Get Adobe Flash player

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บซากต้นธูปฤาษีที่ตายแล้วขึ้นจากบ่อบึงประดิษฐ์ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 27 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ขุดกำจัดต้นไมยราพยักษ์ ริมบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 24 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้ารอบสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 20 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย บำรุงรักษาและทดสอบการทำงานเครื่องสูบน้ำ ที่สถานีสูบน้ำฝน (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 14 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสีย ตลาดสดบายพาส ทน.สน. ประจำเดือน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 12 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ตักขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำฝน ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 11 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณบ่อผึ่ง ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 6 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดรอบบริเวณหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำหนองทุ่งมั่งตามข้อร้องเรียนและมอบหมายให้นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ สกลนคร เก็บตัวอย่างน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 23 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ สำรวจเบื้องต้น จุดน้ำบ่อบาดาลบ่อกำจัดขยะ เป็นท่อขนาด 4 นิ้ว ลึก 36 เมตร ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 21 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ ทำความสะอาดและตัดหญ้า รอบบริเวณหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 20 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ ทำความสะอาดและตัดหญ้า รอบบริเวณหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 15 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บขยะหน้าตะแกรง สถานีสูบน้ำเสียบ่อบำบัด ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 14 ส.ค. 61 ช่วงเช้าจนถึงบ่ายมีน้ำเข้ามาเรื่อยๆ ทำให้มีปริมาณขยะติดตะแกรงดักขยะปริมาณมาก ทีมงานบ่อบำบัดน้ำเสียทำการตักขยะ เพื่อให้น้ำเข้าบ่อพักน้ำฝนไหลเข้าสะดวกยิ่งขึ้น (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 10 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บขยะทำความสะอาด สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 9 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ ตักขยะหน้าตะแกรงดักขยะก่อนเข้าบ่อพักน้ำฝน ด้วยเครื่องมือเสือและเครื่องตักแบบต่อเนื่อง, ยกแผ่นคอนกรีตที่บล็อคน้ำหนองหารย้อนกลับออก ที่สะพานสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : foonk_rider9, เรวัต)

 

วันที่ 5 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำร่วมกับงานสวนสาธารณะ จัดประดับตกแต่งสถานที่สถานีบ่อบำบัดน้ำเสีย, ตัดหญ้าทำความสะอาดด้านหน้าติดถนนด้านนอกโรงบำบัดน้ำเสีย และร่วมกับงานป้องกันฯ ฉีดล้างถนนรอบสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ ทำความสะอาดรอบ ๆ สำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย และร่วมกับงานสวนสาธารณะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอาคารบ่อบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย : เรวัต, foonk_rider9)

 

วันที่ 2 ส.ค. 61 สำนักการช่าง ร่วมกับกองสาธารณสุข ฯ และกำลังพลจาก มทบ.29 ขุดลอกท่อ บ้านรุ่งซอย 4 ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 26 ก.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน ระดับน้ำบ่อพักน้ำฝน 155.350 เมตร เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 1 ตัว และเก็บขยะสถานนีสูบน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : foonk_rider9, เรวัต)

- เวลา 16.22 น. ระดับน้ำบ่อพักน้ำฝน 154.30 เมตร (เห็นเนินดิน) พักเครื่องสูบน้ำฝนรอน้ำเข้าบ่อพักน้ำฝนเมื่อได้ระดับจะทำการสูบพร่องน้ำต่อไป (ภาพโดย : foonk_rider9)

- เวลา 14.50 น. ระดับน้ำบ่อพักน้ำฝน 154.75 เมตร ลดลง 0.83 เมตร (จากเวลา 11.10 น.) เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 2 ตัว น้ำเข้าบ่อพักน้ำฝนปริมาณไม่มาก เริ่มเห็นเนินตะกอนดินแล้ว (ภาพโดย : foonk_rider9)

-เวลา 15.14 น. ที่หนองสนม เปิดเครื่องสูบ 3 เครื่อง ระดับน้ำในหนองสนม 154.79 เมตร เพิ่มขึ้น 0.24 เมตร จากช่วงเช้า (ภาพโดย : foonk_rider9)

- เวลา 11.10 น. ระดับน้ำบ่อพักน้ำฝน 155.58 +0.33 จากช่วงเช้า เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 2 ตัว(ภาพโดย : foonk_rider9)

