Get Adobe Flash player

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 21 ต.ค. 61 งานสถานที่ ส่งโต๊ะ เก้าอี้ ที่สนามมิ่งเมือง, ติดตั้งเวที จ้ดเก้าอี้ หน้าสำนักงานเทศบาลฯ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62

วันที่ 21 ต.ค. 61 พนักงานสาว ๆ สำนักการช่าง ร่วมรำบวงสรวงหนองหาร ครับ (ภาพโดย : OPOR, ดลยา)

อ่านเพิ่มเติม: ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 62

งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62

วันที่ 20 ต.ค. 61 วานวิศวกรรมออกแบบจราจร ทาขาวแดง แยกกรุงศรี, ทำช่องจอดรถ โรงรับจำนำ ครับ (ภาพโดย : วิชาญ)

อ่านเพิ่มเติม: งานวิศวกรรมออกแบบจราจร 62

ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

วันที่ 20 ต.ค. 61 ช่างศิลป์) ฝ่ายสาธารณูปโภค ทำฉากปะรำพิธีฯ งานแห่ปราสาทผึ้ง 2561 ครับ (ภาพโดย : แอ๊ดฅนป้ายสี " 07 " )

อ่านเพิ่มเติม: ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 19 ต.ค. 61 งานควบคุมตรวจสอบการบำบัดน้ำเสีย ทำความสะอาดรอบๆ สำนักงานบ่อบำบัดน้ำเสีย ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62