Get Adobe Flash player

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เสริมลูกรังและปรับเกลี่ยถนนภายในบ่อกำจัดขยะ, กำจัดขยะฯ ปกติประจำวันครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 18 ก.ย. 61 งานกำจัดขยะ ฯ ตัดหญ้ารอบๆอาคารเครื่องชั่ง นน.รถขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 13 ก.ย. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เก็บขยะที่ปลิวลงบ่อบำบัดน้ำเสียออก ณ ศูนย์จัดการมูลฝอยรวม ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 7 ก.ย. 61 งานกำจัดขยะ ฯ รายงานข้อมูลกำจัดขยะ ฯ ณ ศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครสกลนคร (ข้อมูลโดย : เรวัต)

 

วันที่ 6 ก.ย. 61 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กำจัดขยะปกติประจำวัน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 26 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เก็บขยะเศษกิ่งไม้ต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ ในลำห้วยทราย บริเวณหลังวัดหนองบัวใหญ่ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เก็บขยะเศษกิ่งไม้ต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ ในลำห้วยทราย บริเวณหลังวัดหนองบัวใหญ่ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 24 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เก็บขยะเศษกิ่งไม้ต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ ในลำห้วยทราย บริเวณหลังวัดหนองบัวใหญ่ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 23 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เก็บขยะ/กิ่งไม้ ห้วยทรายหลังวัดหนองบัวใหญ่ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 20 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะฯ ล้างทำความสะอาดเศษดินบนเครื่องชั่งน้ำหนักรถขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 19 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะฯ ทำความสะอาดรอบบริเวณหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 18 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะ ฯ ตัดหญ้าทำความสะอาด รอบๆหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะ ฯ ตัดตกแต่งต้นไม้ รอบๆ อาคารเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ และเย็บแผ่นพลาสติกผ้าฟางต่อกันให้กว้างขึ้น สต็อคเอาไว้ปิดคลุมขยะ เพื่อช่วยลดกลิ่น ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 11 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะมูลฝอย ฯ จัดทำถังขยะอินทรีย์บริเวณบ้านพักพนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อไว้ทิ้งขยะเปียกและเศษอาหาร ตามนโยบายจังหวัดสะอาด ครับ

 

วันที่ 10 ก.ค. 61 บริษัท a3 ตัวแทน บริษัท วรรธน์สรร ร่วมปรึกษาวางแผนงาน ก่อนเดินระบบจัดการมูลฝอยรวม (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 3 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พาน้องนักศึกษาฝึกงาน ม.อุบลราชธานี ดูงานที่บ่อกำจัดขยะ,แนะนำวิธีการทำถังดักไขมันอย่างง่ายให้กับร้านค้าในตลาด และวางท่อระบายน้ำชะขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

&วันที่ 28 มิ.ย. 61 สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ติดตามการดำเนินงานของระบบกำจัดขยะมูลฝอยชุมชน และพนักงาน ฯ ตัดหญ้าและทำความสะอาดรอบบริเวณอาคารชั่งน้ำหนัก ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

 ปฏิบัติงาน 24 พ.ค.2561 -เย็บผ้าฟางไว้คลุมขยะ ช่วยลดกลิ่นเหม็น (ภาพโดย : เรวัต  ร้อยพิลา )

@ปฏิบัติงาน 24 พ.ค.2561

-เย็บผ้าฟางไว้คลุมขยะ ช่วยลดกลิ่นเหม็น

@ปฏิบัติงาน 23 เม.ย.2561

-นักศึกษา ม.ราชภัฎ สน. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 40 คน ศึกษาดูงานบ่อกำจัดขยะ ทน.สน.

@ปฏิบัติงาน 18 เม.ย.2561

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 28 มีนาคม 2561

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

-ช่วงนี้ลมแรง ทำให้ผ้าฟางปลิวต้องปิดคลุมขยะใหม่เพื่่อป้องกันกลิ่น

@ปฏิบัติงาน 27 มีนาคม 2561

-ตัดหญ้าบริเวณบ้านพักบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน 22 มีนาคม 2561

-ช่วงนี้ลมแรง ทำให้ผ้าฟางปลิวต้องปิดคลุมผ้าฟางใหม่ เพื่อป้องกันกลิ่นและขยะปลิว

@ปฏิบัติงาน 18 มีนาคม 2561

-คณะสาสุข มก.ฉกส. เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน บ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน  1 ก.พ.2561

-นักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาระบบบ่อกำจัดขยะสกลนคร

-ตรวจติดตามการปิดคลุมผ้าฟาง เตรียมความพร้อมพรุ่งนี้

@ปฏิบัติงาน  29 ม.ค.2561

-คณะจาก ทต.บัวสว่าง ศึกษาดูงานบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน 26 ม.ค.2561

-นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาสุข มข. ศึกษาดูงานบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน 15 ม.ค.2561

-ปิดคลุมขยะด้วยผ้าฟาง ช่วยป้องกันกลิ่นของขยะ

 

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

-ทำความสะอาดบริเวณทางเข้าบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน  10 ม.ค.2561

-เก็บตัวอย่างน้ำบ่อขยะส่งตรวจตามแผนงาน

@)ปฏิบัติงาน  8  ธ.ค.2560

-ตัดแต่งกิ่งต้นไม้รอบๆ อาคารชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ

@ปฏิบัติงาน  1 ธ.ค.2560

-ทำความสะอาดรอบๆอาคารเครื่องชั่ง นน. รถขยะ และตาชั่ง นน. รถขยะ

@ปฏิบัติงาน  20 พ.ย.2560

-ตักดินทำความสะอาดรอบๆเครื่องชั่งนน.รถขยะ

@ปฏิบัติงาน  30 ต.ค. 2560

-ขุดเสริมดินมาปิดทับแนวท่อ เพื่อทำเส้นทางไปกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน  19 ก.ย. 2560

-ติดตามและวางแผนการปรับพื้นที่ ในการกำจัดขยะ

-ปิดคลุมพลาสติกผ้าฟาง เพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากขยะ

@ปฏิบัติงาน  14 ก.ย. 2560

-เสริมลูกรัง ปรับถนนบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน 5ก.ย.2560

่-ช่วงนี้ฝนตกบ่อย ถนนเละ กำจัดขยะค่อนข้างยาก

@ปฏิบัติงาน  22ส.ค.2560

-วางแผนปรับพื้นที่ใหม่ ในการกำจัดขยะ  เพื่อรองรับปริมาณขยะน้ำท่วม

@ปฏิบัติงาน  12 ส.ค.2560

-เสริมลูกรังปรับสภาพถนน ภายในบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน  19 ก.ค. 2560

-ติดตั้งสปอตไลท์ บริเวณอาคารชั่ง นน. รถขยะ เพื่อความสว่างและความปลอดภัย

@ปฏิบัติงาน 18 ก.ค. 2560

-ล้างทำความสะอาดเครื่องชั่ง นน.รถขยะ

@ปฏิบัติงาน  14 ก.ค.2560

-ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ รอบๆ อาคารเครื่องชั่งนน.ขยะ

@ปฏิบัติงาน  22  มิ.ย.2560

-ตักขยะออกจากตะแกรงดักขยะ เพื่อให้น้ำชะขยะไหลเข้าบ่อบำบัดได้สะดวก

-ขุดขยะเก่าปรับพื้นที่ ไม่ให้น้ำขังจากฝนตก

-

@ปฏิบัติงาน 1 มิ.ย.2560

-ตรวจพื้นที่เพื่อปรับพื้นที่เพิ่มเติม  ป้องกันน้ำล้นเข้าที่นาชาวบ้านที่อยู่ติดบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน  31  พ.ค.2560

-ขุดรางระบายน้ำจากสระที่อยู่ข้างบ่อบำบัดน้ำเสียของระบบกำจัดขยะป้องกันน้ำล้นเข้าที่นาข้างเคียง

-

@ปฏิบัติงาน  29 พ.ค.2560

-วางท่อบ่อขยะวันนี้วางไว้  13  ท่อน  พร้อมบ่อพักได้ 2  บ่อ  ยังไม่เสร็จพรุ่งนี้ดำเนินการต่อ

@ปฏิบัติงาน  17 พ.ค.2560

-สรุปปริมาณขยะประจำเดือนเมษายน  2560

@ปฏิบัติงาน  16  พ.ค. 2560

-ตัดหญ้าทำความสะอาดบริเวณทางเข้าข้างอาคารชั่งน้ำหนักขยะ

@ปฏิบัติงาน  15 พ.ค.2560

-นิสิตชั้นปีที่ 3  คณะสาธารณสุขภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนครศึกษาดูงานวันที้ช่วงบ่าย

@ปฏิบัติงาน  8 พ.ค.2560

-ปิดคลุมผ้าฟางเพื่อป้องกันกลิ่นและป้องกันน้ำฝนไม่ให้ลงไปที่ขยะเป็นการลดกลิ่นอีกทาง

