Get Adobe Flash player

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานสถานที่ ร่วมกับ ปภ. จ.สกลนคร ผูกประดับผ้าที่ศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา, พลังจิต

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานสวนสาธารณะ 62/2

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานสวนสาธารณะ ตัดแต่งกิ่งไม้ และทาสีตกแต่งกระถางต้นไม้ หน้าศาลากลางจังหวัด ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 62/2

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาสีขอบถนนถนนสุขเกษม ตรงแยกวัดแจ้ง และแยกหน้าเทศบาล ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62/2

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซ่อมเปลี่ยน​ฝา​ตะแกรง​เหล็ก​ชำรุด​ภายใน​ชุมชน​หลัง​เทศบาล​ และร่วมกับเรือนจำจังหวัดสกลนคร ลอกท่อลอดใต้สุสานคูหมากเสื่อครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62/2

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 19 ก.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย นำเศษไม้ เศษขยะฯ ออกจากบริเวณเครื่องสูบน้ำเสีย สถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ เพื่อให้เครื่องทำงานได้ตามปกติ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2