Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร : 2562

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2562

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62/2

วันที่ 3 มิ.ย. 62 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62/2

ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 30 พ.ค. 62 ช่างศิลป์ ฝ่ายสาธารณูปโภค เขียนป้าย ครับ (ภาพโดย : ดุสิต)

อ่านเพิ่มเติม: ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 พ.ค. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 62

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 พ.ค. 62 ล้างทำความสะอาดเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกขยะ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62/2