง รุ่งพัฒนา, ซ่อมถนนรัฐบำรุ่งซอย 4 และซอยข้างสวนไม้หอมครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- สำรวจห้วยนาหลุม

- ซ่อมถนนชุมชนหนองแดงและรุ่งพัฒนา

- ซ่อมถนนรัฐบำรุ่งซอย 4 และซอยข้างสวนไม้หอมครับ

 

วันที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 15.36 น. ฝ่ายสาธารณูปโภค ออกสำรวจน้ำท่วมขัง และน้ำรอการระบายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนร่วมใจพัฒนา, ถนนโค้งรอบสระพังทอง, ทางเท้า บขส.2 และซอยสันติสุข ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนในชุมชนธาตุดุม 3 และ บขส. 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ตรวจงานร่วมโยธา, ซ่อมถนนทางเข้าวัดพระธาตุนารายเจงเวง, ตัดต้นไม้ที่สรรพกรอำเภอ, ซ่อมถนนรัฐบำรุง, และซ่อมทางเข้า บขส. 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 31 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนรอบเมืองซอย 7 และ บขส. 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 30 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บป้ายผ้าวันวิสา , ซ่อมถนนสมพงษ์, ถนนทรัพย์เจริญ และหน้าอนุบาลครับ(ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 28 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค คืนผิวถนนสุขาวดีครับ , ติดป้ายที่เหลือ และซ่อมถนนหน้าโรงแรมหนองหารครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกกกส้มโฮง และซ่อมถนนสุขาวดีครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 25 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนข้างปูปลาจุ่ม, ถนนยุวพัฒนา, ข้างโรงกลึงพัฒนา ,ตรวจสอบหลังท่อทรุดถนนสุขาวดีครับ และปลี่ยนหลอดไฟวัดพระธาตุครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 23 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนหน้าโรงเรียนอนุบาล , ย้ายต้นไม้ล้มออกจากสวนสมเด็จ และล้างถนนหน้าอนุบาลครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค และฝ่ายช่างสุขาภิบาล ร่วมกับแขวงการทางสกลนคร วางแผนป้องกันนํ้าท่วม ชุมชนรุ่งพัฒนา และตัดต้นไม้ที่สวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 17 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ออกสำรวจสภาพความเสียหาย ระบบสาธารณูปโภค ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ที่เกิดจากพายุฝน ช่วงบ่ายวันนี้ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, สุปวุฒิ)

 

วันที่ 16 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ลงลูกรัง ปรับผิวจราจรภายในสุสานสุขสวัสดิ์ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมตลิ่ง สวนสมเด็จครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 11 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนนาเวงครับ และซ่อมถนนใสสว่าง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 10 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอยแวงใหญ่และซ่อมผิวถนนคูเมือง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 9 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวข้างโรงเรียนอนุบาลดอกบัว ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 8 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนซอย 3 หนองมันปลา, ถนนแวงใหญ่ และถมไหล่ทางทางแยกตะวันแดง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 7 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน บขส.2 , ทางเท้าข้าง โรงเรียนเชิงชุม และถนนใสสว่างครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 5 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนแยกสกลราชครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 4 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนในเขต ฯ และตรวจงานสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมซอยนวลมณีแวงใหญ่, ซ่อมทางเท้าถนนเรืองสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนข้างโลตัส, ปรับผิวซอยนวลมณีครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 1 พ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมปรับปรุงถนนชุมชนมะขามป้อม และซ่อมท่อตลาดบายพลาส ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 30 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมทางเท้า ถนนกำจัดภัย ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 28 เม.ย. 61 งานซ่อมบำรุงทาง หารอยท่อแตกตลาดบายพลาสและซ่อมถนนซอยอุดมทรัพย์ รุ่งพัฒนาครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมผิวคูเมืองตัดเจริญเมืองครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

 

 

วันที่ 24 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ร่วมกันพัฒนาบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล เนื่องในวันเทศบาล (ภาพโดย : พลังจิต)


 

วันที่ 20 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน ไอทียู, ตัดต้นไม้ร่วมงานป้องกัน และล้างบริเวณตลาดสดบายพาส ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 19 เม.ย. 61 งานซ่อมบำรุงทาง ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนชุมชนรุ่งพัฒนา และถนนชุมชนหนองทรายขาว ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 3 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 2 เม.ย. 61 งานทาง ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสันติธรรม, ชุมชนแวงใหญ่,ชุมชนวัดป่าและ ชุมชนนาเวง ในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 31 มี.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เคลียพี้นที่เตรียมสร้างเรือนเพาะชำ และปรับพื้นที่บ้านไฟไหม้ชุมชนรุ่งพัฒนา ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 29 มี.ค. 61 งานทาง ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อม ถนนซอย ในเขตชุมชนนาอ้อยครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 28 มี.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บวัสดุอุกรณ์ และซ่อมผิวถนนซอยประชาอุทิศ 7 (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 27 มี.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคและฝ่ายช่างสุขาภิบาล ช่วยเหลือเก็บเศษบ้านเพลิงไหม้ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 26 มี.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เก็บผักตบชวา ที่คูสุด ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 24 มึ.ค. 61 ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 22 มี.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคเตรียมพร้อมงานรับเสด็จ ฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

