Get Adobe Flash player

งานผังเมือง 61

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 16 ส.ค. 61 งานผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การชี้แนวเขต

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 61

งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 15 ส.ค. 61 - ปฏิบัติงานในและนอกเวลาราชการ ตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข เปลี่ยนวัสดุ,ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,เก็บ ,ไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ส.ค. 61

รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำ ฯ 2561

รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบบ่อพักน้ำฝน, ที่หนองสนมและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

วันที่ 15 ส.ค. 61 รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย และหนองสนม (ภาพโดย : foonk)

อ่านเพิ่มเติม: รายงานระดับน้ำที่สถานีสูบน้ำ ฯ 2561

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 61

วันที่ 12 ส.ค. 61 นายจรุณ คนใหญ่ ผอ.สำนักการช่าง นำพนักงานสำนักการช่างร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัย ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จังหวัดสกลนคร (ภาพโดย : พิชยา, jaroon)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 61

คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 15 ส.ค. 61 งานควบคุมคุณภาพน้ำ เก็บขยะหน้าตะแกรง สถานีสูบน้ำเสียบ่อบำบัด ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: คุณภาพน้ำ : งานบำบัดน้ำเสีย