Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร : 2561

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2561

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

วันที่ 9 พ.ย. 61 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน ปิดประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการการประกอบกิจการโรงงาน ถนน รัฐบำรุง เทศบาลนครสกลนคร

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

งานควบคุมอาคาร : 2560

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2560

กรรมการสอบพนักงานจ้าง : 2561

วันที่ 8 พ.ย. 59 - สอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งพนักงานขังเครื่องจักรกลขนาดหนัก ครับ (ภาพโดย : พัชรินทร์)

อ่านเพิ่มเติม: กรรมการสอบพนักงานจ้าง : 2561

งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 ต.ค. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ต.ค. 61