Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 62

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 เม.ย. 62 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ เม.ย. 62

ด่านชุมชน ช่วงสงกรานต์ 62/2

วันที่ 14 เม.ย. 62 เมื่อเวลา 15.00 น ประชาชนในเขตเทศบาลนครสกลนคร ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ประจำด่านชุมชนธาตุดูม ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: ด่านชุมชน ช่วงสงกรานต์ 62/2

ส่วนการโยธา 62/2

วันที่ 18 เม.ย. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา เป็นตัวแทนท่านนายกฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดฯ ที่ศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: ส่วนการโยธา 62/2

กิจกรรมวันเทศบาล 2562 : 24 เม.ย. 62

วันที่ 24 เม.ย. 62 นายจรุณ คนใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง นำพนักงานสำนักการช่าง ร่วมทำบุญตักบาตรที่อาคารอเนกประสงค์ สนง.ทน.สน. และปลูกต้นไม้ที่คูสุด หนองหาร เนื่องในวันเทศบาล ครับ (ภาพโดย : พิชยา, เรวัต, ชัยเชษฐา, พลังจิต, สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: กิจกรรมวันเทศบาล 2562 : 24 เม.ย. 62

งานผังเมือง 62_1

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 29 มี.ค. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62_1