Get Adobe Flash player

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 22 มี.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภคเตรียมพร้อมงานรับเสด็จ ฯ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานสวนสาธารณะ

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 22 มี.ค. 61 งานสวนสาธารณะ ควบคุมงานจ้างเหมาดูแลสวน,จัดตกแต่งสวน และสำรวจพันธุ์ไม้ดอนสวรรค์ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ

ฝ่ายสาธารณูปโภค 61 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

วันที่ 21 มี.ค. 61 เขียนป้ายผ้า (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายสาธารณูปโภค 61 (โครงการไทยนิยม ยั่งยืน)

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 19 มี.ค. 61 เก็บเต็นท์-โต๊ะ-เก้าอี้ ที่ลานรวมใจฯ..ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่  22 มี.ค.2561 ทำความสะอาดสถานีสูบน้ำเสียคูหมากเสื่อ(ภาพโดย :เรวัต  ร้อยพิลา )

อ่านเพิ่มเติม: คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย