Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค.59

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 31 พ.ค. 59 - ติดไฟส่องสว่างสนามฟุตซอล (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ค.59

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

วันที่ 4 พ.ค. 59 - พาเจ้าหน้าที่ศึกษาดูงานปลูกพืชบนทุ่นลอยน้ำเพื่อบำบัดน้ำเสียหนองสนมครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ฝ่ายสาธารณูปโภค

ฝ่ายสาธารณูปโภค

วันที่ 17 มีนาคม 2559 -  (ภาพโดย : Phalangchit)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายสาธารณูปโภค

งานไฟฟ้าฯ 2559 : ฝ่ายสาธารณูปโภค

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

@ ปฎิบัติงานวันที่ 28 เม.ย. 59 - (ภาพโดย : อเนก สุวรรณกูฎ)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าฯ 2559 : ฝ่ายสาธารณูปโภค

ISO 9001

อ่านเพิ่มเติม: ISO 9001