Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 60

@ ปฎิบัติงานวันที่ 28 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

- เปลี่ยนเบรคเก้อชุดควบคุมไฟถนนพิกัดสูงขึ้นของเดิมทิป

- ติดมิเตอร์

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 28 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

- เก็บ

- สำรวจปรับปรุงระบบควบคุมไฟถนนรัฐบำรุง

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 26 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 25 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 24 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 23 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 22 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 21 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 20 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 18 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 17 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 16 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 15 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 14 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 12 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 11 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 10 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 5 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 4 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 3 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 2 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 1 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)