Get Adobe Flash player

เตรียมการป้องกันน้ำท่วม 2561

วันที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 9.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมกับผู้บริหารสำนักการช่าง และผู้บริหาร เทศบาลนครสกลนครเข้าตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งพญานาค ทีมงานเสี่ยดำ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: เตรียมการป้องกันน้ำท่วม 2561

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 ก.ค. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 มิ.ย. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย. 61

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 26 ก.ค. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เก็บขยะเศษกิ่งไม้ต่างๆ ที่กีดขวางทางน้ำ ในลำห้วยทราย บริเวณหลังวัดหนองบัวใหญ่ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ตรวจอาคารเขต 1

นายช่าง - นายตรวจเขต 1

วันที่ 15 มิ.ย. 61 นายช่าง/นายตรวจ อาคารเขต 1 ติดคำสั่งแจ้งการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนนรัฐพัฒนา ตรงข้าม บขส.เก่า ครับ (ภาพโดย : ชัยณรงค์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 1