-ขุดลอกสระให้ประชาชนที่ติดอยู่กับบ่อขยะใกล้แล้วเสร็จ

 

@ปฏิบัติงาน  28 เม.ย.2560

-ฝ่ายสาธารณูปโภคสนับสนุนรถสิบล้อ 2 คัน ในการขุดดินขุดสระชาวบ้านอยู่ติดบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน 20 เม.ย. 2560

-ขุดดินทำเส้นทางไปกำจัดขยะเพิ่มเส้นทางที่ 3กรณีเส้นทางชำรุดเนื่องจากฝนตก

@ปฏิบัติงาน  15เม.ย. 2560

- ทำร่องระบายน้ำชะขยะไม่ให้ขังและปิดคลุมผ้าฟางเพื่อป้องกันกลิ่น

@ปฏิบัติงาน  12 เม.ย. 2560

-ซ่อมแซมผ้าฟางที่ชำรุดและปลิวออกให้ปกคลุมขยะเพื่อป้องกันกลิ่น

@ปฏิบัติงาน  11 เม.ย.2560

-ตรวจสอบเขตก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียของบ่อขยะใหม่ที่ติดกับที่นาชาวบ้านเพื่อหาแนวทางการระบายน้ำออกจากที่นา 

@ปฏิบัติงาน  10 เม.ย.2560

-รายงานปริมาณขยะประจำเดือนมีนาคม  2560

@ปฏิบัติงาน  28 มี.ค. 2560

-ทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคารเครื่องชั่งน้ำหนักรถขยะ

-ฉีดพ่นEMสารกำจัดแมลงวันและปิดคลุมด้วยผ้าใบ

@ปฏิบัติงาน  27  มี.ค.2560

- ผลิตน้ำหมักชีวภาพไว้ฉีดบ่อขยะ เพื่อกำจัดกลิ่นเหม็น

-ทำความสะอาดเศษถุงพลาสติกออกขากล้อตีนตะขาบรถแทรคเตอร์

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

 

@ปฏิบัติงาน  23 มี.ค. 2560

-พาเจ้าหน้าที่ฯ ตรวจบ่อกำจัดขยะ เพื่อตรวจประเมิน EHA 4001 (การจัดการมูลฝอยทั่วไป) ทต.เหล่าปอแดง (อปท.ที่นำขยะมากำจัดกับทาง ทน.สน.)

@ปฏิบัติงาน  22  มี.ค.2560

-ผู้รับเหมาปรับปรุงถนนทางเข้าบ่อกำจัดขยะ  เนื่องจากช่วงนี้ฝนตก

@ปฏิบัติงาน  17  มี.ค. 2560

-ร่วมงานปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติ สระเม็กดงบ้านคำผักแพว  ตำบลโนนหอม

@ปฏิบัติงาน  28 ก.พ. 2560

-ติดตั้งตาข่่ายป้องกันขยะปลิวออกจากบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน  27 ก.พ. 2560

-ขุดขยะเก่าปรับพื้นที่กำจัดขยะ

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน  18 ก.พ.2560

-เก็บตัวอย่างน้ำบ่อกำจัดขยะส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำตามแผนงาน

@ปฏิบัติงาน  14 ก.พ. 2560

-ขุดขยะเก่าปรับพื้นที่ในการกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน  8ก.พ.2560

-สรุปปริมาณขยะประจำเดือนมกราคม 2560

@ปฏิบัติงาน  7 ก.พ.2560

-ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

@ปฏิบัติงาน  29 ม.ค.2560

-ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.ชุดสุดท้าย

@ปฏิบัติงาน  24  ม.ค. 2560

-ล้างทำความสะอาดเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ

@ปฏิบัติงาน 17 ม.ค. 2560

-เสริมดินลูกรัง  เกลี่ยทำถนน  ทำทางเข้าไปกำจัดขยะ

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 13  ม.ค. 2560

-ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.สกลนคร

@ปฏิบัติงาน28 ธ.ค.2559

-หลังฉีดพ่นยา EM และสารกำจัดแมลงวันก็ปิดคลุมขยะด้วยพลาสติกผ้าฟาง  เพื่อช่วยลดป้องกันกลิ่นเหม็นจากขยะ

-ทำความสะอาดและเก็บขยะที่ปลิวออกจากตาข่ายบริเวณรอบๆคันดินบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน  27  ธ.ค.2559

-ขุดขยะเก่าทำคันคูบ่อขยะเพื่อปรับเพิ่มพื้นที่ในการกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน  14ธ.ค.2559

