Get Adobe Flash player

การตรวจสอบอาคารเขต 2

นายตรวจเขต 2

วันที่ 1 ส.ค. 59 ตรวจป้าย Big C (ภาพโดย : kitisak)

อ่านเพิ่มเติม: การตรวจสอบอาคารเขต 2

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค.59

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 31 ก.ค. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค.59

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค.59

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 31 พ.ค. 59 - ติดไฟส่องสว่างสนามฟุตซอล (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค.59

งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย.59

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 30 มิ.ย. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มิ.ย.59

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

วันที่ 4 พ.ค. 59 - พาเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานปลูกพืชบนทุ่นลอยน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายช่างสุขาภิบาล