งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- สำรวจคำร้อง

- ติดตั้งมิเตอร์

- บาล้านท์เฟส

 

ปฏิบัติงานวันที่  30 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราววัดธาตุดุม

- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชั่วคราว

 

ปฏิบัติงานวันที่  29 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ติดมิเตอร์

 

ปฏิบัติงานวันที่  28 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  27 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  26 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  25 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  24 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  23 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ติดตั้งกิ่งโคมเสาไฟแสงสว่างสวนสาธารณะหนองบัวแวงใหญ่

- ติดมิเตอร์

 

ปฏิบัติงานวันที่  22 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ตัดกิ่งก้ามปูคลุมถนนเกี่ยวหลังคารถใหญ่เวลาวิ่งผ่าน

 

ปฏิบัติงานวันที่  21 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ติดมิเตอร์

 

ปฏิบัติงานวันที่  20 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

 

 

ปฏิบัติงานวันที่  17 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ติดตั้งเต้ารับงานวันท้องถิ่นไทย

- ติดมิเตอร์์

 

ปฏิบัติงานวันที่  16 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  15 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ติดมิเตอร์

 

ปฏิบัติงานวันที่  14 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ตัดกิ่งไม้คลุมถนนในระดับต่ำ

- ติดมิเตอร์

 

ปฏิบัติงานวันที่  13 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  12 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  11 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  10 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- เพิ่มไฟส่องปราสาทพระธาตุนารายเจงเวงอีก 4 จุด

- ตั้งเสาไฟแสงสว่างสวนสาธารณะหนองบัวแวงใหญ่

 

ปฏิบัติงานวันที่  9 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  8 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  7 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  6 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  5 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  4 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  3 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  2 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 3 มีค. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 1 มีค. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

 

@ ปฎิบัติงานวันที่ 1 มีค. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)