-สรุปปริมาณขยะประจำเดือนพฤศจิกายน  2559

@ปฏิบัติงาน  13 ธ.ค.2559

-สอบเทียบความถูกต้องเครื่องชั่งน้ำหนักบ่อกำจัดขยะโดยชั่งตวงวัดสกลนครและบริษัทสกลเครื่องชั่ง

 

@ปฏิบัติงาน  22พ.ย. 2559

-ร่วมทำฝายกั้นน้ำห้วยแลงบ้านคำผักแพวหมู่บ้านติดกับบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน  4 พ.ย.2559

-สรุปปริมาณขยะประจำเดือนตุลาคม 2559

@ปฏิบัติงาน  3 พ.ย.2559

-ทำถนนเพิ่มเติมทางไปกำจัดขยะเพิ่มในการไปกำจัดขยะ

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน  27 ต.ค.2559

-ตรวจวัดคุณภาพก๊าซเพื่อเฝ้าระวังการเกิดเพลิงไหม้และการระเบิดที่บ่อกำจัดขยะ

-ปรับพื้นที่ถนนทางเข้าบ่อกำจัดขยะ

 

@ปฏิบัติงาน 11 ต.ค.2559

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 7 ต.ค.2559

-สรุปปริมาณขยะประจำเดือนกันยายน 2559

@ปฏิบัติงาน 30 ก.ย. 2559

-ตรวจบ่อขยะปรับปรุงถนนในบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน7ก.ย.2559

-ปริมาณขยะประจำเดือนสิงหาคม2559

@ปฏิบัติงาน 17 ส.ค. 2559

-สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9  เก็บอย่างน้ำและตรวจวัดก๊าซบ่อกำจัดขยะ

-ถมดินทางเข้าไปกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน 8 ส.ค.2559

-กำจัดขยะปกติประจำวันและสูบน้ำชะขยะ

-ปริมาณขยะประจำเดือนกรกฎาคม 2559

@ปฏิบัติงาน 27ก.ค.2559

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 22 มิ.ย. 2559

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 15  มิ.ย. 2559

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 7 มิ.ย.2559

-กำจัดขยะปกติประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 1 มิ.ย. 2559

-กำจัดขยะปกติประจำวันดันคันดินปิดทับขยะเพื่อป้องกันการกระจายและลดน้ำชะขยะ

@ปฏิบัติงาน  26  พ.ค.2559

-ตรวจพื้นที่/ขุดดินฝังกลบขยะเพื่อป้องกันขยะฟุ้งกระจายและน้ำซะขยะออกสู่ภายนอก

@ปฏิบัติงาน 16 พ.ค.2559

-ขุดดินหนองยันย่างเพื่อนำไปกลบขยะ

@ปฏิบัติงาน 3 พ.ค. 2559

-เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อกำจัดขยะส่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตริจังหวัดสกลนครตรวจวิเคราะห์ตามแผนประจำปี

@ปฏิบัติงาน 26 เม.ย. 2559 - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที 3  ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานบ่อกำจัดขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต ร้อยพิลา)

@ปฏิบัติงาน 7 เม.ย. 2559 - ปริมาณขยะมูลฝอย (ภาพโดย : เรวัต ร้อยพิลา)

@ปฏิบัติงาน 5 เม.ย. 2559 - ทีมงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร นำเนื่้อเถื่อนที่นำเข้ามาจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย มากำจัด ณ ศูนย์จัดการมูลฝอยรวมเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : เรวัต ร้อยพิลา)

@ปฏิบัติงาน 31 มี.ค. 2559 - ทีมงานบ่อกำจัดขยะ ปฏิบัติหน้าที่เสริมคันดินบ่อขยะ (ภาพโดย : เรวัต ร้อยพิลา)

@ปฏิบัติงาน 17 มี.ค. 2559 - ขอคุณทีมงานฝ่ายสาธารณูปโภคที่สนับสนุนรถแบ็คโฮและรถบรรทุกสิบล้อ ขนดินหนองยันย่างปิดทับคันบ่อขยะเก่า ครับ (ภาพโดย : เรวัต ร้อยพิลา)

 

@ปฏิบัติงาน 10 มี.ค. 2559 -ต้อนรับคณะจากสำนักสิ่งแวดล้อมภาค 9 อุดรธานี (ภาพโดย : เรวัต ร้อยพิลา)

 

@ปฏิบัติงาน 4 มี.ค. 2559

-ปริมาณขยะประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

 