วันที่ 12 มี.ค. 61 - ซ่อมถนนข้างป่าไม้ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 16 ก.พ. 61 - ทำความสะอาดสถานที่ (ภาพโดย : พลังจิต)

2

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ก.พ. 61 - ซ่อมถนน รอบ ม.ราชภัฏ, ตัดต้นไม้ร่วมงานป้องกัน, ซ่อมถนนสมพงษ์และทรัพย์เจริญครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 13 ก.พ. 61 - เตรียมรับเสด็จ, ซ่อมถนนประชาอุทิศ, ซอบสมพงษ์ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 27 ม.ค. 61 - ซ่อมทางเท้ามรรคาลัยครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 24 ม.ค. 61 - ซ่อมทางเท้ามรรคาลัยครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 22 ม.ค. 61 - ซ่อมไหล่ทางหมู่บ้านดิลก ครับ (ภาพโดย : พลังงจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 19 ม.ค. 61 - ซ่อมถนนสุขาวดีและถนนดิลก (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ม.ค. 61 - ซ่อมถนนสุขาวดีและถนนดิลก (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 17 ม.ค. 61 - ซ่อมแซมถนนในชุมชนรุ่งพัฒนา 1 (ภาพโดย : jaroon)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ม.ค. 61 - เทคอนกรีต ซ่อมถนนในสวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 11 ม.ค. 61 - เตรียมงานกาชาด (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 10 ม.ค. 61 - ซ่อมถนนยุวพัฒนา และหนองมันปลาซอย 10 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 9 ม.ค. 61 - ปรับไหล่ทางรัฐบำรุง และซ่อมถนนสันติยุบตัวครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 8 ม.ค. 61 - ซ่อมทางเท้าสุขสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 5 ม.ค. 61 - ปรับถนนห้วยเดียกโค้งแรกเสร็จเรียบร้อยครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 4 ม.ค. 61 - ปรับผิวถนนข้างราชภัฏ, ซ่อมถนนในสวนสมเด็จ และปรับถนนห้วยเดียก (ภาพโดย : พลังจิต)

- ปรับผิวถนนข้างราชภัฏ

- ซ่อมผิวถนนสวนสมเด็จ

- ปรับถนนห้วยเดียก

 

ปฏิบัติงานวันที่ 30 ธ.ค. 60 - ฝ่ายช่างสุขาภิบาลร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภค ติดตั้งกล้องวงจรปิด สนามมิ่งเมือง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 28 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนรัฐบำรุงครับ และติดตั้งตัวหนังสือสวัสดีปีใหม่ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 22 ธ.ค. 60 - ซ่อมทางเดินรอบหนองทรายขาว, ทางเท้าถนนสุขสวัสดี์, เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ประดับตกแต่งเทศกาลคริสมาสต์ครับ

- ซ่อมทางเท้าถนนสุขสวัสดี์ครับ

- ซ่อมทางเท้าถนนสุขสวัสดี์ครับ

 

- เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่ 21 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนนํ้าเผ และทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนนํ้าเผ

- ซ่อมทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์

 

ปฏิบัติงานวันที่ 20 ธ.ค. 60 - ซ่อมทางเท้าประตูเมือง, ทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมทางเท้าถนนสุขสวัสดิ์ครับ

- ซ่อมทางเท้าประตูเมือง

 

ปฏิบัติงานวันที่ 18 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- หนองมันปลา 13 ครับ

- รุ่งพัฒนาซอย 5 ครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่ 16 ธ.ค. 60 - เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 15 ธ.ค. 60 - เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 14 ธ.ค. 60 - เตรียมงานประดับตกแต่งเทศกาลแห่ดาว ช่วงวันคริสมาสต์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่ 12 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- สนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร

 

- ชุมชนนาอ้อย

 

ปฏิบัติงานวันที่  8 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซอยสุขสันติ์ หน้าค่ายครับ

- วัดกกส้มโฮง

- หนองมันปลา

- ซอยบัวบาน 1

 

ปฏิบัติงานวันที่  6 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนซอยหนองมันปลาซอย 4, 9 ประชาอุทิศซอย 9 (ภาพโดย : พลังจิต)

- หนองมันปลา 4

- หนองมันปลา 9

- ประชาอุทิศ 9

 

ปฏิบัติงานวันที่  4 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนน หนองมันปลาซอย 4 และชุมชนหนองสนมครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน หนองมันปลาซอย 4

