ตรวจอาคารเขต 2

นายช่าง - นายตรวจเขต 1

วันที่ 16 พ.ย. 60 ติดคำสั่งดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้อนุญาต (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

 

วันที่ 14 พ.ย. 60 ติดคำสั่งดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้อนุญาต (ภาพโดย : กิติศักดิ์)