Get Adobe Flash player

งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 29 ธ.ค. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ ธ.ค. 61

รองนายก ฯ 62-1

วันที่ 21 ธ.ค. 61 เวลา 10.00 น. นายนิวัตร อภัยจิตต์ รองนายกเทศมนตรีนครสกลนคร ร่วมพิธีเปิดจุดบริการตรวจเช็คและซ่อมรถยนต์ ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร ที่หน้าไทวัสดุครับ

อ่านเพิ่มเติม: รองนายก ฯ 62-1

งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 61

สำนักการช่าง เทศบาลนครสกลนคร ส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถกระเช้า ซ่อม แก้ไข ไฟฟ้าแสงสว่างถนน และสนับสนุนงานเทศกาลต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

วันที่ 30 พ.ย. 61 - งานไฟฟ้าสาธารณะ ปฏิบัติงานตรวจเช็ค ซ่อม แก้ไข, เปลี่ยนวัสดุ, ติดตั้งระบบ, เก็บ ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจร (ภาพโดย : เอนก)

อ่านเพิ่มเติม: งานไฟฟ้าสาธารณะ พ.ย. 61

ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 62_1

วันที่ 19 ธ.ค. 61 ฝ่ายสาธารณูปโภค ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมออกชุมชน ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ระดับอำเภอ ชุมชนหนองสนม ครับ (ภาพโดย : เทิดศักดิ์)

อ่านเพิ่มเติม: ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ 62_1

งานควบคุมอาคาร : 2561

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

รายชื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ภายในเขตเทศบาลนครสกลนคร ปี พ.ศ. 2561 (บันทึกข้อมูลโดย : Apichart)

อ่านเพิ่มเติม: งานควบคุมอาคาร : 2561