งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 23 มี.ค. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจรติดตั้งกระจกโค้งตามคำขอ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

ตัดกิ่งไม้บังป้าย (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 15 มี.ค. 61 ติดตั้งป้ายเตือน เส้นทางไปสวนสมเด็จ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 14 มี.ค. 61 ทาสี ตีเส้น ติดตั้งป้าย (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 13 มี.ค. 61 ทาสี ตีเส้น และติดตั้งแก้ไขป้ายสัญญาณใหม่ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 12 มี.ค. 61 ทาสี ตีเส้น ถนนรัฐพัฒนา และหน้าเทศบาล ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 มี.ค. 61 - ทาสี ตีเส้น ถนนสุขเกษมและถนนสกล _ กาฬสินธุ์ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 6 มี.ค. 61 - ทาสีขอบถนนไอทียู (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 5 มี.ค. 61 - ทาสีขาวแดง ขอบถนน (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 27 ก.พ. 61 - ทาสีขาวแดง ขอบถนนรอบเมือง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 26 ก.พ. 61 - ติดตั้งที่กั้นช่องจราจร (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 ก.พ. 61 - ทาสีที่กั้นช่องจราจร (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 16 ก.พ. 61 - วางที่กั้นช่องจราจร (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 ก.พ. 61 - ทาสีเส้นหยุดแยกกรุงไทยเก่า (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 7 ก.พ. 61 - ทางเข้า บขส 2 และโค้งเลี่ยงเมือง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 6 ก.พ. 61 - ร่วมกับฝ่ายธารณูปโภค ซ่อมการ์ดเรล สะพานกกส้มโฮง ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 5 ก.พ. 61 - ร่วมกับงนป้องกันทำความสะอาด เตรียมทาสี, ตัดแต่งต้นไม้บังกระจกโค้ง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 2 ก.พ. 61 ทาสี ขาว แดง ถนนคูเมือง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 1 ก.พ. 61 ทาสี ขาว แดง แยก สวนรัก (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 30 ม.ค. 61 ซ่อมการ์ดเรล ถนนคูเมือง (ภาพโดย : วิชาญ)

วันที่ 23 ม.ค. 61 ทาสีขอบถนน ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 22 ม.ค. 61 ทาสีขอบถนน ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 ม.ค. 61 ทาขาว-แดงครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 ม.ค. 60 - ทาสีขาวแดง แยก ร.ร.อารยะ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 16 ม.ค. 60 - ทาสีถนน (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 11 ม.ค. 60 - ทาสีทางม้าลาย ถนนเรืองสวัสดิ์ หน้าวัดธาตุ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 ม.ค. 60 - ทาสีทางม้าลายครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 26 ธ.ค. 60 - ทาสีทางม้าลาย หน้าโรงเรียนสกลราช ฯ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 25 ธ.ค. 60 - ทำทางม้าลายหน้า รร.สกลพัฒน์ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 21 ธ.ค. 60 - ทำทางม้าลายหน้า รร.สกลพัฒน์ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 ธ.ค. 60 - ทำทางม้าลายหน้า รร.สกลพัฒน์ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 18 ธ.ค. 60 - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว(ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 15 ธ.ค. 60 - ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว(ภาพโดย : วิชาญ)

วันที่ 14 ธ.ค. 60 - ทำป้ายจำกัดความเร็ว(ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 4 ธ.ค. 60 - ติดตั้งกระจกโค้ง หนองมันปลาหลัง ตชด.(ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 1 ธ.ค. 60 - ติดตั้งกระจกโค้ง หนองมันปลาหลัง ตชด.(ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 29 พ.ย. 60 - เปลี่ยนกระจกโค้งหลังวัดธาตุดูม (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 28 พ.ย. 60 - ซ่อมป้ายซอย มรรคาลัย ซอย 5 ของเดิมชำรุด (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 พ.ย. 60 - ติดตั้งป้ายที่สวนหนองทรายขาว และติดตั้งประจกโค้งประชาอุทิตซอย 14 ครับ (ภาพโดย : ประจักษ์)

 

วันที่ 13 พ.ย. 60 - ติดตั้งป้ายซอย, ทาขาว ดำ ถนนใสสว่าง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 10 พ.ย. 60 - ทาขาวแดง แยกสหช่าง และซ่อมป้ายประชาอุทิศ 12 (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 9 พ.ย. 60 - ซ่อมกระจกโค้ง ชุมชนหนองหารหลวง และทาสีขาวแดงแยกเปรมปรีดาตัดกับเจริญเมือง (ภาพโดย : วิชาญ)

- ซ่อมกระจกโค้ง ชุมชนหนองหารหลวง

 

วันที่ 8 พ.ย. 60 - ติดตั้งป้ายซอย ที่ชำรุด, เปลี่ยนกระจกโค้งสุขเกษม ซอย 10 และชุมชนหนองมันปลา (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 7 พ.ย. 60 - ถนนใสสว่าง ทาขาว แดง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 6 พ.ย. 60 - ซ่อมแซมป้ายทางโค้งที่ชำรุดครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 3 พ.ย. 60 - ติดป้ายสัญญาณจราจร (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 1 พ.ย. 60 - ติดตั้งป้ายซอย (ภาพโดย : วิชาญ)

 

 

วันที่ 30 ต.ค. 60 - ทาสีขาวแดง เส้นทางขบวนแห่พระประทีป (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 27 ต.ค. 60 - ติดตั้งป้ายซอย (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 24 ต.ค. 60 - ทาสีฟุตบาท (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 20 ต.ค. 60 - จิตอาสาทาสีฟุตบาท (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 19 ต.ค. 60 - เตรียมสถานที่ ให้จิตอาสาทาสีฟุตบาท (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 18 ต.ค. 60 - ติดตั้งป้ายเตือน ถนนใสสว่าง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 17 ต.ค. 60 - ติดตั้งป้ายเตือน ถนนใสสว่าง (ภาพโดย : วิชาญ)

 

วันที่ 11 ต.ค. 60 - ทาสีขาวแดงราวกั้นริมคลองชุมชนหลังเทศบาล (ภาพโดย : วิชาญ)