Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 60

@ ปฎิบัติงานวันที่ 31 มค. 60 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ม.ค. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 59

@ ปฎิบัติงานวันที่ 29 ธ.ค. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 59

งานบริการประชาชน : ฝ่ายควบคุมอาคารฯ

ปฏิบัติงานวันที่ 1 ธ.ค. 59 - ฝ่ายควบคุมอาคาร บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฯ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : หรั่ง)

อ่านเพิ่มเติม: งานบริการประชาชน : ฝ่ายควบคุมอาคารฯ 

ปั่นถวายสักการะฯ

วันที่ 28 พ.ย. 59 - วันที่ 3 ธ.ค. 59 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมปั่นถวายสักการะ ฯ สกลนคร - กรุงเทพมหานคร ระยะทาง 647 กม.(ภาพโดย : พลังจิต แก้วคำแจ้ง)

อ่านเพิ่มเติม: ปั่นถวายสักการะฯ 

พนักงานสำนักการช่าง : ร่วมกิจกรรม

วันที่ 30 พ.ย. 59 - (ภาพโดย : สราวุธ, opor)

อ่านเพิ่มเติม: พนักงานสำนักการช่าง : ร่วมกิจกรรม