รายงานน้ำท่วม : จากสมาชิก Line สำนักการช่าง

ภาพจากสมาชิก กลุ่ม Line สำนักการช่าง (Rewat444, "เหน่ง"ชัยเชษฐา และ รุ่งโรจน์)