Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ติดตั้งไฟส่องป้ายตัวหนังสือเมืองสกลนคร

- ติดมิเตอร์

 

ปฏิบัติงานวันที่  30 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ตัดไฟเต้ารับส่วนกลางที่ไม่ผ่านมิเตอร์ร่วมกับจนท.สำนักการคลัง

 

ปฏิบัติงานวันที่  29 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  28 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  27 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  26 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  25 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  24 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- เก็บสายเมนไฟราว

 

ปฏิบัติงานวันที่  23 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  22 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  21 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  20 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  19 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ติดมิเตอร์

 

ปฏิบัติงานวันที่  17 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- สนับสนุนรถกระเช้ายกมอเตอร์ไปอบบ่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ

 

ปฏิบัติงานวันที่  16 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

-ประกอบมิเตอร์ตลาดบายพาส

 

ปฏิบัติงานวันที่  15 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  14 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  13 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  11 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  10 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  9 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ประกอบไฟราวราวเพิ่มเติม 500 ชุด

- รื้อถอนไฟราวเก่าที่ชำรุดเปลี่ยนราวใหม่แทน1เส้น

 

ปฏิบัติงานวันที่  8 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  7 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  6 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  5 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  4 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  3 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

 

ปฏิบัติงานวันที่  2 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- ประกอบไฟราว

- ติดมิเตอร์

 

ปฏิบัติงานวันที่  1 พ.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

- มัดสายโทรศัพท์ที่หย่อนขึ้น

- เปลี่ยนหลอดไฟราวถนนอาหารเปนสีใส

- ประกอบขั้วหลอดไฟราวงานวิสาขบูชา

- ติดมิเตอร์