Get Adobe Flash player

ตรวจอาคารเขต 3 นายช่างสัญญา

นายช่าง - นายตรวจเขต 3

วันที่ 26 พ.ค. 59 นายตรวจอาคารเขต3_ออกตรวจสอบอาคารและปิดคำสั่งตามกฏหใายควบคุมอาคาร (ภาพโดย : โศภิษฐ์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 3 นายช่างสัญญา

งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 60

ปฏิบัติงานวันที่  30 เม.ย. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 60

@ ปฎิบัติงานวันที่ 28 ก.พ. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 มี.ค. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 60

@ ปฎิบัติงานวันที่ 31 มค. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 60