Get Adobe Flash player

จิตอาสา สำนักการช่าง

วันที่  19 ต.ค. 60 - ผอ.จรุณ คนใหญ่ นำจิตอาสาสำนักการช่าง ทาสีฟุตบาท ถนนหน้าศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : DADA, โอปอ, เรวัต)