Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 มิ.ย. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 พ.ค. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค. 61

จิตอาสา สำนักการช่าง : เม.ย. 61

วันที่ 26 เม.ย. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ขุดลอกลำห้วย คูคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหารถึงเกาะดอนสวรรค์ สู่เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : jaroon, รุ่งโรจน์, พลังจิต, พิชยา, วรรธนะ กาวรรณธง, ดลยา)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา สำนักการช่าง : เม.ย. 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 เม.ย. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 61

งานวันเทศบาล : 24 เม.ย. 61

วันที่ 24 เม.ย. 61 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมทำบุญตักบาตร และจัดทำซุ้มอาหาร เนื่องในงานวันเทศบาล (ภาพโดย : โอปอ, พิชยา, พลังจิต,โศภิษฐ์, foonk )

อ่านเพิ่มเติม: งานวันเทศบาล : 24 เม.ย. 61