Get Adobe Flash player

ตรวจอาคารเขต 2_62/2

นายช่าง - นายตรวจเขต 2

วันที่ 26 ก.ย. 62 นายตรวจเขตอาคารเขต 2 ตรวจสอบอาคารตามข้อร้องเรียน ครับ (ภาพโดย : กิติศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 2_62/2

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 24 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ขนย้ายอัฒจันทร์จากวิทยาลัยเทคนิค, อบจ. และซ่อมถนนวังแก้วฟ้า, ดอนงิ้ว ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานศูนย์เครื่องจักรกล : 62/2

ซ่อมบำรุงรักษาฯ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักรกล-รถยนต์, เชื่อม-ซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสียและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 18 ก.ย. 62 งานศูนย์เครื่องจักรกล ซ่อมอัฒจันทร์..เตรียมงานออกพรรษา ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานศูนย์เครื่องจักรกล : 62/2

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 20 ก.ย. 62 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย ตัดหญ้าทำความสะอาดหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

งานควบคุมอาคาร : 2562

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2562