Get Adobe Flash player

งานควบคุมอาคาร : 2562

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี พ.ศ. 2562

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2562

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 63/1

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 19 พ.ย. 62 ส่วนการโยธา สูบน้ำที่หนองจอกวันนี้ ปริมาณน้ำเหลือน้อยและไม่มีลากอวน ใช้เครื่องสูบน้ำตัวเล็ก ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 63/1

ตรวจอาคารเขต 1 : 63/1

นายช่าง - นายตรวจเขต 1

วันที่ 18 พ.ย. 62 นายตรวจอาคารเขต 1 ตรวจสอบอาคารที่มีการร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรม พบว่ามีการดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต จึงออกคำสั่งตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ครับ (ภาพโดย : ชัยณรงค์)

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจอาคารเขต 1 : 63/1

งานสวนสาธารณะ 63/1

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 18 พ.ย. 62 งานสวนสาธารณะ เชื่อมฐานปั้มน้ำ ประตู 3 ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 63/1

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 63/1

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ประชุมสำนักการช่าง ณ ห้องประชุม ใสสว่าง ชั้น2(ภาพโดย : พิชยา)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 63/1