Get Adobe Flash player

ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 2 ต.ค. 62 ช่างศิลป์ ฝ่ายสาธารณูปโภค ติดโฟมป้ายงานแถลงข่าวที่วัดพระธาตุเชิงชุม ครับ (ภาพโดย : ดุสิต)

อ่านเพิ่มเติม: ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 30 ก.ย. 62 งานสถานที่ สร้างปะรำพิธีงานแห่ปราสาทผึ้ง ออกพรรษา 2562 ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานผังเมือง 62/2

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 30 ก.ย. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62/2

งานควบคุมอาคาร 62/2

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 30 ก.ย. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62/2

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 ก.ย. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ย. 62