Get Adobe Flash player

ฝ่ายสาธารณูปโภค 61 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

วันที่ 20 เม.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ.ห้องประชุมชั้น 3 ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร (ภาพโดย : ชัยณรงค์)/>

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายสาธารณูปโภค 61 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

ด่านชุมชน สำนักการช่าง

วันที่ 14 เม.ย. 61 สำนักการช่างจัดเจ้าหน้าที่ร่วมตั้งด่านชุมชน ที่ชุมชนธาตุดูม หน้าสนามกีฬาเทศบาลนครสกลนคร (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: ด่านชุมชน สำนักการช่าง

สำนักการช่างร่วมรับเสด็จ : 21 มี.ค. 61

วันที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายสุมนิศร์ ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครสกลนคร พร้อมด้วย นายจรุณ คนใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นำคณะพนักงาน พนักงานจ้าง สำนักการช่าง ร่วมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: สำนักการช่างร่วมรับเสด็จ : 21 มี.ค. 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 มี.ค. 61 - ปฏิบัติงานทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ มี.ค. 61

จิตอาสา สำนักการช่าง : 19 มี.ค. 61

วันที่  19 มี.ค. 61 - ผอ.จรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง นำจิตอาสาและพนักงานสำนักการช่าง ทน.สน.จัดเครื่องจักรกล ร่วมกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ห้วยโมง โดยร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น อบจ.สน ศูนย์ฯ ปภ.เขต 7 สน. และอื่น ๆ (ภาพโดย : โอปอ, พิชยา,วิชาญ, วุฒิวัฒน์, พลังจิต,พัชรินทร์,foonk, สราวุธ,และจาก สมาชิก Line เทศบาลนครสกลนคร )

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา สำนักการช่าง : 19 มี.ค. 61