- ชุมชนหนองสนม

 

ปฏิบัติงานวันที่  1 ธ.ค. 60 - ซ่อมถนนกลางสวัสดิ์นาเวง และห้วยโมงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนห้วยโมงครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  30 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนซอยรวมญาต (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  29 พ.ย. 60 - ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2 (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  28 พ.ย. 60 - ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2 , ทางเข้า บขส.2 และหลังโรบินสัน (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2

- ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2 , ทางเข้า บขส.2 และหลังโรบินสัน (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  27 พ.ย. 60 - ซ่อมถนน หน้า บขส.2 และรุ่งพัฒนา 1 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน หน้า บขส.2

- ซ่อมถนน รุ่งพัฒนา 1 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  25 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนซอยทรัพย์เจริญ, ถมมเศษปูนหลังเมรุ วัดกกส้มโฮง และถมเศษปูนกั้นดินห้วยโมง (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนซอยทรัพย์เจริญ

- ถมมเศษปูนหลังเมรุ วัดกกส้มโฮง

- ถมเศษปูนห้วยโมงครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  23 พ.ย. 60 - ถมเศษปูน กั้นดิน ห้วยโมงครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  22 พ.ย. 60 - ตรวจสอบถนนทางเข้า บขส.2, ตรวจสอบถนนนาเวง, ทาสีศาลฯ และปรับที่ขายสินค้าตลาดบายพลาสครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

p>

 

ปฏิบัติงานวันที่  16 พ.ย. 60 - จัดขอบคันหิน (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  15 พ.ย. 60 - วางที่กั้นรถ, วางแผนตัดเหล็ก หลังจากเอาเสาไฟหน้าคูหมากเสื่อออก, เก็บ, ปรับลานจอดรถบายพาส, ซ่อมถนนประชาราษฏร์ และย้ายที่พักผู้โดยสารครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- วางที่กั้นรถ

- วางแผนตัดเหล็ก หลังจากเอาเสาไฟหน้าคูหมากเสื่อออก

- เก็บ

- ปรับลานจอดรถ ตลาดบายพาส

- ซ่อมถนนประชาราษฎร์

- ย้ายที่พักผู้โดยสาร

 

ปฏิบัติงานวันที่  14 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนประชาราษฏร์ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  13 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนประชาอุทิศ

- ซ่อมถนนทางเข้าวัดพระธาตุนารายณ์เจงเวง

 

ปฏิบัติงานวันที่  10 พ.ย. 60 - ซ่อมถนน คำสะอาดซอย 2 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  9 พ.ย. 60 - วางแท่งปูนกั้นรถ, ซ่อมหลุม, ซ่อมป้าย, ทาสีรั้วศาลพ่อมเหสักข์ (ภาพโดย : พลังจิต)

- วางแท่นปูนกั้นรถสวนหนองทรายขาว

- ซ่อมหลุมสุขเกษม 10

- ทาสีรั้วศาลพ่อมเหสักข์

 

ปฏิบัติงานวันที่  7 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน ซอยเสรีไทย 9

- ซ่อมถนน ซ่อมถนนรัฐบำรุงครับ

- ซ่อมถนน ทางเข้าวัดดงพัฒนาครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  6 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนดงพัฒนา 6 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน ซอย ทรัพย์เจริญครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  2 พ.ย. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมประชาอุทิศ 7 ครับ

- ถนนข้างบ่อบำบัดครับ

- ซ่อมประชาอุทิศ 5 ครับ

 

ปฏิบัติงานวันที่  1 พ.ย. 60 - ตัดแต่งกิ่งไม้, ซ่อมผิวถนนลาดยาง และผิวถนนลูกรังคูเมือง (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  31 ต.ค. 60 - ตัดกิ่งไม้ และซ่อมผิวสวนสมเด็จฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  30 ต.ค. 60 - ซ่อมถนนชุมชนนาเวง, ซ่อมผิวสวนสมเด็จฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนชุมชนนาเวง

- ซ่อมผิวสวนสมเด็จฯ

 

ปฏิบัติงานวันที่  24 ต.ค. 60 - ซ่อมทางเดินหน้ากาชาด (ภาพโดย : พลังจิต)

- ตัดแต่งกิ่งไม้ (ภาพโดย : พลังจิต)

ปฏิบัติงานวันที่  19 ต.ค. 60 - ซ่อมถนน (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

- ตัดแต่งกิ่งไม้ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  18 ต.ค. 60 - ซ่อมถนนประชาอุทิศครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

 

ปฏิบัติงานวันที่  9 ต.ค. 60 - ซ่อมถนนในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต)

- ซ่อมถนน รัฐบำรุง ครับ

- ซ่อมถนน แยกตะวันแดง ครับ

- ซ่อมถนน ประชาอุทิศ ครับ

- ซ่อมถนน บขส.2 ครับ