Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 ก.ค. 60 - ติดตั้งไฟฟ้าเต็นท์จันทบุรี, ตรวจเช็ค ไฟสัญญาณจราจร ตามแยกต่าง ๆ หลังน้ำลดลง (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 60

ร่วมแจกถุงยังชีพ

วันที่  31 ก.ค. 60 - พนักงานสำนักการช่าง ช่วยแจกถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : Indy Krub)

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมแจกถุงยังชีพ

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 21 มิ.ย. 60 นายตรวจอาคารเขต1 ปิดคำสั่งเตือนอาคารล้ำเขตทางเท้า (ภาพโดย : โศภิษฐ์)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 60

ปฏิบัติงานวันที่  30 มิ.ย. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 60

ฝ่ายพัสดุ ฯ

วันที่ 9 มิ.ย. 60 - ศึกษาดูงาน (ภาพโดย : pichy. naree)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายพัสดุ ฯ