Get Adobe Flash player

คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่   16 ม.ค. 2561 ปลูกธูปฤาษีต่อจากมื้อวาน (ภาพโดย :เรวัต  ร้อยพิลา )

อ่านเพิ่มเติม: คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

วันที่ 17 ม.ค. 60 - ทาสีขาวแดง แยก ร.ร.อารยะ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร : ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกล 61

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

17 ม.ค. 61 - กางเต้นท์+ประดับผ้า+จัดโต๊ะ&เก้าอี้..ที่ลานรวมใจฯ.งานวันยุทธหัตถี.. (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

ปฏิบัติงานวันที่ 17 ม.ค. 61 - ซ่อมแซมถนนในชุมชนรุ่งพัฒนา 1 (ภาพโดย : jaroon)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานผังเมือง 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 17 ม.ค. 2561 บริการประชาชน เกี่ยวกับอาคารและผังเมืองวันนี้ ครับ

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 61