Get Adobe Flash player

ตรวจอาคารเขต 1 : 62-1

นายช่าง - นายตรวจเขต 1

วันที่ 17 ม.ค. 62 นายตรวจอาคารเขต 1 ติดคำสั่งอาคารที่มีสิ่งปลูกสร้างบนทางเท้า ถนน ต.พัฒนา, ถนน สุขสวัสดิ์ และ ถนน ประชาอุทิศ ครับ (ภาพโดย : ชัยณรงค์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 1 : 62-1

งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62_1

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 16 ม.ค. 62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ห้วยแม่เพียง ที่โรงานกำจัดขยะ เทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62_1

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 62_1

ควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พ.ร.บ. ฯ

วันที่ 11 ม.ค. 62 เวลา 10.00 น. งานควบคุมการประกอบกิจการน้ำมันและโรงงาน ร่วมกับพลังงานจังหวัดสกลนคร ควบคุมการทดสอบ ถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน ท่อ และอุปกรณ์ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. ค่ายกฤษณ์สีวะรา ถ.นิตโย (กรณีแก้ไขเลี่ยนแปลงติดตั้งระบบถัง ท่อ และอุปกรณ์ใหม่) ครับ (ภาพโดย : กิติ)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ.น้ำมัน ฯ 62_1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62

วันที่ 15 ม.ค. 62 ประชุม คณะกรรมการอำนวยการบริหารและสนับสนุน สวนสมเด็จฯ ครับ (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62

ด่านชุมชน ช่วงปีใหม่ 62-1

บรรยากาศ ที่ด่านชุมชนธาตุดูม วันที่ 1 ม.ค. 62 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต, ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: ด่านชุมชน ช่วงปีใหม่ 62-1