Get Adobe Flash player

งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานกำจัดขยะ ฯ เสริมลูกรังและปรับเกลี่ยถนนภายในบ่อกำจัดขยะ, กำจัดขยะฯ ปกติประจำวันครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานกำจัดขยะมูลฝอยฯ

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 28 ก.ย. 61 งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เก็บซากต้นธูปฤาษีที่ตายแล้วขึ้นจากบ่อบึงประดิษฐ์ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำ ฯ 2561

รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบบ่อพักน้ำฝน, ที่หนองสนมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันที่ 18 ก.ย. 61 รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสียและที่หนองสนม (ภาพโดย : foonk_rider9, เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำ ฯ 2561

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 24 ก.ย. 61 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ปรับปรุงป้ายบอกทาง ถนนรัฐพัฒนา, ซ่อมป้าย (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

ส่วนการโยธา

วันที่ 7 ก.ย. 61 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจกระทรวงมหาดไทยและคณะ มาประเมิน "จังหวัดสะอาด" รับฟังบรรยายสรุปที่ศาลากลาง แล้วจะออกไปดูงานที่ ทต.ตองโขบ และ รร.เซ็นต์ยอแซฟท่าแร่ ต่อไปครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: ส่วนการโยธา