Get Adobe Flash player

งานสวนสาธารณะ

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 19 มิ.ย. 61 งานสวนสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝกเพิ่มเติมบริเวณสวนลูก (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

วันที่ 19 มิ.ย. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ประดับธงเส้นทางเสด็จ และซ่อมผิวถนนประตู 2 สวนสมเด็จ ครับ (ภาพโดย : พลังจิต

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 61

งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

การปฏิบัติงานประจำวัน แก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำ, ฝาท่อระบายน้ำ, ขุดวางท่อระบายน้ำ, ดูดลอกท่อและงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ปฏิบัติงาน 15 มิ.ย. 2561 -  ขุดเจาะวางท่อฯแก้ไขน้ำท่วมขัง รร.เทศบาล 3 (วุฒิวัฒน์  ขันทีท้าว)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมการบำบัดน้ำเสียฯ : ฝ่ายช่างสุขาภิบาล

ตรวจอาคารเขต 1

นายช่าง - นายตรวจเขต 1

วันที่ 15 มิ.ย. 61 นายช่าง/นายตรวจ อาคารเขต 1 ติดคำสั่งแจ้งการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต บริเวณถนนรัฐพัฒนา ตรงข้าม บขส.เก่า ครับ (ภาพโดย : ชัยณรงค์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 1 

ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

ควบคุมการก่อสร้าง, ออกแบบ, เขียนแบบ, ประมาณราคา, ถนน คสล., ท่อระบายน้ำ และโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 5 มิ.ย. 61 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง ควบคุมงานตอกเสาเข็มสะพานบ้านดงพัฒนา ระยะตอก 10 ครั้งสุดท้ายประมาณ 3 ซม. (ภาโดย : นครินทร์)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง