Get Adobe Flash player

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 61

วันที่ 12 ส.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง นำพนักงานสำนักการช่างร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : พิชยา, jaroon)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 61

งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

วันที่ 14 ส.ค. 61 งานถ่ายโอนภารกิจ ฯ รับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน จำพวกที่ ๒ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน ครับ(ภาพโดย : กิติศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: งานถ่ายโอนภารกิจ ตาม พ.ร.บ. โรงงาน 61

เตรียมการป้องกันน้ำท่วม 2561

วันที่ 2 ส.ค. 61 เวลา 9.00 น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมกับผู้บริหารสำนักการช่าง และผู้บริหาร เทศบาลนครสกลนครเข้าตรวจจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งพญานาค ทีมงานเสี่ยดำ บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: เตรียมการป้องกันน้ำท่วม 2561

งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

ซ่อมบำรุงรักษาฯ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักรกล-รถยนต์, เชื่อม-ซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสียและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 7 ส.ค. 61 งานศูนย์เครื่องจักรกล ออกแก้ไขตระแกรงฝาบ่อพักฯ..เสียงดัง..จากสี่แยกหน้าวัดธาตุ ถึง สามแยกหน้าโรงสีใหญ่..ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานศูนย์เครื่องจักรกล : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 31 ก.ค. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ก.ค. 61