Get Adobe Flash player

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

วันที่ 17 ต.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน บริการประชาชนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 9 ต.ค. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เสริมลูกรังปรับสภาพผิวถนนในศูนย์กำจัดขยะ ฯ เทศบาล ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ 62

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 16 ต.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนนสุขเกษม, ถนนรัฐพัฒนา ช่วงคิวว่าง ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)/p>

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62

วันที่ 14 ต.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : พลังจิต, เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62

งานควบคุมอาคาร 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 28 ก.ย. 61 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 61