Get Adobe Flash player

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

วันที่ 26 มี.ค. 62 งานวิศวกรรมออกแบบระบบจราจร ทาขาว แดง ถนนใจผาสุกและถนนกำจัดภัย ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62_1

งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 23 มี.ค. 62 งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ช่อมฝาท่อถนนหน้าศาลจังหวัด ครับ (ภาพโดย : วุฒิวัฒน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม 62_1

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

วันที่ 18 มี.ค. 62 งานถ่ายโอนภารกิจตาม พ.ร.บ. น้ำมัน ฯ และโรงงาน บริการประชาชนเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน ครับ

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 62

จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62_1

วันที่ 22 มี.ค. 62 พนักงานสำนักการช่าง ร่วมกิจกรรม จิตอาสา ที่หน้าห้างโรบินสัน ครับ (ภาพโดย : พิชยา, Indy Krub , สราวุธ, jaroon)

อ่านเพิ่มเติม: จิตอาสา ฯ สำนักการช่าง 62_1

งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62_1

ฝ่ายช่างสุขาภิบาล สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 10 มี.ค. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา ออกตรวจงานศูนย์กำจัดขยะเทศบาลนครสกลนคร ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานโรงงานคัดแยกขยะมูลฝอยฯ 62_1