Get Adobe Flash player

งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ห้องปฏิบัติการ บ่อบำบัดน้ำเสีย, ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 23 เม.ย. 62 นักวิชาการสุขาภิบาล งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย เข้าตรวจวัดก๊าซร้านไพโรจน์การเกษตร ก่อนที่ผู้รับเหมาจะทำการรื้อถอน ไม่พบปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งเป็นก๊าซไวไฟ ครับ (ภาพโดย : เรวัต)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 62/2

ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 22 เม.ย. 62 ช่างศิลป์ ฝ่ายสาธารณูปโภค เขียนป้ายโฟม และแผ่นไม้อัด เตรียมงานวันเทศบาล 24 เม.ย. 62 ครับ (ภาพโดย ดุสิต)

อ่านเพิ่มเติม: ช่างศิลป์ ฯ ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

วันที่ 22 เม.ย. 62 งานสถานที่ จัดสถานที่ เตรียม "งานวันเทศบาล 24 เม.ย. 2562 " ที่อาคารอเนกประสงค์ ครับ (ภาพโดย : ชัยเชษฐา)

อ่านเพิ่มเติม: งานสถานที่ฯ : ฝ่ายสาธารณูปโภค 62/2

งานสวนสาธารณะ 62/2

จัดสวนสาธารณะ อาคารสถานที่ งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ จัดเตรียมสถานที่ในการเตรียมการรับเสด็จฯ จัดสถานที่ตามที่หน่วยงานขอความร่วมมือ 

วันที่ 22 เม.ย. 62 งานสวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้บริเวณคูสุด ครับ (ภาพโดย : สราวุธ)

อ่านเพิ่มเติม: งานสวนสาธารณะ 62/2

ส่วนการโยธา 62/2

วันที่ 18 เม.ย. 62 นายรุ่งโรจน์ โคตรพรหม ผอ.ส่วนการโยธา เป็นตัวแทนท่านนายกฯ ประชุมคณะกรรมการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดฯ ที่ศาลากลาง ครับ (ภาพโดย : รุ่งโรจน์)

อ่านเพิ่มเติม: ส่วนการโยธา 62/2