Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าฯ 2559 : ฝ่ายสาธารณูปโภค

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 28 เม.ย. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าฯ 2559 : ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายสาธารณูปโภค

วันที่ 17 มีนาคม 2559 -  (ภาพโดย : Phalangchit)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายสาธารณูปโภค

งานถ่ายโอน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน

ตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อพลิง : 10 ส.ค. 58

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน

ISO 9001

อ่านเพิ่มเติม: ISO 9001

งานถ่ายโอน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน

ตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อพลิง : 10 ส.ค. 58

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอน ตาม พ.ร.บ. ควบคุมน้ำมัน