- เวลา 07.36 น. รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน ระดับน้ำบ่อพักน้ำฝน 155.350 เมตร เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 1 ตัว (ภาพโดย : foonk_rider9)

- เก็บขยะสถานนีสูบน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 25 ก.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียของตลาดบายพาส ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 24 ก.ค. 61 ที่สถานีสูบน้ำฝน สูบพร่องน้ำด้วยเครื่องสูบน้ำฝน 1 เครื่อง ระดับน้ำหนองหารหลังสถานีสูบน้ำฝน 156.50 เมตร, เก็บขยะตะแกรงดักขยะโรงบำบัดน้ำเสียและบริเวณสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 23 ก.ค. 61 ที่สถานีสูบน้ำฝน เมื่อคืนเปิด 18.00-22.00 น. น้ำแห้ง วันนี้ 08.30 น. เปิดเครื่องสูบน้ำฝน 1 ตัว ระดับน้ำ 155.05 เมตร และที่หนองสนมน้ำแห้งมาก ระดับน้ำ 154.50 ตอนนี้พักเครื่องครับ (ภาพโดย : foonk_rider9)

 

วันที่ 20 ก.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ แนะนำน้องนักศึกษาฝึกงาน ม.อุบลราชธานี ทำถังดักไขมันอย่างง่าย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 19 ก.ค. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

 

วันที่ 17 ก.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บขยะหน้าตะแกรงสถานีสูบน้ำเสีย ทน.สน. และตรวจวิเคราะห์น้ำประจำวัน (ภาพโดย : เรวัต, foonk_rider9)

 

วันที่ 16 ก.ค. 61 ที่สถานีสูบโรงบำบัดน้ำเสีย เมื่อคืนสูบจนน้ำแห้งตอน 6 ทุ่ม เมื่อเช้าเริ่มสูบตอนตี 5 สูบ 2 เครื่อง ระดับน้ำที่สถานีสูบ 155.90 เมตร ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์, เรวัต)

- ที่สถานีสูบโรงบำบัดน้ำเสีย เมื่อคืนสูบจนน้ำแห้งตอน 6 ทุ่ม เมื่อเช้าเริ่มสูบตอนตี 5 สูบ 2 เครื่อง ระดับน้ำที่สถานีสูบ 155.90 เมตร ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

- อธิบายระบบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ให้นักศึกษาฝึกงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตฯ สกลนคร (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 14 ก.ค. 61 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล เปิดเครื่องสูบน้ำที่สถานีบ่อบำบัดน้ำเสีย, ตรวจฝาตะแกรง และสูบพร่องน้ำที่หนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต, รุ่งโรจน์)

 

วันที่ 12 ก.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ ปลูกต้นธูปฤาษีเสริมในบ่อบึงประดิษฐ์ ระบบบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 11 ก.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บตัวอย่างน้ำ/จุดน้ำออกบ่อบำบัดน้ำเสีย และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 10 ก.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บขยะหน้าตะแกรง สถานีสูบน้ำเสีย และเก็บตัวอย่างน้ำสวนสมเด็จฯ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือน ก.ค.61 (ภาพโดย : เรวัต, foonk_rider9)

 

วันที่ 5 ก.ค. 61 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล ร่วมกับกำลังพลจากมลฑลทหารบก ที่ 29 สกลนคร ร่วมพัฒนาทำความสะอาด รอบบริเวณบ่อรับน้ำฝน ณ โรงงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 ก.ค. 61 งานควบคุมการบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.อุบลฯ และปลูกต้นธูปฤาษีเสริมในบ่อบึงประดิษฐ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย ครับ

 

วันที่ 3 ก.ค. 61 นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 2 ก.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ แนะนำและอธิบายการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน. ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3, ตัดหญ้ารอบๆอาคารสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน.และวันนี้ ท่านรองผวจ.สกลนครและ ผบ.มทบ.29 สกลนคร ตรวจเยี่ยมสถานีสูบน้ำฝน ที่โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำ ทน.สน. ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 29 มิ.ย. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ ร่วมกับฝ่ายสาธารณูปโภคเกลี่ยบดอัดลูกรังซ่อมถนนรอบบ่อบำบัดน้ำเสีย, กำจัดต้นไมยราบยักษ์ที่บ่อบำบัดน้ำเสีย และร่วมกับกองสาธารณสุขฯ ตัดหญ้าภายในบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่  4 มิ.ย. 2561 : ปรับปรุงจุดน้ำออกของระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาพโดย :เรวัต  ร้อยพิลา )