@ปฏิบัติงาน 1 มี.ค.2559

-ทีมงานป้องกันเทศบาลนครสกลนครช่วยดับไฟนอกบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน 17 ก.พ. 2559

-ขุดขยะเก่าเพื่อเสริมคันบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน 12 ก.พ.2559

-กำจัดขยะประจำวัน

-ตรวจสอบแนวขุดขยะเก่าเพื่อเสริมคันบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน10 ก.พ.2559

-ตรวจสอบแนวขุดขยะเก่าเพื่อเสริมคันบ่อขยะให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝน

@ปฏิบัติงาน 3 ก.พ. 2559

@ปฏิบัติงาน 2 ก.พ. 2559

-ขุดดันขยะเก่าเสริมคันบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน 26 ม.ค.2559

-ตรวจพื้นที่ที่ชาวบ้านบริจาคดินให้บ่อขยะ

-ตรวจดูแนวขุดขยะเก่าเสริมคันบ่อขยะ

 

@ปฏิบัติงาน  20 ม.ค. 2559

-เย็บผ้าฟางเตรียมไว้คลุมขยะเพื่อช่วยลดกลิ่นของขยะหลังจากฉีดพ่นน้ำ EM

@ปฏิบัติงาน 11 ม.ค. 2559

-สูบน้ำหนองยันย่างบ้านคำผักแพวเตรียมพื้นที่เพื่อขุดดินนำไปฝังกลบขยะ

@ปฏิบัติงาน 7 ม.ค. 2559

-ขุดตักขยะเก่าเพื่อเสริมคันบ่อขยะเพิ่มพื้นที่ในการกำจัดขยะ

-สำรวจพื้นที่ของชาวบ้านที่บริจาคดินให้กับบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน 6 ม.ค.2559

-ปริมาณมูลฝอยที่นำมากำจัดในบ่อกำจัดขยะเทศบาลนครสกลนครประจำเดือนธันวาคม 2558

@ปฏิบัติงาน 5 ม.ค. 2559

-ทำความสะอาดร่องระบายน้ำรอบๆอาคารชั่งน้ำหนักรถขยะและบ้านพักบ่อขยะ

@ปฏิบัติงาน  11  ธ.ค. 2558

-

@ปฏิบัติงาน 4 ธ.ค. 2558

-ชั่งน้ำหนักรถขยะเข้า-ออก กำจัดขยะประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 25 พ.ย. 2558

-ขนย้ายขยะเก่าเพื่อปรับพื้นที่กำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน 16 พ.ย. 2558

-เก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 11 พ.ย. 2558

-ฝังกลบขยะประจำวัน

-ทำความสะอาดบ่อกำจัดขยะ

- ตัดหญ้าช่วยโรงเรียนบ้านคำผักแพรว ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 30 ต.ค.2558

ขวัดระยะแนวเสาไฟฟ้าเพื่อสร้างบ่อฝังกลบขยะใหม่

@ปฏิบัติงาน 27 ต.ค.2558

-ฝั่งกลบขยะประจำวัน

@ ปฏิบัติงาน 21 ต.ค. 2558 

- เสริมขอบคูคันดินบ่อกำจัดขยะป้องกันน้ำชะขยะรั่วซึม

 @ปฏิบัติงาน 13 กันยายน 2558

- ตักดิน-ถมดินทำถนนทิ้งขยะ

-พ่นน้ำEM เพื่อบำบัดคุณภาพน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสียบ่อกำจัดขยะ

@ปฏิบัติงาน 7 กันยายน 2558

-ชั่งขยะประจำวัน และกำจัดขยะประจำวัน

-ปริมาณมูลขยะมูลฝอยประจำเดือนกันยายน 2558

-กำจัดขยะประจำวันตามปกติ และขุดดินทำถนน เส้นทางทิ้งขยะ (ภาพโดย : เรวัต ร้อยพิลา)

กำหนดแนวเขตไฟฟ้าบ่อกำจัดขยะที่จะสร้างใหม่ ร่วมกับ งานไฟฟ้าฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสกลนคร

ขุดและปรับดินสำหรับทิ้งขยะ

เฝ้าตรวจวัดปริมาณก๊าซ ณ บ่อกำจัดขยะเทศบาลนครสกลนครวันที่ 10 กันยายน 2558

สรุปปริมาณขยะมูลฝอยฯ เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 

- เฝ้าตรวจวัดปริมาณก๊าซ ณ บ่อกำจัดขยะเทศบาลนครสกลนคร

@ สรุปข้อมูลปริมาณขยะฯ ก.ค. 58