Get Adobe Flash player

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันที่  29 ธ.ค. 60 - ประชุมสำนักการช่าง (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

ปฏิบัติงานวันที่  7 มี.ค. 60 - ให้บริการ ให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน (ภาพโดย : sompong)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 ก.พ. 61 - ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.พ. 61

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 61

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

- วันที่ 5 มี.ค. 61 เวลา 11.30 น. - ร่วมกับพลังงานจังหวัดสกลนคร ควบคุมการทดสอบถังและระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิงใต้พื้นดิน ครบวาระ 10 ปี สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หจก.ธาตุนาเวงบริการ เลขที่ 641 ถนนสกลนิตโย

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 61

กิจกรรม Big Cleaning Day : 7 ก.พ. 61

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 - นายพลังจิต แก้วคำแจ้ง รักษาราชการแทน ผอ.สำนักการช่าง นำพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day" (ภาพโดย : พลังจิต, โศภิษฐ์, ชัยเชษฐา, พิชยา, เรวัต, เทิดศักดิ์, ดลยา)

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรม Big Cleaning Day : 7 ก.พ. 61