@ปฏิบัติงาน  4 มิ.ย. 2561

-ปรบปรุงจุดน้ำออกของระบบบำบัดน้ำเสีย

-ขุดกำจัดต้นไมยราบยักษ์บริเวณรอบๆตลิ่งบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 30 พ.ค. 2561

-ตัดหญ้าบริเวณอาคารสำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย

 

@ปฏิบัติงาน 24 พ.ค. 2561

-ตัดหญ้าสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ

@ปฏิบัติงาน 23 พ.ค. 2561

-เก็บตัวอย่างน้ำระบบบำบัดน้ำเสียตลาดบายพาส ตรวจวิเคราะห์

@ปฏิบัติงาน 21 พ.ค.2561

-เก็บขยะตะแกรงดักขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย

 

@ปฏิบัติงาน 3 พ.ค. 2561

-ปลูกต้นธูปฤาษี เสริมบริเวณพื้นที่บ่อบึงประดิษฐ์ ให้เต็มแนว

@ปฏิบัติงาน 23 เม.ย.2561

-ตัดหญ้ารอบบริเวณสำนักงานโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ

@ปฏิบัติงาน 17 เม.ย. 2561

-เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียส่งตรวจตามแผนงานกับม.เกษตรศาสตร์สกลนคร

@ปฏิบัติงาน  27 มี.ค.2561

-ร่วมตรวจจุดปล่อยน้ำทิ้งของสถานศึกษาร่วมกับ สสภ.ที่ 9 อุดรธานี

@ปฏิบัติงาน 22 มี.ค.2561

ทำความสะอาดสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ

@ปฏิบัติงาน 28 ก.พ.2561

-เก็บขยะหน้าตะแกรงดักขยะ ระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน.

-ตรวจสอบเช็คระบบการทำงานของปั๊มสูบอากาศ/ปั๊มสูบตะกอนกลับ ของระบบบำบัดน้ำเสียตลาดบายพาส

@ปฏิบัติงาน 26 ก.พ.2561

-รวมตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย กับเครือข่ายประชารัฐ นำโดย สสภ.ที่9 อุดรธานี

@ปฏิบัติงาน 23 ก.พ.2561

-นักศึกษา ม.ราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน.

@ปฏิบัติงาน 21 ก.พ.2561

-ร่วมตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษน้ำเสีย กับคณะทำงานประชารัฐการจัดการน้ำเสียอย่างยั่งยืน นำโดย สภภ.ที่9 อุดรธานี

-ปลูกธูปฤาษีเสริมแนว บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 16  ก.พ.2561

-ปลูกต้นธูปฤาษีเสริมบริเวณพื้นที่บึงประดิษฐ์ บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  12 ก.พ.2561

-เก็บ ตย.น้ำ บ่อบำบัดน้ำเสีย ส่งตรวจภายนอกกับ ม.เกษตรศาสตร์ ตามแผนงาน

@ปฏิบัติงาน  2 ก.พ. 2561

-คณาจารย์และนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ฉกส. ศึกษาดูงานระบบบำบัดน้ำเสีย ทน.สน.

@ปฏิบัติงาน  31  ม.ค.2561

-ตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำสัปดาห์ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.ราชภัฏสกลนคร

@ปฏิบัติงาน  16 ม.ค.2561

-ปลูกธูปฤาษีต่อจากมื้อวาน

@ปฏิบัติงาน  15 ม.ค. 2561

-ปลูกธูปฤาษีเพิ่ม

@ปฏิบัติงาน  13  ธ.ค.2560

-นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ทน.สน.

@ปฏิบัติงาน  7 ธ.ค. 2560

-ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 

@ปฏิบัติงาน 31 ต.ค. 2560

-บ.มิราเคิล สอบเทียบความถูกต้อง (calibration) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำปี ห้องปฏิบัติการ โรงปรับปรุงคุณน้ำ ทน.สน.

