Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 ส.ค. 60 - ตรวจเช็ค ซ่อมแซม ติดตั้ง ไฟฟ้า (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 60

แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล

วันที่  8 ส.ค. 60 - รายงานสภาพน้ำท่วมขัง 8 ส.ค. 60 (ภาพโดย : jaroon)

อ่านเพิ่มเติม: แก้ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเทศบาล

ร่วมแจกถุงยังชีพ

วันที่  31 ก.ค. 60 - พนักงานสำนักการช่าง ช่วยแจกถุงยังชีพ แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : Indy Krub)

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมแจกถุงยังชีพ

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 60

ปฏิบัติงานวันที่  31 ก.ค. 60 - ติดตั้งไฟฟ้าเต็นท์จันทบุรี, ตรวจเช็ค ไฟสัญญาณจราจร ตามแยกต่าง ๆ หลังน้ำลดลง (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 60

งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 60

ปฏิบัติงานวันที่  30 มิ.ย. 60 - (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 60