Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร 62/2

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 17 ก.ย. 62 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง บริการประชาชน เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร 62/2

งานผังเมือง 62/2

ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง

วันที่ 18 ก.ย. 62 งานผังเมืองบริการประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน รับรองอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง ขุดดินถมดิน ชี้แนวเขต ผังเมือง

อ่านเพิ่มเติม: งานผังเมือง 62/2

งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 18 ก.ย. 62 ฝ่ายสาธารณูปโภค ซ่อมถนน หน้า บขส. 2 และถนนรอบเมืองซอย 15 ครับ (ภาพโดย : พลังจิต)

อ่านเพิ่มเติม: งานบำรุงรักษาทางและสะพาน ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานศูนย์เครื่องจักรกล : 62/2

ซ่อมบำรุงรักษาฯ, เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น, ซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องจักรกล-รถยนต์, เชื่อม-ซ่อมฝาบ่อพักน้ำเสียและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 18 ก.ย. 62 งานศูนย์เครื่องจักรกล ซ่อมอัฒจันทร์..เตรียมงานออกพรรษา ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานศูนย์เครื่องจักรกล : 62/2

ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 18 ก.ย. 62 ช่างศิลป์ ฝ่ายสาธารณูปโภค เตรียมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง ครับ (ภาพโดย : ดุสิต)

อ่านเพิ่มเติม: ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2