@ปฏิบัติงาน 21 ก.ย. 2560

-จุดระบายน้ำออกของบ่อบำบัดน้ำเสีย มีระดับสูงกว่าระดับน้ำของหนองหาร สามารถไหลระบายออกสู่หนองหารได้ปกติ

 

@ปฏิบัติงาน  19 ก.ย. 2560

-เทคอนกรีตซอยข้างยอดรักถนนเปรมปรีดา

-ซ่อมเปลี่ยนฝาบ่อพักถนนสุขเกษมหลังโอเอและหน้าร้านทองลูกสาวฟู่ฟ่า

 

@ปฏิบัติงาน  14  ก.ย. 2560

-อ.จักกฤษณ์ฝ่ายสถานที่ ว.เทคนิค จะปรับดินออก เพื่อให้รถวิ่งได้สะดวก พรุ่งนี้  ผู้รับเหมาจะเสร็จแล้วประมาณ ๒ สัปดาห์ น้ำจึงไม่ไหลออกมา

 

@ปฏิบัติงาน 19 ก.ค. 2560

-ต้อนรับคณะลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฐานการเรียนรู้ บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  13 ก.ค.2560

-เก็บ ตย.น้ำบ่อบำบัดน้ำเสียส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำกับมอกะเสด สน. ตามแผนงาน

@ปฏิบัติงาน 6 ก.ค. 2560

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียปกติประจำวัน

-เก็บขยะหน้าตะแกรง บ่อบำบัดน้ำเสีย

 

@ปฏิบัติงาน  20  มิ.ย.2560

-วันนี้ ร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำแบบบูรณาการ ที่รร.พี ซี แกรนด์พาเลซ ได้เสนอโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียระยะที่1 ในแผนปี62 ส่วนน้ำเสียระยะที่2 ในแผนปี63-65 โครงการป้องกันน้ำท่วม ฝากผ่านโยธาธิการจังหวัด

@ปฏิบัติงาน  19 มิ.ย.2560

-ทำความสะอาดบ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเื้ออาทร

-เก็บขยะหน้าตะแกรงบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  12 มิ.ย.2560

-นักศึกษาฝึกงานคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมปี3 เข้าศึกษาดูงานบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 2 มิ.ย.2560

-พาน้องนักศึกษาฝึกงานม.เกษตรสกลนครดูระบบการทำงานจุดน้ำออก-น้ำเข้าของบ่อบำบัดน้ำเสียเพื่อเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจ

@ปฏิบัติงาน  25 พ.ค. 2560

- ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมสิ่งแวดล้อมเก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  18  พ.ค. 2560

-เก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อขยะส่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพตามแผนงาน

@ปฏิบัติงาน  17 พ.ค.2560

-สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนเมษายน 25609

@ปฏิบัติงาน  2 พ.ค.2560

-ปลูกธูปฤาษีเสริมให้เต็มแนวบึงประดิษฐ์ เพื่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 12 เม.ย.2560

-ตรวจสภาพบ่อและทางน้ำออกบ่อบำบัดน้ำเสีย

-ตรวจเช็ดเครื่องสูบน้ำเสียและเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทรใช้งานได้ปกติ

@ปฏิบัติงาน  10  เม.ย.2560

-ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนมีนาคม 2560

@ปฏิบัติงาน  27  มี.ค. 2560

-ตรวจสภาพกายภาพ/ทางน้ำแแกบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  25 มี.ค. 2560

ติดตั้งถังดักไขมันงานภาษีและห้องครัวท่านรองปลัด Green  officc

@ปฏิบัติงาน 24 มี.ค. 2560

-ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

@ปฏิบัติงาน  21 มี.ค.2560

- อาจารย์ม.ราชภัฏสกลนครนิเทศก์นักศึกษาฝึกงานคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา

@ปฏิบัติงาน  21 มี.ค. 2560

-เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียตริสกลนคร

@ปฏิบัติงาน  15  มี.ค.2560

-ทีมงานเตรียมนิทรรศการงานวันท้องถิ่นไทย

@ปฏิบัติงาน  13 มี.ค.2560

แนะนำติดตั้งบ่อดักไขมันให้กับสถานประกอบการ

@ปฏิบัติงาน  7  มี.ค. 2560

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

@ปฏิบัติงาน  2 มี.ค. 2560

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในบ่อทดลองเพื่อดูประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของพืชลอยน้ำ

 

@ปฏิบัติงาน  1  มี.ค. 2560

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวัน

 

@ปฏิบัติงาน  22 ก.พ.2560

-แห่สปอต  แจกแผ่นพับ  ประชาสัมพันธ์บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  22 ก.พ.2560

-แห่สปอต แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์บ่อบำบัดน้ำเสีย

 

@ปฏิบัติงาน  8  ก.พ. 2560

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวันและผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนมกราคม2560

@ปฏิบัติงาน 7ก.พ.2560

-ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

@ปฏิบัติงาน  3ก.พ.2560

-แห่ประชาสัมพันธ์สปอตและแจกแผ่นพับบ่อบำบัดน้ำเสียทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย

-เติมน้ำเข้าท่อนำพืชลอยน้ำ  ผักตบชวา  หญ้าสนุ่น  กระจับ  ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเพื่อเปรียบเทียบการบำบัดน้ำเพื่อใช้ที่หนองสนมต่อไป

@ปฏิบัติงาน  2  ก.พ. 2560

-ประชาสัมพันธ์สปอตและแผ่นพับบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 1ก.พ. 2560

-ประชาสัมพันธ์สปอตและแผ่นพับบ่อบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนครวันแรก

@ปฏิบัติงาน  25  ม.ค. 2560

-ท่านรองนายกฯเสงี่ยม  ต้อนรับคณะกอ.รมน.นำโดยท่านพลดทชัยรรงค์  แกล้วกล้า  ผอ.สผป.ศปป.4 กอ.รมน.ตรวจเยี่นมชมบ่อบำบัดน้ำเสีย

-เก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 24 ม.ค.2560

-เจ้าหน้าที่จากกอ.รมน.จังหวัดสกลนคร  เข้าตรวจพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียก่อนศปป4 กอ.รมน. เข้าดูพื้นที่จริงพรุ่งนี้

@ปฏิบัติงาน  16  ม.ค. 2560

-ตรวจการไหลของน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเก็บเศษซากต้นธูปฤาษี  ฉีดล้างท่อระบายน้ำเสียให้น้ำไหลได้สะดวก

@ปฏิบัติงาน  16 ม.ค.2560

นำตะแกรงมีเดียที่ทำจ่กขวดพลาสติก ไปไว้ในบริเวณรางระบายน้ำหนองสนม  เพื่อให้จุลินทรีย์ยึดเกาะช่วยในการบำบัดคุณภาพน้ำ

 

@ปฏิบัติงาน  11  ม.ค. 2560

-เก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อบำบัดและเตรียมสารเคมีในการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

 @ปฏิบัติงาน 10 ม.ค.2560

-เตรียมจัดทำตัวกลางในการบำบัดน้ำเสียที่หนองสนม

 

@ปฏิบัติงาน  4 ม.ค.2560

-ให้นักศึกษาฝึกงานช่วยดัดแปลงขวดพลาสติกเป็นตัวกลางให้จุลินทรีย์ยึดเกาะบำบัดน้ำเสียเตรียมไปติดตั้งที่หนองสนม

@ปฏิบัติงาน 28  ธ.ค. 2559

-ช่วยจัดทำเอกสารเพิ่มเติมโครงการของบฯกลุ่มจังหวัด  โครงการบ่อบำบัดน้ำเสียของท่าแร่ .รพ.สกลนคร,หนองสนม,ขุดลอกบ่อน้ำดิบประปาท่าแร่,สร้างบ่อปฏิกูลรอบหนองหาร  1 โครงการใหญ่  180 ล้านบาท

@ปฏิบัติงาน  14  ธ.ค. 2559

-สรุปผลการตรวจวิเคราะหืคุณภาพน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนครประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

@ปฏิบัติงาน 9 ธ.ค.2559

-ตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 :2008  ของระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 8 ธ.ค.2559

-นโยบายคุณภาพและเป้าหมายคุณภาพเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

 

 @ปฏิบัติงาน 29 พ.ย. 2559

-ประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารคุณภาพ  ISO 9001 :2008 ครั้งที่ 2/2559

@ปฏิบัติงาน 17  พ.ย. 2559

-เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียและบ่อกำจัดขยะส่งตรวจคุณภาพตามแผน

@ปฏิบัติงาน 16พ.ย.2559

-สำรวจจุดน้ำออกของแหล่งกำเนิดมลพิษภายนอกจำนวน 6 แห่ง

 

@ปฏิบัติงาน  8พ.ย.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำในสวนสมเด็จฯ

@ปฏิบัติงาน  26  ต.ค.  2559

-ตัดต้นธูปฤาษีในบ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน  11  ต.ค.2559 

-เก็บตัวอย่างน้ำสำนักงานเทศบาลนครสกลนครเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

@ปฏิบัติงาน 7ต.ค.2559

-ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนกันยายน 2559

@ปฏิบัติงาน 30 ก.ย. 2559

-ปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 29 ก.ย. 2559

-ตรวจวิเคราะหืคุรภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน13ก.ย.2559

-ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนสิงหาคม2559

 

@ปฏิบัติงาน19ส.ค.2559

-อบรมการตีความข้อกำหนดมาตรฐานISO9001 : 2015

@ปฏิบัติงาน17ส.ค.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำและวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียและสวนสมเด็จ

@ปฏิบัติงาน 16 ส.ค.2559

-ทบทวนโดยฝ่ายบริหารระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001ครั้งที่1/2559

@ปฏิบัติงาน 11ส.ค.2559

-ตรวจติดตามภายในครั้งที่ 1/2559

@ปฏิบัติงาน 9ส.ค.2559

-ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนกรกฎาคม 2559

@ปฏิบัติงาน2ส.ค.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำบ่อขยะและบ่อบำบัดน้ำเสียส่งตรวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สกลนคร

@ปฏิบัติงาน27ก.ค.2559

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวันและเก็บตัวอย่างน้ำบ้านเอื้ออาทร

@ปฏิบัติงาน15ก.ค.2559

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน14ก.ค.2559

-ตรวจคุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน12ก.ค.2559

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

-เก็บตัวอย่างน้ำหนองสนม

 

@ปฏิบัติงาน8ก.ค.2559

-ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนมิถุนายน2559

@ปฏิบัติ5ก.ค.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ประจำวัน

@ปฏิบัติงาน4ก.ค.2559

-แนะนำระบบบำบัดน้ำเสียให้นิสิตฝึกประสบการณ์มกสนชุดใหม่

@ปฏิบัติงาน 1ก.ค. 2559

-ฝ่ายช่างสุขาภิบาลออกประชาสัมพันธ์บ่อบำบัดน้ำเสียและแนะนำการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแก่กลุ่มอสม.ณวัดสะพานคำ

@ปฏิบัติงาน 30 มิ.ย.2559

-ฝ่ายช่างสุขาภิบาลออกประชาสัมพันธ์บ่อบำบัดน้ำเสียและแนะนำการทำถังดักไขมันอย่างง่ายแก่กลุ่มอสม. ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนนาเวง

@ปฏิบัติงาน 29 มิ.ย.2559

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 28 มิ.ย. 2559

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 24 มิ.ย.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำหนองสนมและบ้่นเอื้ออาทรและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน23มิ.ย.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 22 มิ.ย. 2559

-เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 15 มิ.ย. 2559

-เก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อบำบัดน้ำเสียบ้านเอื้ออาทรและโรงฆ่าสัตว์เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

@ปฏิบัติงาน 14 มิ.ย.2559

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 10 มิ.ย.2559

-ทำความสะอาดห้องปฏิบัติการเคมี

-ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือนพฤษภาคม 2559

@ปฏิบัติงาน 9 มิ.ย.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ้านรุ่งพัฒนา  สวนสมเด็จและหนองสนมประจำเดือนมิถุนายน 

 @ปฏิบัติงาน 8 มิ.ย.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำและตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 7 มิ.ยง 2559

-เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัดตรวจคุณภาพ

@ปฏิบัติงาน 6 มิ.ย.2559

-สูบน้ำฝนเครื่องที่ 1

@ปฏิบัติงาน 2 มิ.ย. 2559

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 26พ.ค. 2559

-ตรวจวัดคุณภาพน้ำประจำวัน

วันที่ 26 เม.ย. 2559 - ให้คำแนะนำการทำบ่อดักไขมัน (ภาพโดย : เรวัต)

 

 

วันที่ 8 เม.ย. 2559 - ดูพื้นที่เพื่อหาแนวทางนำสนุ่นพืชลอยน้ำ มาบำบัดน้ำที่หนองสนม (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 7 เม.ย. 2559 - ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 4 เม.ย. 2559 - ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากประเทศสิงคโปร์ และ คณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : เรวัต)

วันที่ 31 มี.ค. 2559 - อบรบแกนนำชุมชน เพื่อรองรับการออกเทศบัญญัติ บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2559 (ภาพโดย : เรวัต)

 

วันที่ 17 มี.ค. 2559 - จากการตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นพบว่าน้ำที่สนามแข่งเรือคุณภาพน้ำดีกว่าสระพังทอง (ภาพโดย : weerayooth)

 

วันที่ 16 มี.ค. 2559 - อาจารย์ จาก ม.ราชภัฏสกลนคร เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ เอก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ภาพโดย : weerayooth)

วันที่ 14 มี.ค. 2559 - ขุดลอกทางระบายน้ำเสียเสรีไท 11 (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

 

วันที่ 12 มี.ค. 2559 - ซ่อมเครื่องสูบน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสียครับ (ภาพโดย : เรวัต)

 

 

วันที่ 10 มี.ค. 2559 - ฝ่ายช่างสุขาภิบาลล้างดูดตะแกรงบ่อพักหน้าสวนรักเตรียมรับพายุฤดูร้อน, ขุดเชื่อมท่อซอยงโรงน้ำแข็งกรเดชเพื่อแก้ไขน้ำที่ปล่อยจากโรงน้ำแข็งเข้าบ้านเรือนประชาชน (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์ ขันทีท้าว)

- ขุดเชื่อมท่อซอยงโรงน้ำแข็งกรเดชเพื่อแก้ไขน้ำที่ปล่อยจากโรงน้ำแข็งเข้าบ้านเรือนประชาชน

 

 

- ล้างดูดตะแกรงบ่อพักหน้าสวนรักเตรียมรับพายุฤดูร้อน

 

 

@ปฏิบัติงาน 4 มี.ค. 2559

@ปฏิบัติงาน  3 มี.ค. 2559

-กรมควบคุมมลพิษตรวจเยี่ยมบ่อบำบัดน้ำเสียและตรวจลำห้วยในเขตเทศบาล

@ปฏิบัติงาน 2 มี.ค.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียประจำวัน

 

@ปฏิบัติงาน 9  ก.พ.2559

-เก็บตัวอย่างน้ำที่บ่อขยะและบ่อบำบัดน้ำเสียส่งตรวจที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

@ปฏิบัติงาน  8  ก.พ. 2559

-ตัดธูปฤาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 4 ก.พ. 2559

-ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย

@ปฏิบัติงาน 3 ก.พ. 2559

-ตารางผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน่้ำประจำเดือนมกราคม 2559

@ปฏิบัติงาน 27 มกราคม 2559

-กลุ่มงานน้ำและขยะศูนย์วิจัยและอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเข้าเยี่ยมชมระบบบำบัดน้ำเสีย

 

@ ปฏิบัติงาน 5 มกราคม 2559

-ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้ารับการฝึกงานตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2559-31 มีนาคม 2559

-รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำเดือน ธันวาคม 2558

@ปฏิบัติงาน 9 ธ.ค.58

-เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

@ปฏิบัติงาน 4 ธ.ค. 58

-ตารางผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

-เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจวิเคราะห์ประจำวัน

@ปฏิบัติงาน 19 พ.ย. 2558

-กรมควบคุมมลพิษเข้าเป็บตัวอย่างน้ำในระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

 

 

-วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558  เก็บตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสีย

- วันที่ 14 ตุลาคม 2558  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระพังทอง

-ตารางตรวจวิเคราห์คุณภาพน้ำประจำสัปดาห์

-ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนครประจำวันที่ 4 กันยายน 2558

-ผลการตรวจวิเคราห์คุณภาพน้ำประจำสัปดาห์  24-28สิงหาคม 2558

 -ตรวจวิเคราห์คุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร